Cigány Újságírók Szakosztálya

A többi szakosztályhoz hasonlóan igyekszik objektív tájékoztatást nyújtani a sajtó hasábjain, beleértve a cigány lapokat, és az elektronikus médiát is. A szakosztály tagjainak célja, hogy a hazai újságírás legnemesebb hagyo-mányaira építve hozzájáruljanak a hazai média színvonalának növeléséhez, illetve hogy a jó roma újságírók mind az elektronikus, mind az írott sajtóban méltó helyen szerepeljenek. A szakosztály megkülönböztetett figyelmet fordít a hazai és határon túli cigány és magyar nyelvű roma sajtóra. Erkölcsi és szakmai támogatást nyújt az azonos célokat megvalósító más roma szervezetek számára. Feladatuknak tekintik, hogy a cigány kultúra és közélet hiteles bemutatásával az előítéletek feloldásáért dolgozzanak.

ifj. Rostás-Farkas György
elnök

Rostás-Farkas György 

tiszteletbeli elnök

 

Szakosztályi publikációk

No Content Available