Környezetvédelmi és Vízügyi Szakosztály

Szakosztályunk a környezetvédelem, a vízügy és a fejlesztésekhez kapcsolódó idegenforgalom területén dolgozó újságírókat tömöríti egységbe. Megalakulásának legfőbb célja, hogy a területre szakosodott újságíróknak egy letisztult, sallangoktól mentes, tisztán szakmai alapokra helyezett alkotó műhelyt biztosítson. Napi munkája során fórumot működtet tagjai részére, a vonatkozó gazdasági területeken dolgozó döntéshozókkal való kapcsolattartásra. Tagjaink elismert és elkötelezett tollforgatók, hírügynökségi dolgozók, rádiós és TV-s szakemberek, akik legjobb tudásukkal szolgálják a hazai közvélemény alakítását, valamint országunk és az EU környezetvédelmi, vízügyi és idegenforgalmi érdekeit.

A KÖVISZ vezetősége elhatározta, hogy a környezetvédelem és a vízügy területén kimagasló munkát végző újságíróknak Soó Rezső-díjjal ismeri el tevékenységét. Mielőtt rátérnék az ez évi díjazott újságíró munkásságának ismertetésére, néhány mondatot szólnék Soó Rezsőről, mivel sajnos kevesen ismerik a kiváló botanikus, ökológus és cönológus életútját. Soó Rezső 1903-ban született Székelyudvarhelyen. 1929-ben a debreceni egyetem növénytani tanszékének vezetője és a debreceni botanikus kert alapítója. A II. világháború éveiben a kolozsvári egyetem növényrendszertani tanszékét vezette és igazgatója volt a botanikus kertnek. A háború után visszatért Debrecenbe. Munkáját kétszeres Kossuth-díjjal és MTA tagsággal ismerték el. 1955-től az ELTE növényföldrajzi tanszék vezetője és az egyetemi botanikuskert igazgatója. 1964 és 1980 között (haláláig) írta a hatkötetes „A magyar flóra-és vegetáció rendszertani, növényföldrajzi kézikönyve” művét, amely ma is a növénytannal foglakozók egyik alapműve. Irodalmi tevékenységét 30 könyv és 660 publikáció jelzi. Soó Rezső méltán tekinthető Kitaibel Pál és Diószegi Sámuel szakmai utódjának. A díjat először 2012-ben adtuk át.

Elnök:

Polgár Zoltán 

vezetőségi tag:

Bódi Ágnes 

bodinform@gmail.com

[newsbox style=”list” title=”A szakosztály publikációi” display=”tag” tag=”kornyezetvedelmi-vizugyi-es-idegenforgalmi-szakosztaly” number_of_posts=”5″]

Szakosztályi publikációk

No Content Available