Elnökségi határozatok 2016

2016 január 7.

 

II/26/2016.01.07.

Az elnökség úgy döntött, hogy levélben fordul az Országgyűlés, a Legfőbb Ügyészség, illetve az MTVA vezetőjéhez, magyarázatot kérve az RTL Klub stábjának kitiltása, a Nyilas Gergely oknyomozó újságíró ellen indított eljárás, valamint a tervezett elbocsátások miatt, kifejezve egyet nem értését.

 

II/27/2016.01.07.

Az elnökség a Tagfelvételi Bizottság elnökének felkéri Kő Andrást, akit megbíz a testület összeállításával kapcsolatos javaslat megfogalmazására.

 

 

2016 február 4.

 

II/28/2016.02.04.

Az elnökség 8 igen és 1 nem szavazattal határozott a Sajtóház Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről.

 

II/29/2016.02.04.

Az elnökség egyhangúlag határozott a korábban összevonni kívánt Bálint György Alapítvány és a Tájékoztatási Alapítvány megszüntetéséről.

 

II/30/2016.02.04.

Az elnökség elfogadta a korábban felkért elnök javaslatát a Tagfelvételi Bizottság új összetételére: Kő András (elnök), Dunay Csilla, Bányai Péter Mihály, Harle Tamás, dr. Koppányi Gergely, Pető Zsuzsa, T. András Emil.

 

II/31/2016.02.04.

Az elnökség elfogadta a korábbi Közművelődési és Oktatási Újságírók Szakosztályának újjáalakulását és névváltoztatási kérelmét. Mostantól a MÚOSZ Kulturális Szakosztályaként tevékenykednek tovább.

 

II/32/2016.02.04.

Az elnökség az Aranytoll Bizottság 7+1 fős felterjesztése alapján, titkos szavazással a következőknek ítélte oda a szövetség életmű díját: Bolgár György, Féner Tamás, Kertész Zsuzsa, Fejes István, Tóth Dénes és a határontúli Simonffy Katalin.

 

 

2016 március 3.

 

II/33/2016.03.03.

Az elnökség határozata értelmében a tihanyi üdülő szállásdíjai a következők szerint változnak 2016. május 1-jétől (nem érintve a korábbi foglalásokat): I-es és II-es épület: a MÚOSZ-tagoknak egy éjszaka 6000 (az eddigi 6600 helyett), több éjszaka 5000 forint (az eddigi 5500 helyett). A tagsággal nem rendelkező kísérők egy éjszakára 6900 (az eddigi 6600 helyett), több éjszaka esetén 5900 (az eddigi 5500 helyett) forint.

 

 

2016 április 7.

 

II/34/2016.04.07.

Az elnökség jóváhagyta a MÚOSZ tagjai és partnerei számára a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő kedvezményes mobiltelefon-előfizetési szerződést.

 

II/35/2016.04.07.

Az elnökség jóváhagyta a MÚOSZ apparátusi dolgozók munkájának elemzésére Kleer László és Gönczi Mária megbízatását. Az átvilágítás eredményéről április 30-áig számolnak be az elnöknek.

 

II/36/2016.04.07.

Az elnökség a módosítási javaslatokkal (6 igen és 1 nem szavazat mellett) elfogadta a küldöttgyűlés elé terjesztendő, új SZMSZ-t. (Kleer László különvéleményt fogalmazott meg a szakosztályokat érintő kérdésekről).

 

II/37/2016.04.07.

Az elnökség határozatban javasolja a küldöttgyűlésnek a MÚOSZ 2015. évi beszámolók – a költségvetés teljesítése, az egyszerűsített mérlegbeszámoló, elnöki beszámoló (megtakarítások, veszteségek, illetve a gazdálkodást közvetlenül érintő elképzelések, tervek), valamint a közhasznúsági jelentés – elfogadását. Az elnökség a Felügyelő Bizottság beszámolóját tudomásul vette.

 

II/38/2016.04.07.

Az elnökség határozatban javasolja – a már korábbi ülésén, akkor még néhány pontjában az alapszabály részeként megfogalmazott – új SZMSZ elfogadását a küldöttgyűlésnek.

 

II/39/2016.04.07.

Az elnökség jóváhagyta a MÚOSZ-tagok könyveinek kedvezményes megjelentetését lehetővé tevő szerződést a Publio Kiadó Kft.-vel.

 

II/40/2016.04.internetes

Az elnökség márciusi ülésén 4 helyszíni illetve 2 skype-on leadott szavazattal úgy döntött, hogy a nemzetközi sajtóigazolványhoz jutás megnyugtatónak mondható megoldása után a MÚOSZ nem kívánja továbbra is fenntartani a nemzetközi szövetségekben (EFJ, IFJ) tagságát. A távollévő tagok később internetes szavazással – két tartózkodás mellett – megerősítették a határozatot.

 

II/41/2016.04.internetes

Az elnökség internetes szavazása nyomán határozatban javasolja a küldöttgyűlésnek a MÚOSZ 2016. évi költségvetési javaslatának elfogadását.

 

 

2016 május 5.

 

II/42/2016.05.05.

Az elnökség egyhangúlag határozott, hogy a jövőben a MÚOSZ újonnan felvett tagjai igazolványuk mellé emléklapot kapnak kézhez, amelyen az Etikai Kódex a sajtószabadságra és az újságírói hivatástudatra utaló mondata szerepel.

 

II/43/2016.05.05.

A II/33/2016.03.03-as számú határozat az alábbi szövegrésszel egészül ki, az elnökség 2016. május 5-ei egyhangú szavazása alapján:

A III-as épületben a MÚOSZ-tagoknak egy éjszaka 5 500 (az eddigi 6 000 helyett), több éjszaka 4 500 forint (az eddigi 5 000 helyett). A tagsággal nem rendelkező kísérők egy éjszakára 6 500 (az eddigi 6000 helyett), több éjszaka esetén 5500 forint (az eddigi 5000 helyett).

Az I-III. épület szállásdíjai a Tihanyi üdülőben:

 

 

Tihanyi szállásdíjak

I. épületII. épületIII. épület
Március 3-ai határozatMájus 5-ei határozat
eddigÚJeddigÚJeddig1. javaslat
MÚOSZ-tagoknakegy éjszaka6 6006 0006 6006 0006 000 5 500
több éjszaka5 5005 0005 5005 0005 0004 500
NEM MÚOSZ- tagoknakegy éjszaka6 6006 9006 6006 9006 0006 500
több éjszaka5 5005 9005 5005 9005 0005 500

 

II/44/2016.05.05.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Sajtóház Kiadó Kft. 2015-ös üzleti évéről szóló egyszerűsített éves beszámolót (mérlegfőösszeg, mérleg szerinti eredmény) és határozott a társaság végelszámoláshoz szükséges fedezetének biztosításáról.

 

II/45/2016.05.05.

Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Sajtóház kiállításainak rendezésében nyújtott technikai segítségért, illetve az alagsorban költségkímélő módon, a tűzvédelem szabályait maximálisan figyelembe véve épített raktárhelyiségért elismerését fejezi ki Sándor Zoltán gondnoknak, valamint Karvaly Bence gyakornoknak. Továbbá a Szociális Bizottságnak, a tagdíjtartozásról kiküldött 797 tájékoztató levélre eddig érkezett 102 válasz lelkiismeretes feldolgozásáért, a kérelmek elbírálásáért és a megítélt szociális jellegű hozzájárulásokért.

 

2016 június 2.

 

II/46/2016.06.02.

Az elnökség egyhangú döntéssel munkabizottságot állít fel – melynek tagja az elnök, a tiszteletbeli elnök, a két alelnök és az írásos elemző munkában közreműködő Kleer László – az első napirendi pontban megfogalmazott kérdéskörből (beszámoló az apparátusi dolgozók munkájának elemzéséről) fakadó gyakorlati lépések végrehajtására, rövid határidővel, a nyári elnökségi szünet végéig.

 

II/47/2016.06.02.

1896. július 12-én alakult meg a MÚOSZ jogelődje, a Budapesti Újságírók Egyesülete, élén Mikszáth Kálmán alapító elnökkel. Az évforduló napján a MÚOSZ szűk körben tartott köszöntővel, koccintással emlékezik, a hivatalos ünnepséget a nyári holtidény után, a Sajtóház program-idényének beindulásakor, 2016 szeptemberében tartja a szövetség. Ezt követően – az úgynevezett Mikszáth-év keretében – további rendezvényekkel, eseményekkel emlékezünk a szövetség múltjára.

II/48/2016.06.02.

Az elnökség következő ülését – a szokásos nyári szünet után – 2016. augusztus 25-én, a hónap utolsó csütörtökén tartja.

2016 július 12. (soron kívüli ülés)

II/49/2016.06.02.

Az elnökség 7 jelenlévő, 1 Skype-on szavazó és 3 előzetesen internetes levélben voksoló tagjai egy ellenszavazattal állást foglaltak rendkívüli ülésük keretében, hogy érvényesnek tekintik a DYMPEX Kft. Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. szóban közölt felmondását. A MÚOSZ elnöksége hosszas vizsgálódás után, őszinte sajnálattal megállapította, hogy az orvosi rendelés törvényesen, jelentős anyagi ráfordítás nélkül nem folytatható a Sajtóházban. Az elnökség a július 29-éig biztosított egészségügyi adminisztrációs ügyelet végeztével befejezettnek tekinti a rendelő működését. A 282 érintett MÚOSZ-tag egészségügyi ellátása az eddig a Sajtóházban is működő DYMPEX rendelőjében (1126 Bp., Kiss János altábornagy utca 38.) automatikusan, folyamatosan biztosított.

Welcome Back!

Jelentkezzen be a fiókjába

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist