Szegő Anna

Több mint 11 évig vezettem egy kiadó elnök-vezérigazgatói titkárságát, mellette két havilap – a BBC History, és az Amiről az orvos nem mindig beszél című angol magazinok – magyar kiadásainál koordinátorként dolgoztam, klasszikus szerkesztőségi titkári feladatokat láttam el.

Majd‘ 30 éves tapasztalattal rendelkezem tervezőszerkesztőként. Terveztem és szerkesztettem számos napi- és hetilapot, dolgoztam havilapnál, jelentek meg általam tervezett könyvek, plakátok, szórólapok, prospektusok. A tervezőszerkesztői munkám előtt nyomdai betűszedő szakmunkásként végeztem, nyomdai ismerereteim megalapozottak, erre tudtam építeni a MÚOSZ Újságíró Iskola tervezőszerkesztő- és képszerkesztői tanulmányaimat. Később elvégeztem a Gutenberg Művelődési Otthon Tipográfus képzését, majd letettem a mestertipográfusi vizsgát is. Vizsgafeladatomként művészeti könyvet, plakátot, magazint terveztem.

Sok szerkesztőségben – napi-, heti-, és havilapoknál – megfordultam és vettem részt az ott folyó munkákban, szerkesztőként is. Dolgoztam vezető tördelő pozícióban, nem okozott gondot a 2-3-5 fős csoport összefogása, a munka szervezése, irányítása, a nyomdákkal való naprakész kapcsolat. Egy ideig alapítványi titkárként dolgoztam. Munkámhoz tartozott az alapítvány bevételeinek növeléséhez szükséges reklám, marketing, szervezési és szponzorációs tevékenység.

Számos választott tisztséget látok el: dolgozom a Sajtószakszervezet elnökségében, a MÚOSZ elnökségében és az édesapámnak – Dr. Szegő Tamásnak – emléket állító alapítvány kuratóriumának tagjaként tevékenykedem, az alapítvány által díjazottak részére az ünnepélyes átadást is én szerveztem.