A Magyar Újságírók Országos Szövetségének díjai

Aranytoll Életmű-díj

muosz_aranytoll_dijA MÚOSZ Elnöksége és Választmánya 1978-ban határozta el, hogy emlékül és elismerésképpen a Magyar Sajtó Napján minden évben Aranytollat adományoz a több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt érdemes és kiemelkedő munkát végzett kollégáknak, életművük elismeréseként.

Magyar Sajtódíj

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Magyar Sajtódíj néven szakmai díjat alapított a legmagasabb színvonalú újságírói teljesítményt nyújtó sajtómunkások és alkotóközösségek elismerésére. A díjat minden évben márciusban, a Magyar Sajtó Napján adjuk át.
Évente három díj adható.
A Magyar Sajtódíjra (rövid indoklással) bárki   –   olvasó, kolléga, szerkesztőség, intézmény, szervezet   –   jelölhet. Jelölt lehet mindenki, aki a magyar sajtóban újságírói munkát végezve a megelőző esztendőben a szakma és a közönség megbecsülését kivívó, kiemelkedő hozzáértésről, hivatástudatról és társadalmi felelősségérzetről tanúskodó alkotás(oka)t hozott létre.
A jelöltek közül a MÚOSZ elnöksége által fölkért, az újságírás különféle szakterületeinek rangos képviselőiből álló kuratórium választja ki a díjazottakat.

A kuratórium tagjai 2019-2021 :

Inotai Edit, az ARD Budapest munkatársa

Hargitai Miklós a MÚOSZ elnöke

Kulcsár István külpolitikai újságíró

N.Kósa Judit, a Népszava főmunkatársa

Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője

Stumpf András, a Válasz Online munkatársa

Uj Péter, a 444.hu alapító főszerkesztője

A kuratórium tagjai 2022 :

Dull Szabolcs, a Telex főszerkesztője

Inotai Edit, az ARD Budapest munkatársa

Kulcsár István külpolitikai újságíró

N.Kósa Judit, a Népszava főmunkatársa

Stumpf András, a Válasz Online munkatársa

Uj Péter, a 444.hu alapító főszerkesztője

Kocsi Ilona,  a MÚOSZ elnöke

Eddigi díjazottak:

2019 : Doros Judit, a Népszava munkatársaNagy József, a ZOOM munkatársa, illetve a Szabad Pécs szerkesztősége

2020 : N. Kósa Judit, a Népszava publicisztikai rovatának vezetője,  Magyari Péter, a 444.hu munkatársa, és Tódor János újságíró,

2021 : a Telex szerkesztősége, Lukács Csaba,  a Magyar Hang és Keller-Alánt Ákos, a Szabad Európa munkatársa

2022 : Dezső András, a HVG újságírója,  Vitéz F. Ibolya, a 24.hu újságírója, a 444.hu szerkesztősége

Az  jelöléseket a sajtodij@muosz.hu email-címre lehet beküldeni (az indoklással, a megjelenés pontos paramétereivel, lehetőség szerint a fölterjesztés alapjául szolgáló alkotásra mutató linkkel) minden év februárjában a honlapon és a hírlevélben közölt pontos dátumig.

Dr. Szegő Tamás-díj

Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Varga Sándor Márton

szegotamasff
Szegő Tamás

Dr. Szegő Tamásné és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége 1996-ban nyílt alapítványt hozott létre, amellyel emléket állít dr. Szegő Tamásnak, aki a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagja, egy ideig főtitkára, a Bálint György Újságíró Iskola alapító tagja és haláláig tanára volt, jogászként, újságíróként határozottan kiállt az egyszerű, elesett emberekért, segített azokon, akik eltévedtek a jog és az élet útvesztőiben.
Az ösztöndíjban évente egy alkalommal egy 30 év alatti újságíró részesül, aki az írott vagy az elektronikus média bármely ágának művelőjeként publikációiban – a sajtóetika szellemében – kiáll az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért.

A díj ünnepélyes átadásának dátuma minden évben október 2., dr. Szegő Tamás születésének évfordulójához közeli napokban.

Hevesi Endre-díj

Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Herczeg János

Herczeg János, a kuratórium elnöke [Fotó: Bellai László]
Herczeg János, a kuratórium elnöke
Hevesi Endréné Kalmár Magda 1987-ben félmillió forintos tőkével tette alapítványát férje, néhai Hevesi Endre emlékére, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége javára.
Az alapítványtevő akarata szellemében a díjban azok az újságírók – indokolt esetben újságírói munkát végző szakemberek is – részesülhetnek, akik az előző évben a legtöbbet tették a tudomány és a technika új lehetőségeinek, eredményeinek népszerű ismertetése érdekében, illetve a legérdekesebb és közérthető magyarsággal fogalmazott cikkeket írták. A díjban évente három újságíró részesül, a héttagú kuratórium döntése alapján. 1999 óta a három díjon felül egy életműdíjat is átadnak. Hitelességét oklevél tanúsítja, összege 100 000 forint.

A díj ünnepélyes átadásának dátuma minden év április 30-a, Hevesi Endre születésének évfordulója. Az alapítás óta 60 újságíró részesült Hevesi Endre-díjban.

Juhász Frigyes-díj

Az alapítvány törvényes működésének helyreállítása érdekében a MÚOSZ tiszteletbeli elnöke és elnöke 2016 nyarán tárgyalásokat kezdett özv. Juhászné Könyves Ildikóval. Lehetőség kínálkozik a díj újbóli kiírására, a kitüntetések odaítélésére, immár egy új összetételű kuratóriummal.

A Juhász Frigyes Díj Alapítvány 2003-ban jött létre, közhasznú formában, elsősorban fiatal újságírók, médiaszakemberek kiemelkedő szakmai munkájának díjazására, támogatására.   Az Alapítvány 2003-ban 1.000.000 Ft-os tőkével indult.

Magyar Lajos-díj

Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Bencédy József (elhunyt). 

KiralyIstvanDanielWisingerrel2008MagyarLajosDij
2008-ban Király István Dániel és Wisinger István kapott díjat „példás nyelvhasználatáért és magas színvonalú újságírói munkájáért”

Péchy Blanka színművésznő 1986-ban tette alapítványát első férje, néhai Magyar Lajos emlékére, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége javára. A díjban – az alapítványtevő akarata szellemében – azok a nyomtatott és az elektronikus sajtó területén legalább 10 éve dolgozó újságírók részesülhetnek, akik elérik azt a magasra helyezett mércét, amit a folyamatos szellemi és erkölcsi felelősséggel járó újságírói hivatás méltán megkövetel. Például: jó szimatú tájékozottságot, sokirányú műveltséget, elmés fogalmazást, igényes magyar stílust, haladó szellemű, szilárd meggyőződést, szorgos kutatóhajlamot. A díjban, amelyet öt főből álló kuratórium ítél oda, 3-4 újságíró részesülhet, hitelességét Kiss-Nagy András, Kossuth-díjas szobrászművész által tervezett, Magyar Lajost ábrázoló plakettje tanúsítja, összege 80 000 forint.

A díj ünnepélyes átadásának dátuma minden év november 25-e, Magyar Lajos születésének évfordulója. Az alapítás óta 60 újságíró részesült Magyar Lajos-díjban. 

A MÚOSZ Tiszteletbeli Tagja

A MÚOSZ 2015-ben avatott tiszteletbeli tagjai, a Sajtóház ünnepségén. Balról jobbra: Görög Ibolya, Csányi Vilmos, Vekerdy Tamás és Bagdy Emőke
A MÚOSZ 2015-ben avatott tiszteletbeli tagjainak egy csoportja, a Sajtóház ünnepségén. Balról jobbra: Görög Ibolya, Csányi Vilmos, Vekerdy Tamás és Bagdy Emőke

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2013 óta évente kétszer, márciusban a Magyar Sajtó Napja alkalmából és októberben, az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepségének keretében a MÚOSZ Tiszteletbeli Tagja címeket adományoz. Kiemelkedő és példaadó szakmai és közéleti tevékenységükért a díjat eddig harminchárman kapták meg.

Tiszteletbeli tagok:

2013. március

Bitó László ( elhunyt ), Csillag Ádám, Váradi Gábor, Szűcs László, valamint az MTV Örökös tagjai: Balogh Mária (elhunyt ), Horváth Ádám (elhunyt), Vitray Tamás, Lénárt István ( elhunyt ), Mihályfi Imre, Kudlik Júlia, Horváth Pál, Horváth Lóránt, Bíró Miklós  (elhunyt), Bednai Nándor (elhunyt)

2013. október

Ungváry Rudolf, Majtényi László, Solymosi Frigyes (elhunyt), Gera Mihály (elhunyt) és Bodor Pál (elhunyt)

2014. március

Dr. Bényei József (elhunyt), Kincses Károly, Dr. Mák Ibolya (elhunyt), Rédei Éva, Simonovits András és Tóth Zoltán

2014. október

Fleck Zoltán, Lakner Zoltán, Szüdi János

2015. március

Ferenczi Krisztina (elhunyt), dr. Gábor György, dr. Ludassy Mária, Sajdik Ferenc, Szentpéteri Nagy Richard

2015. október

Dr. Bagdy Emőke, Csányi Vilmos, Görög Ibolya, Korniss Péter, Vekerdy Tamás (elhunyt)

2016. március

Kaján Tibor (elhunyt), Róbert László (elhunyt)

Vastoll

A MÚOSZ Elnöksége 2018-ban hozta létre a szervezet Vastoll-díját, amelyet sok évtizedes újságírói munkásságukért és a MÚOSZ iránt tanúsított hűségükért azoknak a tagtársaknak adományoznak, akik betöltötték 90. életévüket. A jövőben ezt a kort elért MÚOSZ-tag automatikusan megkapja a Vastollat. Idén [2018-ban], az első alkalommal, harmincketten részesültek az elismerésben.

Táncsics Mihály-díj

A díj a nemzeti kulturális örökség minisztere által kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható. Átadására minden évben a magyar sajtó napján, március 15-én kerül sor. A díjazottakról a mindenkori művelődési (kulturális) miniszter határoz, a szakmai szervezetek véleményét figyelembe véve. Évente 6 díjat osztanak ki, a díj mellé 1997-ben 75, 1999-től 200 ezer forint jár. Alapítása óta 100 újságíró részesült Táncsics Mihály-díjban.

A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem Csontos László szobrászművész alkotása. Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Egyoldalas, Táncsics Mihály domború arcképét ábrázolja, és TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ felirattal van ellátva.

Előzménye a Rózsa Ferenc-díj, amely a Kormány által 1959-ben alapított díj volt újságírók elismerésére. Első ízben 1960-ban, utoljára 1989-ben adományozták. Ez idő alatt 192 fő kapta meg. Az eredetileg 3 fokozatban évenként adományozható díjat kezdetben a művelődésügyi miniszter, 1970-től a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke adományozta. A díjak átadására 1969-ig a Magyar Sajtó Napján (december 7.), 1970-től minden év április 4-én került sor. Az 1970-es évek közepétől a kitüntetés fokozat nélküli volt. A Rózsa Ferenc-díj 1990-ben megszűnt és a Táncsics Mihály-díj váltotta fel.

Táncsics Mihály-díj leendő kitüntetettjére különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott, de civil vagy érdekvédelmi szervezet, illetve magánszemély is tehet javaslatot. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelölt életútjának és tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolást. A rendelet és a kitöltendő adatlapok az alábbi linken érhetőek el: http://www.kormany.hu/download/6/d1/30000/kit%C3%BCntet%C3%A9s.zip#!DocumentBrowse

A kezdeményezések beküldési címe: elismeres@emmi.gov.hu, illetve EMMI Protokoll Osztály, 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Szakosztályok díjai:

Európánkért-díj

A MÚOSZ Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztályának elismerését azok az újságírók, illetve szerkesztőségek, rovatok, kiadók, intézmények kaphatják, akik/amelyek a szakosztály jelölései és a kuratórium döntése alapján kiemelkedően sokat tesznek az Európai Unió, kontinensünk népei, az európai eszme, értékek, folyamatok megismertetése érdekében. A 2019-ben először átadott elismerést Kugyela Tamás és Márton Balázs (EUrologus, Index), Halmai Katalin (Népszava) és Kárpáti János (Klubrádió, Népszava) vehette át.

Filmkritikusok díja

filmkritikusokdijaA MÚOSZ Filmkritikusok Szakosztálya ötvennégy éve (1962 óta) ismeri el a magyar film legjobb teljesítményeit. Minden év elején megszavazza és kiosztja a Magyar Filmkritikusok Díját. A szakosztály a FIPRESCI (Filmújságírók Nemzetközi Szövetsége) magyar tagozataként működik: tagjai részt vesznek a nemzetközi fesztiválok FIPRESCI-zsűrijének munkájában, nemzetközi konferenciákon és a FIPRESCI éves közgyűlésén.

Képzőművészeti díj

Az Építészeti, Képző- és Iparművészeti Szakosztály – amely sajnos már nem szerepel a MÚOSZ működő szakosztályai között – egykori díja:

Dr. Pogány Frigyes-díj (építészet), Dr. Gerő László-díj (műemlékvédelem), Gyarmathy Tihamér-díj (festészet), Kerényi Jenő-díj (szobrászat), Németh Aladár-díj (iparművészet), képzőművészeti különdíj.

A díjakat 2010 óta adják át, évente egyszer. 

Kétfilléres-díj

A Kétfilléres-díj a karikaturista szakma díja. A Karikaturista Szakosztály – 2011-ben alapított – állandó, emblematikus szakmai díja az évente titkos szavazással megítélt Kétfilléres-díj. A díjazó pályázaton a teljes szakma részt vehet fejenként 5 reprezentatív munkával, a díj odaítéléséről a Karikaturista Szakosztály tagsága szavazhat.

Soó Rezső-díj

A Környezetvédelmi, Vízügyi és Idegenforgalmi Szakosztály 2012-ben alapította a Soó Rezső-díjat. Az a kolléga kapja, aki a környezetvédelem és a vízügy területén az előző évben kimagasló munkát végzett. A díj minden évben a Magyar Sajtó Napján kerül átadásra.

Gera Mihály-díj

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által alapított Gera Mihály-díjat először 2015-ben adták át Gera Mihály fotótörténész, újságíró és szerkesztő, a MÚOSZ tiszteletbeli tagjára, szakíróra emlékezve.

balkep
Molnár István

Molnár István-díj

A díjat a Tervezőszerkesztők Szakosztálya alapította.

A Molnár István, Táncsics Mihály-díjas laptervező-tipográfus emlékére alapított díjat először 2013-ban adták át.

Virág F. Éva
Virág F. Éva

Virág F. Éva-díj

A MÚOSZ Kulturális Szakosztálya alapította 1996-ban a kulturális publicisztika terén kimagasló teljesítményt nyújtó kollégák elismerésére. Szimbolikus értéke 1 forint, ami azt fejezi ki, hogy a kulturális kérdésekről író újságírók figyeljék és értékeljék egymás tevékenységét. Az öt főből álló kuratórium az előző év kulturális publicisztikáiból válogatva évente egy alkalommal ítéli oda.

A díj átadásának időpontja minden év március 15-e, a Magyar Sajtó Napja.

Az év gazdasági újságírója

“Az Év Gazdasági Újságírója díjat hagyományosan, a március 15-i ünnepség keretében, a MÚOSZ-ban adja át a Szövetség elnöke, és a Gazdasági és Médiatudományi Szakosztály elnöke a díjat a sajátosan felállított zsűri által kiválasztott kollégának. 2022-ben a zsűri tagjai: Farkas Zoltán, Erdélyi Katalin, Fabók Bálint, Ács Dániel és Gulyás Márton, azaz az elmúlt években díjazottak.”

Farkas Zoltán, a 2016-os díjazott
Farkas Zoltán, a HVG főmunkatársa, kezében az oklevéllel

Ezüst Mókus-díj

A Műgyűjtő Szakosztály – amely sajnos már nem szerepel a MÚOSZ működő szakosztályai között – egykori díja.

Az újságírók kis töredéke gyűjt csak valamiféle tárgyat, alkotást, régiséget, és a műgyűjtők között is elenyésző az újságírók száma. Kik hát a szakosztály tagjai? Szerkesztők, akik gyűjtőkről, gyűjtésről írnak, beszélnek? Vagy talán akik a műtörténészek szószólói, és a művekről jelentenek nézőnek, hallgatónak, olvasónak? Esetleg a műkereskedelem tudósítói, kritikusai, riporterei ők? Igen, mindezek. Mindazok, akik találnak elegendő izgalmat, szépséget és feladatot maguknak ezeken a kommunikációs mezőkön, és máskülönben szívesen ülnek össze havonta vitázni egymással s e témák neves szakembereivel, jeleseivel. És évente megszavazzák az Ezüst Mókus-díjakat.

Filatéliai-díj

A Filatéliai Szakosztály – amely sajnos már nem szerepel a MÚOSZ működő szakosztályai között – egykori díja.

Pályázat

Magyar Sajtófotó pályázat

Képernyőfotó 2016-07-25 - 17.42.46A Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Magyar Fotóriporterek Társasága által meghirdetett országos pályázat. Pályázni lehet: hír, képriport, emberábrázolás-portré, művészet és tudomány, sport, természet és környezet, mindennapi élet, társadalomábrázolás, és humor kategóriákban. A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás meghirdetője 2016-ban Menekültválság címmel külön kategóriát hozott létre.

Az adott év pályamunkáiról héttagú zsűri dönt. A díjnyertes munkákból minden év tavaszán kiállítás nyílik.