Elnökségi határozatok 2022

Határozat 2022/01. (01.05.): Az Elnökség a 2022. évre vonatkozó Üdülési- és szállás-támogatási útmutatót megvitatta és elfogadta, a honlapon 15 napon belül közzéteszi, a jelentkezési lappal együtt.

Határozat 2022/02 (01.05): 2022-ben a MÚOSZ a hagyományos sajtónapot március 10-én tartja.  

Határozat 2022/03 (04.06): A 2021. évben megváltozott alapszabályhoz igazodva az elnökség a módosított SZMSZ új szövegét a májusi küldöttgyűlés elé terjeszti, egyben elfogadásra javasolja.

Határozat 2022/04 (04.06): Az Elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a MÚOSZ Fotóriporterek szakosztálya szakosztályi díjat alapítson Magyar Sajtófotóért Életműdíj néven. 

Határozat 2022/05 (04.06): Az Elnökség 2022. május 21-én délelőtt 10 órai kezdettel összehívja a küldöttgyűlést. (Határozatképtelenség esetén 2022. május 28.)

Napirendi pontok:

 1. napirend: A küldöttgyűlés tisztségviselőinek (szavazatszámlálók, jegyzőkönyv-hitelesítők) megválasztása.
 2. napirend: Napirendi pontok elfogadása3.
 3. napirend: Elnöki beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt időszakról (március 15-i ünnepség, programok, iskola, tagdíjak stb.) 
 4. napirend: 2021-es esztendőre vonatkozó pénzügyi beszámoló megtárgyalása és elfogadása, az Ellenőrző Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása
 5. napirend: A módosított Alapszabályhoz igazított SZMSZ elfogadása. Előadó: Rosta Márton, a MÚOSZ jogásza

Határozati javaslat.

 1. napirend: Tájékoztató a szakosztályi munkáról   Előadó: Hárshegyi János, az Elnökség tagja
 2. napirend: Beszámoló a szervezeti átvilágításról
 3. napirend: Egyebek

A napirendek még változhatnak a meghívó kiküldéséig, plusz napirendi pont esetén elektronikus szavazásra kerül sor.

 

Határozat 2022/06/A (05.04.): A 2021. évi pénzügyi beszámolót, ellenőrző bizottsági jelentést és a közhasznúsági mellékletet az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határozat 2022/06/B (09.07.): Az elnökség úgy határozott, hogy az új Aranytoll Bizottság tagjainak mandátuma a megválasztásuktól számított négy évig tart.

Határozat 2022/07 (09.07.): Az elnökség úgy határozott, hogy 2023. évtől Aranytoll Életmű díjat csak MÚOSZ tagok kaphatnak.

Határozat 2022/07 (10.05.): Az elnökség úgy határozott, hogy a küldöttgyűlés elé a 2023.  évi tagdíjak meghatározásánál az elnökség által megtárgyalt a., b., c. verziót terjesztik:

a.)    A nyugdíjasoknál 2 ezer Ft/év emelés, aktív tagoknál 3 ezer Ft/év.

A 2023. évi tagdíjak: nyugdíjas, valamint a frissen nyugdíjba vonult tagok, nappali tagozatos diákok, CSED vagy GYED ellátást igénybe vevők részére: 11 ezer Ft. (Adott év március 31-ig megfizetve: 9 ezer Ft.) Aktív tagok tagdíja: 20 ezer Ft (március 31-ig megfizetve: 17 ezer Ft) Pártoló tagok tagdíja: minimum 35 ezer Ft (március 31-ig: minimum 30 ezer Ft)

b.)    A nyugdíjasoknál 1 ezer Ft/év emelés, aktív tagoknál 2 ezer Ft/év.

A 2023. évi tagdíjak: nyugdíjas, valamint a frissen nyugdíjba vonult tagok, nappali tagozatos diákok, CSED vagy GYED ellátást igénybe vevők részére: 10 ezer Ft. (Adott év március 31-ig megfizetve: 8 ezer Ft.) Aktív tagok tagdíja: 19 ezer Ft (március 31-ig megfizetve: 16 ezer Ft) Pártoló tagok tagdíja: minimum 35 ezer Ft (március 31-ig: minimum 30 ezer Ft) 

c.) A 2023. évben a tagdíjak maradnak a jelenlegi szinten.

Határozat 2022/08 (09.07.): Az elnökség döntése értelmében a soron következő küldöttgyűlés időpontja: 2022. november 19. 10 óra

Határozat 2022/08 (10.05.): Az Elnökség azt javasolja, hogy a Küldöttgyűlés a 2023. évi költségvetés előterjesztését vitassa meg és fogadja el.

 

Határozat 2022/09 (10.05.): Az Elnökség azt javasolja a Küldöttgyűlésnek, adjon felhatalmazást arra, hogy a 2023. évben rendkívüli mértékben megnövekedő energiaköltségekre tekintettel a működés finanszírozásához szükséges mértékben a befektetésből nyerjenek fedezetet. 

 

Határozat 2022/10 (10.05.): Az Elnökség azt javasolja, hogy a 2022/08 (09.07.) határozattal 2022. november 19. 10 órára összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjai a következők legyenek:

 1. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek (szavazatszámlálók, jegyzőkönyv-hitelesítők) megválasztása.
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Elnöki beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt időszakról
 4. Javaslat a 2023. évi tagdíjakra

Határozati javaslat.

 1. A MÚOSZ 2023. évre vonatkozó költségvetésének megvitatása és elfogadása.

Határozati javaslat.

 1. A MÚOSZ külső pályázataihoz sikerdíjas szakértő alkalmazása

Határozati javaslat

 1. Javaslat napelemes rendszer kiépítésére a Sajtóház tetején.

Határozati javaslat.

 1. Tiszteletbeli tagok megválasztása

Határozati javaslat

 1. Egyebek

Határozat 2022/11 (10.05.): Az Elnökség azt javasolja, hogy a Küldöttgyűlés járuljon hozzá, hogy külső pályázatoknál (Európai Uniós, egyéb külföldi pályázatok) külső pályázatírót alkalmazhasson, aki 10 százalékos sikerdíjban részesülhet.

 

Határozat 2022/12 (10.05.): Az Elnökség azt javasolja, hogy a Küldöttgyűlés járuljon hozzá a Sajtóházon a napelemrendszer kiépítéséhez a befektetések terhére.

 

Határozat 2022/13 (10.05.): Az Aranytoll Bizottság minden évben öt hazai és egy határon túl élő és dolgozó újságírónak ítélheti oda a díjat. A 2022/07 (09.07.) elnökségi határozat értelmében 2023. évtől Aranytoll Életmű díjat csak MÚOSZ tagok kaphatnak. Kivétel: határon túl élő újságírók.

Az új Aranytoll Bizottság megválasztott tagjai: Barát József, Cserhalmi Imre, Gáti Júlia, Léderer Pál, Szarka Klári, Tanács István, Zöldi László. 

A bizottság elnöke: Szále László

A bizottság tagja a MÚOSZ aktuális elnöke. 

Welcome Back!

Jelentkezzen be a fiókjába

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist