Aranytoll

 

Aranytoll Életmű-díj

módosított alapszabályzat

Preambulum:

A MÚOSZ Elnöksége és Választmánya 1978-ban határozta el, hogy Aranytoll Életmű-díjat alapít, amelyet a több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt kiemelkedő munkát végzett kollégáknak adományoz, életművük, teljesítményük elismeréseként. Idáig mintegy félezer MÚOSZ-tag részesült ebben a kitüntető díjban, azonban közülük – fájdalom – már csak kevesebb mint a fele él. A díj létrehozása óta a szakma jellege sokat változott, művelésének körülményei pedig alapvetően átalakultak. Annak idején például csak MÚOSZ tag lehetett újságíró. Ma már ez nem feltétel. A technika fejlődése, az elektronikus, közösségi média berobbanása új műfajok elterjedését tette lehetővé, ugyanakkor a politikai-hatalmi környezet béklyóként korlátozza az újságírás művelőit. Mind erre figyelemmel az Aranytoll Bizottság és a MÚOSZ Elnöksége az Aranytoll Életmű-díj Alapszabályának módosításáról döntött.

A díjat kaphatják:

A díjban részesülők körét a döntéshozó testületek kibővítették. Ennek értelmében az újságírói szakmához tartozónak tekintik a nyomtatott sajtón túl az elektronikus sajtóban dolgozókat, a vizuális újságírást művelőket, fotóriportereket, operatőröket, továbbá bloggereket és más internetes szerzőket is, műfaj és médium megszorítás nélkül. A díjat megkaphatja minden magyar nyelven, a média bármely területén publikáló vagy szerkesztő újságíró. 

A díjban részesülhetnek nem MÚOSZ tagok is.

Posztumusz díjra kivételes esetben sor kerülhet.

A díj leírása:

Az Aranytoll Életmű-díj egy A/4-es méretű, díszmappában elhelyezett, névre szóló Oklevél, amely az elismerés elnyerését tanúsítja. Az Oklevelet az Aranytoll Bizottság elnöke és a MÚOSZ elnöke látja el kézjegyével. A díjhoz tartozik egy arannyal befuttatott fémötvözet anyagú stilizált lúdtoll és kitűző is, díszdobozban.

A díj meghirdetése, jelölés:

Az Aranytoll Életmű-díjra jelölés felhívását minden év december 1-jén teszik közzé a MÚOSZ honlapján. A díjazottakra a MÚOSZ tagjai tehetnek javaslatot, részletesen megindokolva a jelölést. Egy tag csak egy jelöltet ajánlhat. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a díjra javasolt személy szakmai életútját, a javaslattevő indoklását, beleértve az egyéni teljesítmény jellegzetességeinek, stílusjegyeinek, egyéb szakmai erényeinek és a munkásság társadalmi hasznosságának, esztétikai/művészi értékének stb. a bemutatását, továbbá a jelölt adatait (név, születési év, cím, e-mail cím, telefonszám), valamint a jelölő nevét, MÚOSZ igazolvány számát és elérhetőségeit.

A jelöléseket elektronikus levélben kell megküldeni az Aranytoll Bizottságnak. A benyújtás határideje a következő év január 15-e.

A jelölések elbírálása:

A beérkezett jelölések alapján az Aranytoll Bizottság minden év február 15-ig titkos szavazással alakítja ki álláspontját és a döntését egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A bizottság döntése végleges. A bizottság a MÚOSZ Elnökségének minden évben maximum hét hazai és egy határon túl élő és dolgozó újságíróra tehet javaslatot. Közülük az elnökség öt hazai és egy határon túli újságírónak ítéli oda az életmű-díjat. A díjazottakat a bizottság titkára értesíti és tájékozódik arról, hogy elfogadják-e a díjat. Visszalépés esetén a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz díjazott. Az Aranytoll Életmű-díj egy újságírónak csak egyszer adományozható.

A díj átadása:

A díjak átadási ünnepségét a MÚOSZ székházában tartják. Az Elnökség az Aranytoll Életmű-díjat – ha lehetőség van rá – a hagyományoknak megfelelően március 15-én, a Magyar Sajtó Napján adja át a díjazottaknak.

Az Aranytoll Bizottság:

Az Aranytoll Bizottság összetételéről és elnökéről a MÚOSZ Elnöksége dönt, figyelembe véve az Aranytollas Újságírók Társaságának javaslatait is. Kritérium: csak Aranytoll Életmű-díjas lehet a bizottság tagja. Kivételt képez a MÚOSZ elnöke, aki az Elnökség 1999. október 6-i határozata értelmében hivatalból az Aranytoll Bizottság tagja, csakúgy, mint az Aranytollas Újságírok Társaságának elnöke, aki egyúttal a bizottság elnöke is. A bizottság 9 tagú.  Elnökét és tagjait a MÚOSZ elnöke kéri fel. A bizottság elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek, megbízatásuk visszavonásig érvényes. A bizottság titkára a MÚOSZ munkatársa. A bizottság létszáma 7 fő alá nem csökkenhet, ha ez bekövetkezik, akkor az elnökség új tagokat kér fel.

A bizottság akkor szavazóképes, ha legalább hét tagja jelen van, de az életmű-díjasokra jelölések elbírálásához mind a kilenc bizottsági tag (legalább e-mail-ben küldött) véleménye szükséges.

A Díj megszűnése:

Az Aranytoll Életmű-díj megszüntetéséről a MÚOSZ Elnöksége a Küldöttgyűlés jóváhagyásával dönthet.

Budapest, 2021. április 29.

Hargitai Miklós 

a MÚOSZ elnöke                                                        

Szále László

az Aranytoll Bizottság elnöke

 

 

 

Aranytollasok ( PDF )

A névre kattintva olvasható a díjazott laudációja.

ARANYTOLLASOK 2022

Ballai József

Bikácsy Gergely 

Friss Róbert 

Miskolczi Miklós 

Zappe László 

Pallai Péter

 

ARANYTOLLASOK 2021

ARANYTOLLASOK 2020

ARANYTOLLASOK 2019

ARANYTOLLASOK 2018

ARANYTOLLASOK 2017

ARANYTOLLASOK 2016

aranytoll_lead

A BIZOTTSÁG TAGJAI

dr. Szepesi György
az Aranytollas Újságírók Társaságának tiszteletbeli elnöke
[1922 – 2018]

dr. Bálint György
az Aranytollas Újságírók Társaságának tiszteletbeli elnöke
[1919 – 2020]

Szále László
az Aranytollas Újságírók Társaságának elnöke

Kocsi Ilona
a MÚOSZ elnöke

Fülep Gabriella
titkár
E-mail: fulep.gabriella@muosz.hu
Tel.: (1) 478-9049

dr. Árpási Zoltán
Baracs Dénes
Benedek István Gábor
Bódi Ágnes

Cserhalmi Imre
Farkas József György

Zöldi László

A MÚOSZ Elnöksége 1999. október 6-i határozata értelmében az Aranytoll Bizottságnak minden alkalommal automatikusan, hivatalból tagja a MÚOSZ elnöke és az Aranytollas Újságírók Társaságának elnöke.

Aranytoll 2019

A javaslatokat a MÚOSZ életműdíjára 2019. január 20-ig várjuk az Aranytoll Bizottság titkára, Fülep Gabriella (fulep.gabriella@muosz.hu) e-mail-címén.