Szociális Párbeszéd Szakosztály

A Szociális Párbeszéd Szakosztály a foglalkoztatás, a munkaügyi kapcsolatok, az érdekegyeztetés és a munkaerőpiac kérdései iránt érdeklődő újságírók, szerkesztők szakmai műhelye és fóruma. A nyilvánosság eszközeivel elősegíti hazánkban a szociális párbeszéd európai normáinak kialakulását, figyelemmel kíséri a munkáltatók és a munkavállalók képviselői, valamint a kormányzati tényezők között folyó érdekviták alakulását.

A szakosztály tevékenységében teret kapnak a hazai és az európai munkapiac működésével összefüggő információk: a foglalkoztatás helyzete, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és megváltozott munkaképességű emberek támogatása, a munkabiztonság és a társadalombiztosítás, a szakképzés és a felnőttoktatás, a munkapiac és az oktatás kapcsolata, valamint a munkaügyi törvénykezés és szabályozás. A szakosztály tagjai figyelemmel kísérik a pályakezdés, illetve az idősebb korúak és a nők foglalkoztatásának speciális kérdéseit. Megkülönböztetett érdeklődést tanúsítanak a munkahelyi konfliktusok, munkabeszüntetések és sztrájkok iránt, különösen a szakszervezetek érdekérvényesítő képességének alakulásával összefüggésben.

A szakosztály kialakult hagyományok szerint szervezi programjait. Rendszeresen vendégül lát munkaügyi szakembereket, érdekvédelmi szervezetek képviselőit és szakpolitikusokat. Megszervezi, esetenként kihelyezett ülések formájában, egyes szerkesztőségek, illetve lapgazdák bemutatkozását. Fórumot biztosít tagjainak a munkásságuk bemutatásához. Vitaüléseket tart aktuális munkaügyi kérdésekről.

A szakosztály tagjai jó kapcsolatokat ápolnak a munka világának szereplőivel, ami komoly segítséget jelent a napi feladatok ellátásában. Tekintettel arra, hogy a szakosztály profilja az Európai Unióhoz való csatlakozás idején bővült, a tagság körében felerősödött az igény a szociális párbeszéd európai gyakorlatának a megismerésére, tanulmányutak szervezésére.

A szakosztály várja sorai közé a szakterület iránt érdeklődő kollégákat.

tiszteletbeli elnök:

Horváth László

elnök:

Fábián Erzsébet

email:  fzsoka13@freemail.hu 

tel.:  06-30-9541-250

[newsbox style=”list” title=”A szakosztály publikációi” display=”tag” tag=”szocialis-parbeszed-szakosztalya” number_of_posts=”5″]

Szakosztályi publikációk