2016. MÁJUS 23.

Rovatunkban többször is foglalkoztunk a parlamenti nyilvánosság korlátozásával, a tudósítók munkáját ellehetetlenítő gyakorlattal. A sajtóelhárítás olajozott gépezetébe ma egy kis porszem került: a Hír24 kitiltott videóriportere majdnem bejutott az ülésterembe. Hamar kiderült, tévedés, szó se lehet róla, adminisztratív hiba történt, amit a helyszínen azonnal orvosoltak is. Az újságíró – jegyezte meg a Hír24 –, mehetett vissza a Képviselői Irodaház elé vágóképeket koldulni.

A nyilvánosságot korlátozó intézkedések ellen a kitiltott újságírók a strasbourgi bírósághoz fordultak. A MÚOSZ jogásza, Nehéz-Posony Márton alkotmányellenesnek tartja ezt a gyakorlatot, az alábbi érvekkel.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény hatalmazza fel a házelnököt a parlamenti tartózkodás részletes szabályainak megalkotására. E törvény 54. §-ának (2) bekezdése, a felhatalmazó rendelkezést követően, a következőt tartalmazza: „A házelnök nem állapíthat meg olyan rendelkezést, amely az Országgyűlés ülésének nyilvánosságát, a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit kizárná.”

Ebből két következtetés adódik:

1. A parlamenti tartózkodás szabályai eleve nem zárhatják el a sajtó kép-viselőit attól, hogy a közhatalmat gyakorlóknak a parlamentben bár-hol, ahol az illető közhatalmat gyakorló tartózkodik, annak szükségtelen zavarása nélkül kérdéseket tegyenek fel. A 9/2013-as házelnöki rendelkezés 8. §-a ezért, amely szűk területre korlátozza a sajtó számára nyilvános parlamenti helyszíneket, önmagában is törvénysértő.

2. A parlamenti tartózkodás szabályainak megszegése miatti szankció szintén nem korlátozhatja a sajtószabadságot. A sajtószabadság ugyanis nem egy olyan jog, amelyet a rosszul viselkedő újságíróktól a házelnök fegyelmezési céllal megvonhat, hanem egy alkotmányos alap-jog, amellyel szemben az állam egyet tehet: elismeri és tiszteletben tartja. Az országgyűlési törvénynek az a rendelkezése tehát, amely a szabályok megszegése esetére a parlamentben tartózkodásra vonatkozó engedély visszavonását is lehetővé teszi, alkotmányellenes.

***

Nagy hagyományú, rangos művészeti és társadalmi folyóiratok szűnnek vagy szűnhetnek meg az állami források drasztikus csökkentése miatt. Az ATV Szabad Szemmel című műsorában Mészáros Antónia a kormány médiapolitikájáról, a sajtópiac helyzetéről György Péterrel, Tamás Gáspár Miklóssal és Hamvay Péterrel beszélgetett. Bővebben >>>

Önnek ajánljuk