Tagfelvételi bizottság

A Magyar Újságírók Országos Szövetségébe való felvételt a MÚOSZ Tagfelvételi Bizottsága egyéni elbírálás során dönti el. A Tagfelvételi Bizottság elnökét és tagjait a MÚOSZ elnöksége választja meg, feladatait és ügyrendjét az elnökség hagyja jóvá.

A bizottság kéthavonta, minden év januárjában, márciusában, májusában, júliusában, szeptemberében és novemberében ülésezik. A bizottság elutasító döntése ellen a kérelmező az Elnökséghez fordulhat panasszal. Az elutasított kérelem egy év elteltével megismételhető.

Kő András
elnök
Orbán Laura
titkár
E-mail: [email protected]
Bizottsági tagok:

  • Bethlen Tamás
  • Dávid Zsófia
  • D. Szekeres Ágnes
  • Halász Géza
  • Kiss Árpád
  • Pető Zsuzsa

Tagfelvételi Bizottság