Etikai Bizottság

MÚOSZ Etikai Bizottság

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, tagjai tevékenységének, az újságírás etikai normái szerinti megítélésére, létrehozta az ETIKAI BIZOTTSÁG-ot, amelynek célja az etikus, tisztességes újságírói tevékenység megőrzése és elősegítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között.

Az etikai bizottság a MÚOSZ Alapszabálya, a MÚOSZ Etikai Kódexe, valamint a MÚOSZ SZMSZ-e, illetve az etikai bizottság ügyrendje alapján működik.

A MÚOSZ etikai bizottsága tevékenységének kiindulópontja a MÚOSZ Etikai Kódexe, amelynek hatálya kiterjed a nyomtatott, az elektronikus és az online sajtónál foglalkozásszerűen végzett egyéni és kollektív tevékenységre, az Interneten, vagy annak igénybevételével végzett újságírói tevékenységre.

A MÚOSZ Etikai Kódexe a MÚOSZ tagjaira nézve kötelező, de alkalmazását, normáinak követését tagsági körén kívül is minden állampolgárnak ajánlja a szövetség. A sajtószabadságot érintő jogvitás ügyek elsősorban a bíróságok és más jogi fórumok elé tartoznak.

Sebes György

elnök

A bizottság elérhetősége: etika@muosz.hu

A bizottság tagjai:

Beregi-Nagy Edit

Bubryák István

Csatordai Katalin

Kárpáti Miklós

Kiss Lenke Dorottya

dr. Kecsmár Ilona

Kiss Péter (Kiss G. Péter)

Kőhalmi Dezső

Léderer Izsák Pál

Sárközi Judit

Dr. Szabady Csaba

Szabó György Mihály

Varga Gábor (Varga G. Gábor)

Vigh György