Jelentkezés

A Magyar Újságírók Országos Szövetségébe való tagfelvételt minden esetben kérelmezni kell. Természetes személy kérelméről a Tagfelvételi Bizottság egyéni elbírálás alapján dönt. A bizottság elutasító döntése ellen a kérelmező az Elnökséghez fordulhat panasszal. Az elutasított kérelem egy év elteltével megismételhető.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • Kitöltött tagfelvételi adatlap (Kérjük, hogy az oldal alján letölthető tagfelvételi adatlapon a NÉV rubrikába, a hivatalos, a központi adatnyilvántartásban szereplő nevet írják be!)
  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Referenciaanyag (Az elmúlt 2 évben megjelent cikkek, illetve fotók [5-6 db] elérhetőségének linkjei, a megjelenés helyének és időpontjának megjelölésével. A fotókat CD-én is be lehet mutatni. Az elektronikus sajtóban dolgozóktól publikációs jegyzéket kérünk. Az internetes újságoknál dolgozóktól, ahol a megjelent anyagoknál nem tüntetik fel a szerző nevét, a publikációs jegyzékhez kérjük a rovatvezető, vagy a főszerkesztő ellenjegyzését. Tördelőszerkesztők esetében főszerkesztői ajánlást.)
  • Igazolványkép .jpg (!) formátumban

INFORMÁCIÓ:
MÚOSZ Titkárság
E-mail: iroda@muosz.hu
Tel.: (1) 478-9043

A tagfelvételi dokumentumokat a fenti e-mail-címen elektronikus úton fogadjuk. A kérelmek folyamatosan beadhatók, a bizottság kéthavonta ülésezik. A döntésről e-mailen vagy postai levélben értesítik a kérelmezőket. Az újságíró-igazolvány a tagdíj befizetését követően vehető át.

A tagfelvételi anyagok beérkezésének következő határideje:

2018. január 25.