Felügyelő Bizottság

A MÚOSZ Alapszabálya szerint a bizottság feladata, hogy a szövetség és vállalkozásai gazdálkodását és pénzkezelését ellenőrizze.

Az öttagú Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg.

A bizottság köteles minden év végén a zárómérleget, a gazdasági ügyvitelt, a pénz- és vagyonkezelést, illetve az ezekre vonatkozó könyvelést, iratokat, stb. részletesen – szükség esetén szakértő bevonásával – megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről a Küldöttgyűlést tájékoztatni, a küldöttgyűlésnek jelentést tenni.

A bizottság köteles minden szabálytalanságot haladéktalanul közölni a Küldöttgyűléssel és az Elnökséggel.

Karsai Gábor
elnök

Bizottsági tagok
Andrássy Antal, Budai János, Hanti Vilmos, D. Szekeres Ágnes