Ellenőrző Bizottság

A MÚOSZ Alapszabálya szerint a bizottság feladata, hogy a szövetség és vállalkozásai gazdálkodását és pénzkezelését ellenőrizze.

Az öttagú Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg.

A bizottság köteles minden év végén a zárómérleget, a gazdasági ügyvitelt, a pénz- és vagyonkezelést, illetve az ezekre vonatkozó könyvelést, iratokat, stb. részletesen – szükség esetén szakértő bevonásával – megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről a Küldöttgyűlést tájékoztatni, a küldöttgyűlésnek jelentést tenni.

A bizottság köteles minden szabálytalanságot haladéktalanul közölni a Küldöttgyűléssel és az Elnökséggel.

default-profile Dr. Karsai Gábor elnök
default-profile Andrássy Antal
default-profile Dr. Enyedi Nagy Mihály
default-profile Dr. Hajós Anna
default-profile Nagy Erzsébet