Belpolitikai Szakosztály

A közel sem könnyű, még inkább kedvezőtlen örökség feledtetésére készülve szakosztályunk huszonhárom év jogos szünet után, 2013-ban alakult mássá és újra. És most, 2021 tavaszán újra újjászerveződésre kényszerülünk.

Működésünk első időszaka tagadhatatlanul eredményes volt, talán túlságosan is, mert 2015-re szakosztályelnöki ellehetetlenítésemmel felszámolták a közös munka további lehetőségét. A Mérők Klubja, a Választási Anzix, a BelFórum, és az Élő Preambulum címen ismertté vált szakmai programsorozat 34 jelentős eseményéről korabeli beszámolónk (2014. április) adhat áttekintést az érdeklődőknek. Kedvcsinálóként idézünk ebből a számvetésből;

„működésünk kétségbevonhatatlanul az európai jogállam eszményeit, és ezek érvényesülését szolgálja. Értékrendszerünk, szabályozó normáink kizárják bármely párt közvetlen, vagy áttételes szolgálatát. Tevékenységünk célja az alkotmányos jogállam, a politikai váltógazdálkodásra épülő parlamentarizmus, a szólásszabadság, a politikai nyilvánosság védelme és fenntartása. Célunk a politikai erők nyílt vetélkedésének szolgálata a médiában, a kisebbségi álláspontok, az elnémított társadalmi csoportok bemutatása. Mindezek érdekében fokozott figyelmet fordítunk a társadalomtudományok eredményeinek értelmezésére és publikálásuk támogatására, és olyan nyilvánossági alkalmakat szervezünk, amelyek a torzult médiatérből kiszorított szereplőknek és értékhordozóknak is jelentős alkalmat teremtenek.”

Nos, a NER világában ez tényleg tűrhetetlennek látszott.  A beszámoló-tagtoborzó teljes szövege itt olvasható.

Missziónkat – akkor – eredményesen szolgáltuk, de ennek részletesen dokumentált bizonyítékai a MÚOSZ régi, 2015 előtti honlapjának átalakításakor elvesztek. Most, amikor a Szakosztály újjászervezésére készülünk, megpróbáljuk majd a régi nyomokat legalább PDF formátumokban felidézni.

A bénultság éveit a Budapesti Törvényszék és a Kúria döntései törték meg, ezeket követően a MÚOSZ Küldöttgyűlése is döntött az ügyben.

A Belpolitikai Szakosztály 2018-ban ismét újjáalakult, és két jelentős rendezvénnyel próbált bekapcsolódni az egyre inkább eltorzuló magyar nyilvánosság értékeinek védelmébe: lásd itt és itt. Ám rá kellett döbbennünk; munkánkról már nem csak az MTI és a kormánysajtó, de a függetlennek gondolt szerkesztőségek sem adnak hírt.

A szakosztály munkájában már 2013-ban meghatározó felismeréseket időközben – 2020-ra- már mások is belátták. Ez utóbbi állítás bizonyítékaként – a szereplők, a vélemények és az álláspontok bemutatására – álljon itt még két kedvcsináló előzmény. Az egyik egy sajtónapi rendezvény Üzenet a liftből – Sajtónapi üzenetek a Sajtóházból (szef.hu) és a MÚOSZ azóta is példa nélküli vállalkozása; a Márczius Tizenötödike, egy akkor 50 ezer példányban készült 12 oldalas kiadvány, amely két év NER-ség után adott átfogó ország-tanulmányt és jövendölést, az Élet és Irodalomba, és a Népszavába behúzva.

E rövid áttekintést zárva szólni kell a covid-19 miatt is kudarcos Vitaév Felhívásunkról :  „Kívánjuk a sajtó szabadságát!” és a Kudarcjelentésről:

Kedves Fiatal Kollégák!

Értékeinket nem kitalálni, a semmiből megalkotni, hanem vállalni, képviselni és napi munkával valósággá tenni kellene! Gyertek, foglaljátok el a Belpolitikai Szakosztályt, töltsétek fel a mai szakmai derékhad képviselőiként, vegyétek át az irányítását, és őrizzétek meg emlékeinket.

Jó munkát! „Kívánjuk a sajtó szabadságát!”

2021. április 16.

Enyedi Nagy Mihály
a MÚOSZ Belpolitikai Szakosztályának alapító elnöke

Enyedi Nagy Mihály
elnök
E-mail: enami@ahajo.hu 

Madai András
titkár
E-mail: lorenzo66202@gmail.com

A szakosztály publikációi