Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztály

Szakosztályunknak több mint 90 MÚOSZ-os pályatársunk a tagja. A külpolitikai újságírás – nagy öregei , 13 Aranytoll életmű díjas kolléga éppúgy a szakosztály tagja, mint számos fiatal, nemrég ezen a pályán elindult kolléga.

A szakosztály rendezvényei részben hagyományos sajtóbeszélgetések székházunkban. Ezek az előadó szakértő, diplomata, politikus személyiség kívánságára lehetnek off the record, háttér-tájékoztatók. Nyilvános programjaink melyekre több szakosztály tagjait, valamint a Bálint György Akadémia és a Komlósi Oktatási Stúdió hallgatóit is meghívjuk a külpolitika mellett betekintést nyújtanak aktuális külgazdasági témákba is. Szervezünk továbbá multinacionális cégeknél gyárlátogatást, tájékoztatót a hazánkban működő vegyes gazdasági kamaráknál. Kollégáink élménybeszámolói külföldi útjaikról éppúgy szerepelnek programjaink között, mint biztonságpolitikai szakértők helyzetértékelő előadásai. Olyan sajtóbeszélgetéseket rendezünk, amelyeknek különböző szellemiségű vendégei a magyar külpolitikában hivatásszerűen szerepelnek, hatással vannak arra, vagy közéleti funkciójukból következik a nemzetközi feladatok kezelése is. Legtöbb meghívottunk vagy vendéglátónk olyan külföldi diplomata, aki hazáját képviseli Magyarországon.

Az évente megrendezett, több mint 10 sajtóbeszélgetésnek számos célja van. Az első és legfontosabb, hogy az érdeklődő szakújságírók megismerkedjenek a prominens vendég szemléletével, egyes aktuális ügyekben hazája hivatalos álláspontjával, illetve azoknak a témáknak a hátterével, amelyekkel foglalkozik. Amennyiben a meghívott hozzájárul, ezekről a rendezvényekről vagy az ott elhangzottakról a kollégák beszámolnak az általuk képviselt médiumban. Rendszeresen tájékoztatjuk tagjainkat más, érdeklődésükre számot tartó rendezvényekről, így például a Külügyi és Külgazdasági Intézet, és egyéb intézmények programjairól.

A szakosztály évente szervez egynapos tanulmányutat valamelyik szomszédos országba, ahol ottani politikusokkal, magyar szervezetek vezetőivel, külképviseleteink prominens személyeivel találkozunk. A nemzetközi helyzet alakulása, a legújabb fejlemények, a menekültügy kezelése számos olyan új kérdést vet fel, amelyek biztonsági vetülete érdeklődésünk előterébe került. Ezért a 2015. szeptemberi szakosztályi tisztújító közgyűlésen arról döntöttünk, hogy szakmai érdeklődésünk módosulását kifejezésre juttatjuk elnevezésünkben is. 2015. október 1. óta új nevünk: Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztály.

Farkas József György
örökös tiszteletbeli elnök
E-mail: farkasjgy@gmail.com

M.Lengyel László

elnök
E-mail: mlengyellaszlo@gmail.com

Kárpáti János
alelnök
E-mail: janos.karpati.eu@gmail.com

 Vezetőségi tag

Szakosztályi publikációk