Elnökségi határozatok 2022

Határozat 2022/06 (05.04.): A 2021. évi pénzügyi beszámolót, ellenőrző bizottsági jelentést és a közhasznúsági mellékletet az elnökség a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határozat 2022/01. (01.05.): Az Elnökség a 2022. évre vonatkozó Üdülési- és szállás-támogatási útmutatót megvitatta és elfogadta, a honlapon 15 napon belül közzéteszi, a jelentkezési lappal együtt.

Határozat 2022/02 (01.05): 2022-ben a MÚOSZ a hagyományos sajtónapot március 10-én tartja.  

Határozat 2022/03 (04.06): A 2021. évben megváltozott alapszabályhoz igazodva az elnökség a módosított SZMSZ új szövegét a májusi  küldöttgyűlés elé terjeszti, egyben elfogadásra javasolja.

Határozat 2022/04 (04.06): Az Elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a MÚOSZ Fotóriporterek szakosztálya szakosztályi díjat alapítson Magyar Sajtófotóért Életműdíj néven. 

Határozat 2022/05 (04.06): Az Elnökség 2022. május 21-én délelőtt 10 órai kezdettel összehívja a küldöttgyűlést. (Határozatképtelenség esetén 2022. május 28.)

Napirendi pontok:

1. napirend: A küldöttgyűlés tisztségviselőinek (szavazatszámlálók, jegyzőkönyv-hitelesítők) megválasztása.

2. napirend: Napirendi pontok elfogadása

3. napirend: Elnöki beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt időszakról (március 15-i ünnepség, programok, iskola, tagdíjak stb.) 

4. napirend: 2021-es esztendőre vonatkozó pénzügyi beszámoló megtárgyalása és elfogadása, az Ellenőrző Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása

5. napirend: A módosított  Alapszabályhoz igazított SZMSZ elfogadása. Előadó: Rosta Márton, a MÚOSZ jogásza

Határozati javaslat.

6. napirend: Tájékoztató a szakosztályi munkáról   Előadó: Hárshegyi János, az Elnökség tagja

7. napirend: Beszámoló a szervezeti átvilágításról

8. napirend: Egyebek

A napirendek még változhatnak a meghívó kiküldéséig, plusz napirendi pont esetén elektronikus szavazásra kerül sor.