Tagfelvételi bizottság

A Magyar Újságírók Országos Szövetségébe való felvételt a MÚOSZ Tagfelvételi Bizottsága egyéni elbírálás során dönti el. A Tagfelvételi Bizottság elnökét és tagjait a MÚOSZ elnöksége választja meg, feladatait és ügyrendjét az elnökség hagyja jóvá.

A bizottság kéthavonta, minden év januárjában, márciusában, májusában, júliusában, szeptemberében és novemberében ülésezik. A bizottság elutasító döntése ellen a kérelmező az Elnökséghez fordulhat panasszal. Az elutasított kérelem egy év elteltével megismételhető.

Kő András
elnök
Fülep Gabriella
titkár
E-mail: fulep@muosz.hu
Bizottsági tagok
Dunay Csilla, Bányai Péter Mihály, Harle Tamás, dr. Koppányi Gergely, Pető Zsuzsa és T. András Emil

Tagfelvételi Bizottság