Elnökségi határozatok 2017

2017. február 28.

2017/1. (II. 28.)

A MÚOSZ a 2017-es sajtónapi ünnepséget a társszervezetekkel közösen tartja meg a Vörösmarty utcai székházban.

2017/2. (II. 28.)

Az elnökség kezdeményezi a tagfelvételi bizottság munkájának újraindítását, Kő Andrást felkéri a tagfelvételi bizottság vezetésére.

2017/3. (II. 28.)

Az elnökség nem fogadja el a MÚOSZ jogi képviseletére a testület elé került személyi javaslatot.

2017. március 30.

2017/4. (III. 30.)

Az elnökség egyhangú határozata alapján egyszeri alkalommal lehetőség lesz az egyszerűsített visszalépésre azoknak a volt tagoknak, akik az elmúlt időszak szervezeti zavarai miatt felfüggesztették a tagsági viszonyukat illetve a tagdíjfizetést. Ennek egyetlen alapszabályszerű módja, hogy az érintettek formailag új tagként kérik felvételüket a MÚOSZ-ba, de nem kell életművet igazolniuk, hiszen az egyszer már megtörtént, és esetükben az eljárás is gyorsabb lesz. Az erről szóló tájékoztató közlemény fölkerül a MÚOSZ honlapjára.

2017/5. (III. 30.)

Az elnökség tárgyalást kezd egy ügyvezető-jelölttel, akit az alapszabály módosításáig szerződéssel foglalkoztatna a MÚOSZ az elnöki programban kifejtettek szerint.

2017/6. (III. 30.)

Az elnökség egyhangú határozata alapján a MÚOSZ megszakítja az együttműködést a jelenlegi ingatlanreferenssel, március 31-i hatállyal a szerződés hatálytalansága miatt.

2017/7. (III. 30.)

Az elnökség háromtagú munkacsoportot bíz meg az alapszabály – törvényi kötelezettségből adódó – módosításának előkészítésére.

2017/8. (III. 30.)

Az elnökség megbízza Palugyai István elnökségi tagot a tihanyi ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos ügyek áttekintésével.

2017/9. (III. 30.)

Az elnökség felkéri az etikai bizottságot, hogy jelöljön ki egy három tagú eljáró tanácsot Enyedi Nagy Mihály tagtársunknak a MÚOSZ-szal kapcsolatos jogi ügyei áttekintése és lezárása érdekében.


2017. április 27.

2017/10. (IV. 27.)

Az április 15-én lejárt szerződésű gondnokkal egy hónapra ideiglenesen meghosszabbítja a szerződést a MÚOSZ, ezalatt dönt a további üzemeltetés formájáról. A tavalyi tihanyi veszteség megelőzése végett az árstruktúra átalakítására lesz szükség, amire írásos javaslatot kér az elnökség.

2017/11. (IV. 27.)

Az elnökség meghívásos pályázatot ír ki a MÚOSZ honlapjának szerkesztésére.

2017/12. (IV. 27.)

Az elnökség képviseletében Danó Anna elnökségi tag tárgyalásokat kezd a MÚOSZ tagjai számára hozzáférhető ingyenes illetve kedvezményes egészségügyi szolgáltatások biztosítását célzó együttműködési megállapodások előkészítéséről.

 

2017. május 25.

2017/13. (V. 25.)

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a tihanyi üdülővel kapcsolatban kösse meg a szezonra vonatkozó működtetési szerződést Hamar László cégével.

2017/14. (V. 25.)

A Felügyelőbizottság jelentésére alapozva az elnökség felhatalmazást adott az elnöknek a költséggazdálkodás teljes körű felülvizsgálatára és a szükséges takarékossági intézkedések egyidejű kidolgozására.

2017/15. (V. 25.)

Az elnökség úgy döntött, hogy a honlapszerkesztői posztra kiírt pályázatot nyílt formában a MÚOSZ honlapján is közzéteszi.

 

2017. június 22.

2017/14. (VI. 22.)

Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy a folyamatban lévő munkaügyi perben – a bírósági tárgyalás várható kimenetele alapján – tegyen javaslatot peren kívüli megállapodásra.

2017/15. (VI. 22.)

Az elnökség egyhangú állásfoglalással úgy döntött, hogy bekér egy másik árajánlatot is a a MÚOSZ könyvelési feladatainak ellátására, és a döntést későbbre napolja.

2017/16. (VI. 22.)

Az elnökség megbízza az összességében a legmeggyőzőbb pályázatot benyújtó Nagy Gábor Miklóst a holnapszerkesztői feladatok ellátásával, és felhatalmazza az elnököt a megbízási szerződés megkötésére.

2017/17. (VI. 22.)

Az elnökség az általános költség-felülvizsgálat keretében felhatalmazza az elnököt, hogy kezdjen tárgyalásokat a fennálló munkaszerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

2017/18. (VI. 22.)

Miután a titkársági/adminisztrációs teendők ellátására minimum egy fő titkársági munkaerőre mindenképpen szükség van, így az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy kezdjen tárgyalásokat a jelöltekkel a kompetenciák és a fizetési igények felmérése érdekében. Az alkalmas jelöltről az elnökség elektronikus úton szavaz majd.

2017/19. (VI. 22.)

Az elnökség úgy határozott, hogy a MÚOSZ – legalább 10 fő jelentkezése esetén – indítsa el hagyományos fotós képzését 2017 szeptemberében, az újságíróképzésben pedig keressen együttműködő partnert, illetve mérje fel a piaci igényeket.

2017/20. (VI. 22.)

Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy jogász és könyvelő segítségével tekintse át a MÚOSZ égisze alatt működő alapítványi iratokat, és kezdeményezze a nem működő alapítványok kuratóriumánál a nem működő alapítványok megszüntetését, valamint a nem a MÚOSZ-hoz tartozó alapítványok elköltöztetését.

2017/21. (VI. 22.)

A MÚOSZ elnöksége ajánlatokat kér be a Vörösmarty utcai iroda recepciós és őrzési feladatainak ellátására.

2017/22. (VI. 22.)

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy kezdje meg az elektronikus számlázás bevezetésének előkészítését.

2017/23. (VI. 22.)

Az elnökség elvi jóváhagyását adta a MÚOSZ ügyvezetőjének alkalmazására július 4-i kezdéssel, valamint megerősítette a jogász megbízását.

2017/24. (VI. 22.)

Az elnökség jóváhagyta, hogy a MÚOSZ székházában július 10. és augusztus 20. között nyári szünet legyen.

 

2017. augusztus 31.

2017/25. (VIII. 31.)

Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a 2017.09.30-án tartandó küldöttgyűlést tájékoztassa a Vörösmarty utcai ingatlan helyzetével és mutatószámaival.

2017/26. (VIII. 31.)

Az elnökség egy tartózkodás és egy nemleges szavazat mellett megszavazta a tihanyi üdülő üzemeltetőjével, Hamar Lászlóval kötött szerződés 2018.12.31-ig történő meghosszabbítását.

2017/27. (VIII. 31.)

Az elnökség egyhangúlag megszavazta a Sajtóház Kft. felszámolási eljárásának megindítását.

2017/28. (VIII. 31.)

A küldöttgyűlés összehívásának időpontja 2017.szeptember 30., 10.30 órai kezdettel.

2017/29. (VIII. 31.)

Az elnökség egyhangúlag támogatja Fülep Gabriella foglalkoztatását, melynek részletei későbbiekben lesznek tárgyalva.

2017/30. (VIII. 31.)

Vásárhelyi Mária 56-os szervezettel közös konferencia megrendezését az elnökség egyhangúlag támogatja.

2017/31. (VIII. 31.)

Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a MÚOSZ-nak az ELTE tudományos újságírás területén szervezendő konferenciájában való részvételét.

2017/32. (VIII. 31.)

Az elnökség Hargitai Miklós elnököt hatalmazza fel az új könyvelő kiválasztásában.

2017/33. (VIII. 31.)

Az elnökség egyhangúlag megszavazta Keleti Éva tiszteletbeli elnök aláírási jogának lehetőségét.

2017. szeptember 28.

2017/34. (IX.28.)

Az elnökség egyhangúlag megszavazta a szakosztályok 2017. december 31-ig való működési felülvizsgálatát.

2017/35. (IX.28.)

Az elnökség a MÚOSZ pénzügyi egyensúlyának helyreállításáig szigorú gazdálkodási alapelveket követ.

 

2017. október 26.

2017/36. (X.26..)

Az elnökség egyhangú szavazással 2017. 11. 25-én 10.30-ra összehívja a MÚOSZ küldöttgyűlését az előre meghatározott, elnökség részére kiküldött napirendi pontokkal és annak jogászunk által történő kiegészítéseivel. Az elnökség felkéri Hargitai Miklóst, hogy a küldöttgyűlési meghívót az elnökség képviseletében írja alá és küldje meg a küldöttek részére.

Welcome Back!

Jelentkezzen be a fiókjába

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist