Elnökségi határozatok 2021

Határozat (2021/15) (10.28.): Az Elnökség azt javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy 2022-re ne változtasson a tagdíjakon, azaz maradjanak a 2021. évi szinten.

Határozat (2021/16) (10.28.): Az elnökség azt javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a Szövetség oktatási tevékenységében résztvevő kollégák foglalkoztathatók legyenek a Küldöttgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül. Egyedüli megkötés: az adott projekt nem lehet veszteséges, azaz a bevételeknek fedezniük kell az oktatással kapcsolatos minden (személyi, tárgyi stb.) költséget.  

 

Határozat (2021/13) (10.05.): Az elnökség a 2021/8. számú elnökségi határozatban megjelölt időpontot 2021. november 30-ig meghosszabbítja. Eszerint amennyiben a tagdíj-hátralékkal rendelkező tagok a jelen határozat szerinti határidőig a 2021. évre esedékes teljes tagdíjat befizetik (nyugdíjas és diák 9.000 Ft, aktív tag 17.000  Ft.),  úgy mentesülnek a felhalmozott hátralékos tagdíjuk megfizetésének kötelezettsége alól.

 

Határozat (2021/14) (10.05.): A MÚOSZ elnöksége november 27-re összehívja a Küldöttgyűlést, amelynek napirendi pontjai között szerepel többek között a 2022. évi tagdíj meghatározása, és egyéb, aktuális kérdések.

Határozat (2021/12) (08.31.): A MÚOSZ Elnöksége újabb 4 évre meghosszabbítja a Szocális Bizottság élén a jelenlegi elnök (Keleti Éva), s az eddigi tagok (Hupján Mária, Kleer László, Tápi Ottóné) mandátumát, illetve új tagként megválasztja Csikós Gábort.

Határozat (2021/11) (06.29.): Az elnökség jóváhagyja, hogy a következő négy évben a Tagfelvételi Bizottság a következő tagokból álljon. Azt javasolja, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szava döntsön.  Bethlen Tamás (elnök), Dávid Zsófia, D. Szekeres Ágnes, Földi D. Attila, Halász Géza, Kiss Árpád

Határozat 2021/01. (02.25.): Az elnökség elfogadta a 2021. évben tartandó tisztújító küldöttgyűlés elektronikus jelöltállítás szabályait.

Határozat (2021/02) (02.25.): Az elnökségi a küldöttgyűlés részére javasolja, hogy a Vörösmarty utcai MÚOSZ székház felújítási alapjaként a tihanyi üdülő adózás utáni vételárának 10 százalékát (kb. 80 millió forint) különítse el.

Határozat (2021/03.) (02.25.): Az elnökség egybehangzó döntése értelmében a soron következő küldöttgyűlés időpontja: 2021. március 27. 10 óra zoom-on keresztül. Javasolt napirendi pontok: napirend elfogadás, tisztségviselők megválasztása, elnöki beszámoló, befektetési szabályzat elfogadás, Ellenőrző Bizottság véleményezése, döntés a tisztújítási küldöttgyűlésről, felújítása alap képzése, egyebek

Határozat (2021/4) (03.25.): Döntés az elektronikus tisztújítás rendszeréről és a tisztújítás menetéről. Tájékoztatásul: A logikája ugyanaz, mint a papír alapú jelölésnek és ajánlásnak, tehát lehet rajta küldöttet és tisztségviselőt ajánlani, illetve tisztségre jelentkezni is, de online felületen. Az ajánlási és jelölési időszak javasolt kezdő időpontja március 29.

Határozat (2021/05) (04.29.): A MÚOSZ tisztújító küldöttgyűlés időpontja: 2021. május 29. 10 óra, helyszín zoom, két érdemi napirendi pont a tisztújítás és a mérleg, eredmény elfogadása.

Határozat (2021/6) (04.29.): Az Aranytoll Életmű-díj módosított alapszabályát az elnökség elfogadta, melynek lényege csak MÚOSZ tag jelölhet a díjra, de életmű-díjban részesülhet nem MÚOSZ tag is, valamint hogy az Aranytoll Bizottság hét plusz egy főt jelölhet ajánlásra, amiből az Elnökség öt plusz egy díjazottat választ meg. A részletes Aranytoll Életmű-díj szabályzat a honlapon megtalálható.

Határozat: (2021/07) (04.29): A leköszönő elnökség elviekben hozzájárul (gyakorlatban ez a következő elnökség döntési hatásköre lesz) a Fotóriporteri Szakosztály azon kéréséhez, hogy a korábban a Fotóriporteri Szakosztály segítségével eladott Mai Manó Ház 2017-2020. közötti sajtófotó kiállítás veszteségeivel csökkentet maradék vételárrészét a következő elnökség felügyelete mellett a sajtófotó pályázat és kiállítás finanszírozására felhasználhassák, valamint hogy a maradék vételár részösszeg 10 százalékát a Szolidaritási Alapítvány részére szeretnék felajánlani.

Határozat (2021/8) (06.10): Az újságírókat és a médiában dolgozó szinte minden kollégát nagymértékben sújtotta a COVID-19 járvány okozta gazdasági válság. Ezért az elnökség az Alapszabály  VII/6. pontjában rögzített mérlegelési jog alapján egyszeri alkalommal, 2021. szeptember 30. napjáig az alábbi kedvezmény-szabályt alkalmazza: 

Amennyiben a tagdíj-hátralékkal rendelkező tagok a jelen határozat szerinti határidőig a 2021. évre esedékes teljes tagdíjat befizetik (nyugdíjas és diák 9.000 ft, aktív tag részére 17.000  ft.),  úgy mentesülnek a felhalmozott hátralékos tagdíjuk megfizetésének kötelezettsége alól.

 Határozat (2021/9) (06.10): A MÚOSZ Elnöksége arra kéri a szakosztályok vezetőit, hogy legkésőbb 2021. szeptember 30-ig belül tartsák meg a tisztújítást. Felelősek a szakosztályok vezetői.

Határozat (2021/10) (06.10): Az elnökség megbízza Bethlen Tamást a Tagfelvételi Bizottság vezetésével, s meghatalmazza, hogy válassza ki azon tagokat, akikkel a jövőben együtt kíván dolgozni.