Pályázati felhívás a MÚOSZ szakosztályainak

A MÚOSZ elnöksége a küldöttgyűlés által az idei évre jóváhagyott keret terhére pályázatot ír ki a szövetség szakosztályai számára. A pályázat keretében támogatást lehet igényelni a MÚOSZ céljaival összhangban lévő szakosztályi programokra és rendezvényekre.

Pályázni az év végéig megrendezni tervezett programokra lehet. A beadási határidő folyamatos, ugyanakkor – mivel a döntésekre a hónap utolsó csütörtökjein tartandó elnökségi üléseken kerül sor – az elnökség minden hónapban csak az adott hó 15. napjáig beadott pályázatokról tud érdemben dönteni, a jelzett időpontnál később beadott pályázatokat a következő elnökségi ülés fogja napirendjére venni. Egy-egy program támogatásának felső határa 100 ezer forint, amitől kivételes esetekben, a szövetség és az újságíró szakma számára különösen fontos rendezvények esetében az elnökség egyetértésével el lehet térni.

A pályázat tartalmi kelléke a tervezett rendezvény helyét, idejét, címét, időtartamát, a közreműködők nevét, a célközönségét és a tervezett/várható létszámot, valamint a program tartalmi leírását és vázlatos gazdasági tervét tartalmazó összefoglaló.

Mivel az elnyert támogatások felhasználásáról a tagságot is tájékoztatni szükséges, a nyertes pályázókkal szemben elvárás (és a későbbiekben a pályázati részvétel feltétele lesz) a megvalósult programokról a megrendezés után egy hónapon belül elkészített és a kiírónak megküldött, a rendezvény költségeinek felsorolását (és/vagy számláit) tartalmazó írásos beszámoló.