Elnökségi határozatok 2015

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

2015/II.

 

2015 július 6.:

 

II/1/2015.07.06.

Az elnökség hozzájárul 350-400 ezer forintos plusz ráfordítás vállalásához a tihanyi üdülővel kapcsolatban: 6 parkolóhely létesítése; promóciós táblák, szórólapok készítetése; internetes hirdetési felület vásárlása.

 

II/2/2015.07.06.

Az elnökség megbízza a Szociális Bizottságot, hogy változatlan összetételben folytassa munkáját: Keleti Éva (elnök), Hupján Mária, Kleer László, Tápi Ottóné.

 

II/3/2015.07.06.

Az elnökség a Tagfelvételi Bizottság elnökeként megerősítette posztján László Ágnest, és felkérte a testület összeállításával kapcsolatos javaslat megfogalmazására.

 

II/4/2015.07.06.

Az elnökség reszortfelelősöket jelölt ki tagjai közül. Tagfelvétel: Dunay Csilla. Online kérdőíves kutatás: Hajós Anna. Vidékiek helyzete: Gönczi Mária. A MÚOSZ működését meghatározó alapdokumentumok (alapszabály, SZMSZ, házszabály stb.) tökéletesítése, koherenciájuk megteremtése: Hárshelyi János. Nemzetközi ügyek: Doros Judit. Üdülés: Bódi Ágnes. Fotós társadalom összefogása: Bánkuti András. Sportújságírás: Várhegyi Ferenc. Szakosztályi munka: Kleer László. Az elnökségi munkarend kidolgozása, részvétel a közlemények megfogalmazásában: Árpási Zoltán. A Sajtóház kulturális és szakmai programjai: Keleti Éva (tiszteletbeli elnök).

 

II/5/2015.07.06.

Az elnökség minden hónap első csütörtökén tartja üléseit, minden külön értesítés nélkül, a javasolt napirendi pontok a tárgyhéten történő megküldésével.

 

 

2015 szeptember 3.:

 

II/6/2015.09.03.

Az elnökség döntése szerint a MÚOSZ termeinek bérbeadásaiban közreműködő – alkalmanként legfeljebb egy – munkatársának vagy tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjának jutalékot biztosít. Ezt részletesen a teremkiadással kapcsolatos munkáltatói szabályzat ismerteti (link, ahová feltesszük a szabályzatot is).
II/7/2015.09.03.

László Ágnest szavazta meg az elnökség a Tagfelvételi Bizottság elnökének, a bizottság tagja pedig Dunay Csilla, D. Szekeres Ágnes, Kékesi Zsolt, Komornik Vera, Szigeti Tamás és Szász Adrián Zsolt lett.
II/8/2015.09.03.

Az elnökség ad hoc bizottságot állított fel, amely az állami kitüntetésekre tesz javaslatot. Elnöke Keleti Éva, tagja pedig dr. Árpási Zoltán, Dunay Csilla és Gönczi Mária Éva.

 

 

II/9/2015.09.03.

A MÚOSZ a 12 plusz 2 határon túli kolléga helyett a jövőben 5 plusz 1 újságírót díjaz évente Aranytoll elismeréssel.

 

 

2015 október 1.:

 

II/10/2015.10.01.

Kiemelkedő és példaadó szakmai és közéleti tevékenységéért a MÚOSZ Tiszteletbeli Taggá fogadja: Csányi Vilmost, Bagdy Emőkét, Görög Ibolyát, Vekerdy Tamást és Korniss Pétert.

 

II/11/2015.10.01.

A MÚOSZ Junior Prima Díjra javasolja Balkó Rita rádiós műsorvezetőt és a fotóriporter szakosztály jelöltjét, Bődey Jánost.

 

II/12/2015.10.01.

Az elnökség jóváhagyta az érvényben lévő szabályok alapján megalakult – és ezt írásban is igazoló – Altamira Természetfestő és Ábrázoló Szakosztály megalakulását.

 

II/13/2015.10.01.

Az elnökség jóváhagyta, hogy a Külpolitikai Szakosztály a jövőben Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztály néven működjön tovább.

 

II/14/2015.10.01.

Az elnökség meghosszabbítja a szakosztályok tisztújító küldöttgyűlés után kötelező vezetőségválasztásának határidejét 2015. október 31-ig. Azokat a szakosztályokat, amelyek az új időpontig sem élnek a tisztújítás lehetőségével, az elnökség „nem tekinti működőnek”.

 

II/15/2015.10.01.

Az elnökség döntött – az elnök javaslatára – az Elnökök Asztala és az Elnöki Tanácsadó Testület létrehozásáról.  Előbbi egyszeri összejövetelére a MÚOSZ-ban az elmúlt 10 évben elnöki vagy tiszteletbeli elnöki tisztséget betöltő személyek kapnak meghívást. Utóbbit az elnök és az elnökség személyi javaslatai alapján kell összehívni, első sorban azok részvételével, akik a MÚOSZ-ban jelenleg nem töltenek be formális tisztséget. Az ETT ülései nyilvánosak.

 

II/16/2015.10.01.

A MÚOSZ elnöksége sem a tagdíjtartozások elengedését, sem a hátralékban lévők automatikus kizárását nem támogatja, hanem levélben érdeklődik az érintetteknél. Ezt követően kerül kiküldésre a felszólító levél, amely mellett részletfizetési kedvezményt is felajánl a szövetség.

 

 

2015 november 5.:

 

II/17/2015.11.05.

Az elnökség nyilatkozatban tiltakozik a MÚOSZ nevében a média feletti ellenőrzés megszerzésének bármilyen kísérlete ellen, a nemzetbiztonsági törvény tervezett kiegészítése miatt, mely szerint: minden tartalomszolgáltató köteles foglalkoztatni a nemzetbiztonság munkatársait.

 

II/18/2015.11.05.

Az elnökség egyhangúlag elutasította Rózsa B. György beterjesztett javaslatát az Újságíróbál 2016. februári, a korábbiaknál szerényebbre tervezett megrendezésére.

 

II/19/2015.11.05.

A MÚOSZ elnöksége – a Budapesti Központ a Népirtás és a Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért nonprofit szervezet felhívására – állást foglalt a szélsőségek elleni fellépés mellett.

Link az utolsó 4 szóra:

  1. „Az újságírók szerepe a népirtás és a szélsőségesek elleni fellépésben” témát, valamint a migrációs válság fejleményeit a szervezet figyelemmel kíséri és szakmai hírportálján rendszeresen foglalkozik vele.

(Itt kívánom megjegyezni, hogy a MÚOSZ átütő sikerű szolidaritási fotóakciót hirdetett szeptemberben, „Menekültügyről másként” címmel, amelyre 100 profi és amatőr fotós több mint 1000 képet küldött. Ezekből székházunkban kiállítást rendeztünk. A képek fenn vannak a neten, a facebookon, és rengeteg kommentet, likeolást generáltak. A legnagyobb sikert Zsíros István „Csók” című fotója aratta. Ez a kép a BBC-nek köszönhetően a világsajtó címoldalára került.)

  1. Az Elnökség kezdeményezi, hogy a szervezet újságíróképző iskolája, a Bálint Akadémia kiemelten foglalkozzon az újságíró szerepével a társadalmi megbékélés, a megosztottság felszámolása, a népek közötti megismerés és megértés elősegítése témakörben, a gyűlöletkeltéssel szemben való fellépés etikai-szakmai normáinak hangsúlyozásával. Ugyanezzel az ajánlással él a MÚOSZ a nem az irányítása alá tartozó KOS Médiaiskola irányában is.
  2. A MÚOSZ elnöksége szorgalmazza, hogy egyetértésre jusson és együttműködésre lépjen a többi újságíró szervezettel a menekültügy humanitárius kezelésének, a tömeges atrocitások és a népirtás elleni fellépésnek, megelőzésnek az újságírói szakmai-etikai vonatkozásában. Az érintett szervezetek, amelyeket a MÚOSZ ez ügyben megkeres: Magyar Újságírók Közössége, Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, Protestáns Újságírók Szövetsége, Főszerkesztők Fóruma, Sajtószakszervezet, Média Önszabályozó Testület, Magyar Újságírók Romániai Egyesülete.
  3. Az Elnökség üdvözli, hogy a menekültügy, népirtás, atrocitás témáját a kül- és biztonságpolitikai szakosztály programjára tűzte, szakértők és újságírók bevonásával. (Ez a tematikus sorozat már elkezdődött.)

 

II/20/2015.11.internetes

Internetes szavazás: az elnökség nem fogadja be a korábbi MÚOSZ-tag, Németh Péter által javasolt rendezvényt a Sajtóházba (beszélgetés Botka László szegedi MSZP-s vezetővel), mert egyoldalú politikai eseménynek látszó programoknak nem kíván helyet adni a szövetség.

 

 

2015 december 3.:

 

II/21/2015.12.03.

A MÚOSZ elnöksége jóváhagyta a Sajtószakszervezettel megerősítendő együttműködés tervezetét és felhatalmazta az elnököt, hogy a részletek végleges pontosítása után aláírja a szerződést (link a szerződés szóra).

 

 

II/22/2015.12.03.

Az elnökség döntött a Mikszáth Bizottság felállításáról, amely elsősorban a Sajtóház nagytermébe tervezett kiállítások befogadásáról dönt, szem előtt tartva a MÚOSZ tagjainak elsőbbségét, illetve a teremkiadás lehetséges bevételeit. A bizottság tagjai: Dunay Csilla (elnök), Keleti Éva, Bánkuti András, Gönczi Mária Éva, valamint egy később csatlakozó művészettörténész.

 

II/23/2015.12.03.

Az elnökség elfogadja a Tagfelvételi Bizottság lemondását 2015. december 31-ei határidővel, és megköszöni az eddig végzett munkát.

 

II/24/2015.12.03.

Az arányos tagdíjfizetésről és a kártyagyártás költségéről döntött az elnökség: a második félévben belépő új tagok csak a tagdíj felét fizetik, továbbá novemberi illetve decemberi tagfelvétel esetén kizárólag a kártyakiállítás költségét kéri a szövetség, ennek összege 2 000 forint.

 

II/25/2015.12.03.

Az elnökség úgy döntött, hogy csak annak a szakosztálynak jár ingyenes teremhasználat, amelynek vezetője és/vagy titkára nincs tagdíjelmaradásban és eleget tette éves beszámoló-készítési kötelezettségének.

 

 

Welcome Back!

Jelentkezzen be a fiókjába

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist