Rácz Évát (MÚRE) választották a MÖT elnökévé

Szeptember 25-én a budapesti Sajtóházban tartotta közgyűlését a Média Önszabályzó Testület. A tanácskozáson a kezdeményező MÚOSZ mellett a hazai újságíró-szervezetek és a Sajtószakszervezet, továbbá a legjelentősebb határon túli újságíró-szövetség, a Románia Magyar Újságírók Egyesülete küldöttei voltak jelen.
Komlósi Gábor a MÚOSZ elnöke, házigazdaként biztosította a MÖT közgyűlésének delegátusait, hogy a MÚOSZ továbbra is, a jövőben is támogatja az újságíró-szervezetek között kialakult etikai együttműködést. Szó esett arról is, hogy a MÚOSZ részese lesz annak a továbbképzési gyakorlatnak is, amely a médiaszakma utánpótlását képes felkészíteni a jelenkor kihívásaira.
A kép bal szélén: Gáspár Sándor, mellette Bodonovich Jenő, a háttérben Kádár Zsolt. Jobbra: Komlósi Gábor, a MÚOSZ elnöke, M. Lengyel László, Rácz Éva és Kiss G. Péter
A közgyűlésen Barát Tamás, a MÖT leköszönő elnöke beszámolt az utóbbi két év, két ciklusnyi időszak kezdeményezéseiről, tájékoztatta a résztvevőket arról is, hogy a közgyűlésnek le kell bonyolítania az esedékes tisztújítást, és részletesen ismertette azt a dokumentumot, amelyet a MÚOSZ szakembereinek közreműködésével, mint alapszabályt a Média Önszabályozó Testület közösen elhatározott bírósági bejegyzéséhez állítottak össze.

A közgyűlés delegátusai megvitatták a dokumentumot, és úgy döntöttek, hogy a MÖT részéről a végleges formába öntéshez felkérik Bodonovich Jenő ügyvédet, az MKPK jogtanácsosát, korábbi médiabiztost.

Rácz Éva

Ezt követően – a tervezett és bejegyzendő új alapszabálynak megfelelően – a Média Önszabályozó Testület megválasztotta új tisztségviselőit. A MÖT elnökévé a következő egyéves időtartamra Rácz Évát, a MÚRE elnökét, az elnöksági testület tagjaivá pedig a leköszönt, és az előző időszakról beszámoló Barát Tamást, a MÚOSZ Etikai Bizottságának korábbi elnökét, továbbá M. Lengyel Lászót, a Sajtószakszervezet társelnökét és Szikora Józsefet, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége elnökét, a Magyar Katolikus Rádió közéleti főszerkesztőjét választották meg – és megerősítették a titkári tisztséget betöltő Kövér Tamást, a MÚOSZ Etikai Bizottságának elnökét, további 3 éves időtartamra.

Barát Tamás

A közgyűlés – megköszönve és elismerve eddigi tevékenységét – „alapító elnök” címet szavazott meg a távozó Barát Tamás korábbi MÖT-elnöknek – és felkérte a MÖT szakértői testületének irányítására, amelybe tagként Kádár Zsoltot, a protestáns újságíró-szövetség, a PRUSZ etikai grémiumának vezetőjét, Gáspár Sándort, a MÚRE korábbi ügyvezető elnökét, továbbá Bodonovich Jenő korábbi médiabiztost, és a szervezet titkárát, Kövér Tamást választották be.

Kövér Tamás, a MÖT titkára tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a MÚRE legutóbbi kongresszusán a vajdasági magyar újságíró-szervezet és a kárpátaljai magyar újságíró-szervezet képviselői kifejezték csatlakozási szándékukat a MÖT-höz. Szólt arról, hogy két másik hazai szervezettel, a Magyar Elektronikus Újságírók Szervezetével (MEUSZ) és a Magyar Sportújságírók Szövetségével (MSÚSZ) is tárgyalásokat folytatott, így a MÖT-ben együttműködők köre – a bejegyeztetéstől függően – ezek csatlakozásának napirendre tűzésével bővülhet tovább.

A MÖT tagszervezeteinek képviselői a közgyűlés valamennyi döntését egyhangúlag hozták meg, (Kósa Csaba, a Magyar Újságírók Közösségének elnöke telefonon szavazott).

A MÖT közgyűlési programja ezt követően a MÚOSZ tihanyi üdülőjében folytatódott, ahol a MÖT megválasztott soros elnöke, Rácz Éva vezetésével áttekintették a legközelebbi tennivalókat, különös tekintettel a tervezett oktatási-továbbképzési programra, amelyhez a MÚOSZ részéről Komlósi Gábor korábban már helyet, együttműködést és szakmai tapasztalatokat ajánlott fel.

Kövér Tamás

Ezen a szakmai megbeszélésen Kövér Tamás, a MÖT titkára, a MÚOSZ etikai bizottságának elnöke, a MÚRE Becsületbírságának tagja szóba hozta, hogy az együttműködő, közös etikai alapelveket valló tagszervezetek előtt további kihívások állnak. Így egyfelől a közreműködő etikai grémiumok tagjait is tovább kell képezni, és tapasztalatokat merítve az ezekhez érkező panaszokból, a tagszervezeti etikai kódexeket is, és a közös etikai együttműködés kódexét is e kihívásoknak megfelelően fejleszteni kell (elsősorban az elektronikus média területén előforduló konfliktushelyzetek megelőzése érdekében). Ebben szerepe lesz Kiss G. Péternek, a MÚOSZ Etikai Bizottsága alelnökének is, aki a MÖT-ben a MÚOSZ képviselője is, továbbá a határon túli szakmai utánpótlás oktatásban is részt vállalt.

Rácz Éva, a MÖT soros elnöke, a MÚRE elnöke támogatást ígért ahhoz, hogy a MÖT tagsága a vajdasági magyar újságíró-szervezetekkel, továbbá a kárpátaljai magyar újságíró-szervezettel kiegészüljön – ebben a Kárpát-Medencei Magyar Újságíró Konvenciójának házigazda-szerepét eddig is betöltő MÚRE tapasztalatai sokat segíthetnek. A leköszönő Barát Tamás, a szakértői testület élén az Egyesült Államokban működő magyar nyelvű médiaintézmények képviseletét is vállalta, mint az ENSZ-nél, és a Fehér Háznál is akkreditált tudósító. A MÖT tevékenysége tehát a Kárpát-medencén túl – mint az alapszabály tervezete is leszögezi – az egész magyar nyelvű médiavilágra kiterjed.

Az új elnök, Rácz Éva által kezdeményezett lépések kivitelezéséhez, a szakmai testületben adódó kapcsolattartási és szervezési feladatok lebonyolításához a titkár felkérte Bögözi Attilát, a MÚRE Becsületbíróságának titkárát, hogy működjön közre a MÖT, és annak szakértői testülete előtt álló feladatok megoldásában, a tervezett oktatási-továbbképzési programok sikere érdekében pedig Gáspár Sándort, a MÚRE marosvásárhelyi területi vezetőjét, hogy a MÖT Szakmai Szakértői Testületének tagjaként legyen részese a beinduló folyamatoknak. A felkéréseket valamennyi MÖT-tisztségviselő vállalta.
A tanácskozások mellett a MÖT jelenlévő tisztségviselő felkeresték Tihanyban az Apátságot és a Múzeumot, és látogatást tettek Veszprémben, a várban.

Önnek ajánljuk