Szociális Bizottság

A MÚOSZ Szociális Bizottsága négy taggal működik, elnöke Keleti Éva.

A bizottság szükség szerint ülésezik, de évente legalább két alkalommal, hogy a bizottság fő feladatait és a rendelkezésre álló pénz felosztását meghatározza.

A bizottság negyedévente segélyben részesíti azokat az idős és rászorult újságírókat, akik a létminimum alatt vagy annak közelében élnek. A bizottság rendkívüli segélyt is adhat indokolt esetekben. Csak az fordulhat segélyért, aki legalább tíz éve tagja a MÚOSZ-nak és nincs tagdíjhátraléka.

A segély odaítélésének legfőbb szempontja a rászorultság és az életkor. Meghatározó az adózás előtti jövedelme vagy a nyugdíja.

Negyedévi segély adható, ha a kolléga összjövedelme a mindenkori minimálbért nem haladja meg és a segélyt kérő elmúlt hetven éves.

Egyedi segélyeknél a bizottság a kérés súlyosságát mérlegeli. Többgyermekes újságíró családoknak, valamint rászorultság szerint karácsonykor is biztosítanak segélyt.

Keleti Éva
elnök

A bizottság tagjai
Hupján Mária,Tápi Ottóné, Kleer László

Fülep Gabriella
titkár
E-mail: fulep@muosz.hu