A Magyar Újságírók Országos Szövetségének díjai

A MÚOSZ Elnöksége és Választmánya 1978-ban határozta el, hogy emlékül és elismerésképpen a Magyar Sajtó Napján minden évben Aranytollat adományoz a több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt érdemes és kiemelkedő munkát végzett kollégáknak, életművük elismeréseként.

Részletek >

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2019-ben Magyar Sajtódíj néven szakmai díjat alapított a legmagasabb színvonalú újságírói teljesítményt nyújtó sajtómunkások és alkotóközösségek elismerésére. A díjat minden évben a Magyar Sajtó Napján adjuk át. Évente három díj adható.

Részletek >

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2013 óta évente kétszer, márciusban a Magyar Sajtó Napja alkalmából és októberben, az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepségének keretében a MÚOSZ Tiszteletbeli Tagja címeket adományoz. Kiemelkedő és példaadó szakmai és közéleti tevékenységükért a díjat eddig harminchárman kapták meg.

A MÚOSZ 2015-ben avatott tiszteletbeli tagjai, a Sajtóház ünnepségén. Balról jobbra: Görög Ibolya, Csányi Vilmos, Vekerdy Tamás és Bagdy Emőke
A MÚOSZ 2015-ben avatott tiszteletbeli tagjainak egy csoportja, a Sajtóház ünnepségén. Balról jobbra: Görög Ibolya, Csányi Vilmos, Vekerdy Tamás és Bagdy Emőke

Részletek >

A MÚOSZ Elnöksége 2018-ban hozta létre a szervezet Vastoll-díját, amelyet sok évtizedes újságírói munkásságukért és a MÚOSZ iránt tanúsított hűségükért azoknak a tagtársaknak adományoznak, akik betöltötték 90. életévüket. A jövőben ezt a kort elért MÚOSZ-tag automatikusan megkapja a Vastollat.

Részletek >

Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Varga Sándor Márton

szegotamasff
Szegő Tamás

Dr. Szegő Tamásné és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége 1996-ban nyílt alapítványt hozott létre, amellyel emléket állít dr. Szegő Tamásnak, aki a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagja, egy ideig főtitkára, a Bálint György Újságíró Iskola alapító tagja és haláláig tanára volt, jogászként, újságíróként határozottan kiállt az egyszerű, elesett emberekért, segített azokon, akik eltévedtek a jog és az élet útvesztőiben.
Az ösztöndíjban évente egy alkalommal egy 30 év alatti újságíró részesül, aki az írott vagy az elektronikus média bármely ágának művelőjeként publikációiban – a sajtóetika szellemében – kiáll az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért.

A díj ünnepélyes átadásának dátuma minden évben október 2., dr. Szegő Tamás születésének évfordulójához közeli napokban.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Herczeg János

Herczeg János, a kuratórium elnöke [Fotó: Bellai László]
Herczeg János, a kuratórium elnöke

Hevesi Endréné Kalmár Magda 1987-ben félmillió forintos tőkével tette alapítványát férje, néhai Hevesi Endre emlékére, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége javára. Az alapítványtevő akarata szellemében a díjban azok az újságírók – indokolt esetben újságírói munkát végző szakemberek is – részesülhetnek, akik az előző évben a legtöbbet tették a tudomány és a technika új lehetőségeinek, eredményeinek népszerű ismertetése érdekében, illetve a legérdekesebb és közérthető magyarsággal fogalmazott cikkeket írták. A díjban évente három újságíró részesül, a héttagú kuratórium döntése alapján. 1999 óta a három díjon felül egy életműdíjat is átadnak. Hitelességét oklevél tanúsítja, összege 100 000 forint.

A díj ünnepélyes átadásának dátuma minden év április 30-a, Hevesi Endre születésének évfordulója. Az alapítás óta 60 újságíró részesült Hevesi Endre-díjban.

Az alapítvány törvényes működésének helyreállítása érdekében a MÚOSZ tiszteletbeli elnöke és elnöke 2016 nyarán tárgyalásokat kezdett özv. Juhászné Könyves Ildikóval. Lehetőség kínálkozik a díj újbóli kiírására, a kitüntetések odaítélésére, immár egy új összetételű kuratóriummal. A Juhász Frigyes Díj Alapítvány 2003-ban jött létre, közhasznú formában, elsősorban fiatal újságírók, médiaszakemberek kiemelkedő szakmai munkájának díjazására, támogatására.   Az Alapítvány 2003-ban 1.000.000 Ft-os tőkével indult.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Bencédy József (elhunyt). 

KiralyIstvanDanielWisingerrel2008MagyarLajosDij
2008-ban Király István Dániel és Wisinger István kapott díjat „példás nyelvhasználatáért és magas színvonalú újságírói munkájáért”

Péchy Blanka színművésznő 1986-ban tette alapítványát első férje, néhai Magyar Lajos emlékére, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége javára. A díjban – az alapítványtevő akarata szellemében – azok a nyomtatott és az elektronikus sajtó területén legalább 10 éve dolgozó újságírók részesülhetnek, akik elérik azt a magasra helyezett mércét, amit a folyamatos szellemi és erkölcsi felelősséggel járó újságírói hivatás méltán megkövetel. Például: jó szimatú tájékozottságot, sokirányú műveltséget, elmés fogalmazást, igényes magyar stílust, haladó szellemű, szilárd meggyőződést, szorgos kutatóhajlamot. A díjban, amelyet öt főből álló kuratórium ítél oda, 3-4 újságíró részesülhet, hitelességét Kiss-Nagy András, Kossuth-díjas szobrászművész által tervezett, Magyar Lajost ábrázoló plakettje tanúsítja, összege 80 000 forint.

A díj ünnepélyes átadásának dátuma minden év november 25-e, Magyar Lajos születésének évfordulója. Az alapítás óta 60 újságíró részesült Magyar Lajos-díjban. 

A díj a nemzeti kulturális örökség minisztere által kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható. Átadására minden évben a magyar sajtó napján, március 15-én kerül sor. A díjazottakról a mindenkori művelődési (kulturális) miniszter határoz, a szakmai szervezetek véleményét figyelembe véve. Évente 6 díjat osztanak ki, a díj mellé 1997-ben 75, 1999-től 200 ezer forint jár. Alapítása óta 100 újságíró részesült Táncsics Mihály-díjban.

A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem Csontos László szobrászművész alkotása. Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Egyoldalas, Táncsics Mihály domború arcképét ábrázolja, és TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ felirattal van ellátva.

Előzménye a Rózsa Ferenc-díj, amely a Kormány által 1959-ben alapított díj volt újságírók elismerésére. Első ízben 1960-ban, utoljára 1989-ben adományozták. Ez idő alatt 192 fő kapta meg. Az eredetileg 3 fokozatban évenként adományozható díjat kezdetben a művelődésügyi miniszter, 1970-től a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke adományozta. A díjak átadására 1969-ig a Magyar Sajtó Napján (december 7.), 1970-től minden év április 4-én került sor. Az 1970-es évek közepétől a kitüntetés fokozat nélküli volt. A Rózsa Ferenc-díj 1990-ben megszűnt és a Táncsics Mihály-díj váltotta fel.

Táncsics Mihály-díj leendő kitüntetettjére különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott, de civil vagy érdekvédelmi szervezet, illetve magánszemély is tehet javaslatot. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt életútjának és tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolást. A rendelet és a kitöltendő adatlapok az alábbi linken érhetőek el: Link

A kezdeményezések beküldési címe: elismeres@emmi.gov.hu, illetve EMMI Protokoll Osztály, 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

(A 2022-es országgyűlési választások után egyelőre nem tisztázott, melyik minisztérium lép az EMMI helyére.)

Az Alaptörvény IX. cikke kimondja: „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.” Működik ez a gyakorlatban? Az újságírók jó része szerint nem, szinte naponta sérül a szabad tájékoztatás joga. Történetek tucatjai szólnak arról, mikor miért nem jutottak közérdekű információhoz a sajtó munkatársai. Szóban, írásban ezt már többször kifogásoltuk. Nem sok eredménnyel. Jöjjenek hát a karikaturisták! Talán a humorral könnyebb rávilágítani, mi a baj e téren. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége ezért pályázatot hirdet karikaturistáknak Sajtószabadság 2024 címmel, az alábbiak szerint: Sajtószabadság 2024 címmel a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) karikatúra pályázatot hirdet magyar állampolgárságú karikaturistáknak. Pályázni 3, a témáról szóló rajzzal lehet, elektronikusan. A pályaművek elkészítésével kapcsolatban semmilyen technikai megkötés nincs. A munkákat nyomdakész formában kérjük beküldeni, minimum 300 dpi felbontással, A/3 méretben történő nyomtatáshoz.

Részletek >

SZAKOSZTÁLYOK díjai

A MÚOSZ Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztályának elismerését azok az újságírók, illetve szerkesztőségek, rovatok, kiadók, intézmények kaphatják, akik/amelyek a szakosztály jelölései és a kuratórium döntése alapján kiemelkedően sokat tesznek az Európai Unió, kontinensünk népei, az európai eszme, értékek, folyamatok megismertetése érdekében.

2019-ben először átadott elismerést Kugyela Tamás és Márton Balázs (EUrologus, Index), Halmai Katalin (Népszava) és Kárpáti János (Klubrádió, Népszava) vehette át.

A további díjazottak:

2020: az Euronews Budapesti Irodájának kollektívája és Nemes Gábor –  Klubrádió

2021: Nick Thorpe BBC budapesti iroda (kelet-közép-európai tudósító), R. Hahn Veronika, a Népszava londoni tudósítója, Zalán Eszter, az EUobserver brüsszeli tudósítója

2022: Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete, Forgács Imre, a Népszava Szép Szó mellékletének állandó szerzője és N. Vadász Zsuzsa, a Hírklikk munkatársa

2023: Gyévai Zoltán újságíró (Szabad Európa, Bruxinfo), Lengyel László közgazdász-politológus és Szénási Sándor újságíró (Klubrádió)

filmkritikusokdijaA MÚOSZ Filmkritikusok Szakosztálya 1962 óta ismeri el a magyar film legjobb teljesítményeit. Minden év elején megszavazza és kiosztja a Magyar Filmkritikusok Díját. A szakosztály a FIPRESCI (Filmújságírók Nemzetközi Szövetsége) magyar tagozataként működik: tagjai részt vesznek a nemzetközi fesztiválok FIPRESCI-zsűrijének munkájában, nemzetközi konferenciákon és a FIPRESCI éves közgyűlésén.

A 2023. évi díjazottak:

Szakonyi Noémi Veronika rendezte Hat hét című film kapta a fődíjat, a filmkritikusok B. Nagy László-díját.

A legjobb rendezés díját Csuja Lászlónak és Nemes Annának ítélték oda a Szelíd című filmért, míg a legjobb animációs filmnek járó díjat Turai Balázs Amok című alkotása érdemelte ki.

Életműdíjjal tüntették ki sok évtizedes kimagasló művészi munkásságáért Grunwalsky Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezőt, operatőrt, forgatókönyvírót.

Az Eurora Kulturális Alapítvány által létrehozott Árvai Jolán-díjat Muhi András Balázs Béla-díjas magyar filmproducer, filmrendező kapta.

Szelestey Bianka Pragma című alkotása a legjobb kisjátékfilm díját kapta, míg az előző év legjobb dokumentumfilmje Ugrin Julianna és Vízkelety Márton Döntés című alkotása lett. A legjobb forgatókönyv díját Lányi Zsófia érdemelte ki Veszélyes lehet a fagyi című filmért.

A legjobb első film díját Csoma Sándor Magasságok és mélységek, valamint Bernáth Szilárd Larry című filmje kapta.

Operatőri díjban részesült Tóth Levente a Magasságok és mélységek fényképezéséért. A legjobb vágás díját Lemhényi Rékának ítélték oda a Mindörökké című filmért.

A legjobb női főszereplő díját Román Katalin a Hat hét című filmben nyújtott alakításáért, a legjobb férfi főszereplő díját Vilmányi Benett kapta a Larry című filmben nyújtott játékáért. A legjobb női epizódalakítás díjával Szandtner Annát ismerték el a Larry című filmben nyújtott alakításáért, de ugyancsak a Larryben nyújtott játékáért kapta Onofer László a legjobb férfi epizódalakítás díját.

Különdíjban Pálfi György Mindörökké című filmjét részesítették a filmkritikusok. A legjobb kísérleti film díját Igor és Ivan Buharov kapták a Melegvizek országa című alkotásért.

A korábbi filmek és alkatóik

Az Építészeti és Képzőművészeti Szakosztály – amely sajnos már nem szerepel a MÚOSZ működő szakosztályai között – egykori díja:

Dr. Pogány Frigyes-díj (építészet), Dr. Gerő László-díj (műemlékvédelem), Gyarmathy Tihamér-díj (festészet), Kerényi Jenő-díj (szobrászat), Németh Aladár-díj (iparművészet), képzőművészeti különdíj.

A Kétfilléres-díj a karikaturista szakma díja. A Karikaturista Szakosztály – 2011-ben alapított – állandó, emblematikus szakmai díja az évente titkos szavazással megítélt Kétfilléres-díj. A díjazó pályázaton a teljes szakma részt vehet fejenként 5 reprezentatív munkával, a díj odaítéléséről a Karikaturista Szakosztály tagsága szavazhat.
A díjazottak:
2024  Kós Mihály
2022 Bódi Kati
2021 Fenekovács László
2020 Pápai Gábor
2020 “Élet a Nagy Karantén idején” c. pályázat Weisz Béla
2019 Fenekovács László – Portré kategória: Deák Kázmér – Életműdíj: Sajdik Ferenc
2018 Jelenszky László
2017 Békési Joe
2016 Marabu
2015 Szerényi Gábor
2014 Pápai Gábor
2013 Marabu
2012 Halász Géza
2011 Nemes Zoltán

A Környezetvédelmi, Vízügyi és Idegenforgalmi Szakosztály 2012-ben alapította a Soó Rezső-díjat. Az a kolléga kapja, aki a környezetvédelem és a vízügy területén az előző évben kimagasló munkát végzett. A díj minden évben a Magyar Sajtó Napján kerül átadásra.

Soó Rezső díjazottak időrendi sorrendben:
2012-Bognár Mária
2013-Szitnyai Jenő
2016-Tarnóczy László
2017-Viniczai Sándor
2018-Székely Tamás
2019-Csávás Sándor
2022-Pusztay Sándor
2023-Osváth Sarolta

 

A MÚOSZ Kulturális Szakosztálya alapította 1996-ban a kulturális publicisztika terén kimagasló teljesítményt nyújtó kollégák elismerésére. Szimbolikus értéke 1 forint, ami azt fejezi ki, hogy a kulturális kérdésekről író újságírók figyeljék és értékeljék egymás tevékenységét. Az öt főből álló kuratórium az előző év kulturális publicisztikáiból válogatva évente egy alkalommal ítéli oda.

A díj átadásának időpontja minden év március 15-e, a Magyar Sajtó Napja.

Virág F. Éva díjazottjai :

2024 – Vincze Miklós
2023  Herczog Noémi
2022 – Lakner Dávid
2021 – Navarrai Mészáros Márton
2020 – Parászka Boróka
2019 – Pálos Máté
2018 – Dési János
2017 – Tálas Andrea
 

A Gazdasági Újságírók Szakosztályának díja.

A szakosztály a gazdaságpolitika, a gazdaság különböző területeivel foglalkozó, az írott és az elektronikus médiában dolgozó újságírók szakmai műhelye. A gazdasági szakújságírók számára fórumot teremt a szakterület közéleti szereplőivel való párbeszédre, képviseli tagjai szakmai érdekeit. Díjat adnak át, pályázatot írnak ki. Alapító tagjai a Magyar Újságírók Nyelvművelő Társaságának, részt vesznek „Az én cégérem” országos üzlet- és cégnév-verseny zsűrijében és díjazzák a magyar nyelv szabályainak megfelelő ötletes cégnevet. Klubformában működő tagozatukban segítik irodalmi és művészeti alkotások születését „neves” helyekről, ételekről és díjjal ismerik el a legötletesebb hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvényt.

Eddigi díjazottak: 

2019 Ács Dániel

2020 Fabók Bálint

2021 – nem adtunk át díjat

2022 Szabó Yvett

Az Év Gazdasági Újságírója díját 2023-ban Jandó Zoltán, a G7 munkatársa kapta.

  

A díjat a Magyar Sajtó Napján adta át Vicsek Ferenc, a Gazdasági Újságírók Szakosztályának elnöke

2024 Bódis András

A Műgyűjtő Szakosztály – amely sajnos már nem szerepel a MÚOSZ működő szakosztályai között – egykori díja.

Az újságírók kis töredéke gyűjt csak valamiféle tárgyat, alkotást, régiséget, és a műgyűjtők között is elenyésző az újságírók száma. Kik hát a szakosztály tagjai? Szerkesztők, akik gyűjtőkről, gyűjtésről írnak, beszélnek? Vagy talán akik a műtörténészek szószólói, és a művekről jelentenek nézőnek, hallgatónak, olvasónak? Esetleg a műkereskedelem tudósítói, kritikusai, riporterei ők? Igen, mindezek. Mindazok, akik találnak elegendő izgalmat, szépséget és feladatot maguknak ezeken a kommunikációs mezőkön, és máskülönben szívesen ülnek össze havonta vitázni egymással s e témák neves szakembereivel, jeleseivel. És évente megszavazzák az Ezüst Mókus-díjakat.

A Filatéliai Szakosztály – amely sajnos már nem szerepel a MÚOSZ működő szakosztályai között – egykori díja.

Welcome Back!

Jelentkezzen be a fiókjába

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist