Búcsúzunk Szitnyai Jenőtől

Szakosztályunk megdöbbenéssel fogadta a szomorú hírt, miszerint életének 71. évében rövid betegség után elhunyt Szitnyai Jenő.

Szakosztályunk 2013-ban Soó Rezső-díjjal ismerte el Szitnyai Jenőnek a környezetvédelem és a vízügy területén végzett tevékenységét. Méltó helyre került a Soó Rezső-díj, a következőkben röviden ismertetjük Szitnyai Jenő munkásságát:

Szitnyai Jenő rádiós és televíziós pályafutását végigkísérte a természet- és környezetvédelmi tematikák menedzselése, az ökoszociális szemlélet terjesztése, a természeti-táji környezet fenntarthatóságának össztársadalmi érdekként és értékként való megközelítése, e téren a hazai és külföldi modellek, legjobb gyakorlatok bemutatása. 24 évig a Magyar Rádió munkatársaként a Kossuth-rádió Napközben szolgáltató magazinjának országjáró adásaiban foglalkozott a környezetvédelem ügyeivel.

Soó Rezső-díj átadás 2013 – Balról jobbra: Polgár Zoltán, Szitnyai Jenő, Bódi Ágnes, Szepesi György

1992-ben indította el a Régiók című szakpolitikai műsort, amely a település-, terület-, vidék- és turizmusfejlesztéssel, valamint az európai területi együttműködés programjaival összefüggésben vizsgálta az ökológiai rendszerek védelmével, a környezetgazdálkodással és a vízminőség megóvásával kapcsolatos kérdéseket. Hasonló tematikájú televíziós műsorsorozatot indított el később a Duna Televízió igazgatójaként. A Tér-erő című műsor többek között a tájfenntartás, a biodiverzitás, a kiegyensúlyozott vízgazdálkodás, a megújuló energiák hasznosításának jó példáit is közreadta a Kárpát-medence országaiból, valamint abból a kelet-stájer térségből, amelynek modell értékű térségfejlesztési programjait szerkesztőként a 90-es évek elejétől követi figyelemmel.

A tematika iránti elkötelezettséget örökítette át a RegioFilm Stúdió/Magyar Vidék Televízió produkcióiban is. 2005-től televíziós riportfilmekben foglalkozik a Duna vízgyűjtő medencéjének vízgazdálkodási kérdéseivel, az utóbbi években a Duna Stratégia megvalósításában résztvevő országok ez irányú együttműködésével.

2012-ben 5 országban készített filmsorozatot a Duna Stratégia három kiemelt programjáról: a vizek minőségének helyreállítását és fenntartását, a környezeti kockázatok kezelését, valamint a biodiverzitás, a táj, a levegő- és talajminőség megőrzését célzó nemzetközi kooperációkról. Az ezzel foglalkozó szakmai civil szervezetek, önkormányzatok és hatóságok nemzetközi konferenciáinak tanulságait, állásfoglalását is tartalmazza a filmösszeállítás, amelyet e szervezetek az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósághoz is eljuttattak.

Környezetvédelmi, Vízügyi és Idegenforgalmi Szakosztály vezetősége

Önnek ajánljuk