Etikai Bizottság

MÚOSZ Etikai Bizottság

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, tagjai tevékenységének, az újságírás etikai normái szerinti megítélésére, létrehozta az ETIKAI BIZOTTSÁG-ot, amelynek célja az etikus, tisztességes újságírói tevékenység megőrzése és elősegítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között.

Az etikai bizottság a MÚOSZ Alapszabálya, a MÚOSZ Etikai Kódexe, valamint a MÚOSZ SZMSZ-e, illetve az etikai bizottság ügyrendje alapján működik.

A MÚOSZ etikai bizottsága tevékenységének kiindulópontja a MÚOSZ Etikai Kódexe, amelynek hatálya kiterjed a nyomtatott, az elektronikus és az online sajtónál foglalkozásszerűen végzett egyéni és kollektív tevékenységre, az Interneten, vagy annak igénybevételével végzett újságírói tevékenységre.

A MÚOSZ Etikai Kódexe a MÚOSZ tagjaira nézve kötelező, de alkalmazását, normáinak követését tagsági körén kívül is minden állampolgárnak ajánlja a szövetség. A sajtószabadságot érintő jogvitás ügyek elsősorban a bíróságok és más jogi fórumok elé tartoznak.