Segítséget kér a Múlt és Jövő

A szerkesztőség levele:

„A negyedik X-ébe lépő új Múlt és Jövő szerkesztőségében végrehajtók jelentek meg, Alapítványát végrehajtói eljárás blokkolja. Ezzel vállalkozásunkat a kultúrának nem kedvező időkben a tönk szélére sodorja.
Merészeltük Peterdi Andor és Várnai Zseni verseit közölni a Két évszázad magyar-zsidó költészete című antológiában, s ezzel „megsértettük” a jogörökös – lapunk és kiadónk egykori munkatársa – Dezsényi Katalin „többszörözési jogait”, akinek kevés volt 100 000 forint kompenzáció, hogy nagyszülei emlékét megőrizhessük, s hogy verseiket halhatatlan költők: Kiss József, Szép Ernő, Somlyó Zoltán és mások sugárzó nagysága mellé helyezhessük. (Mivel, hogy elkövettük a hibát, hogy nem kötöttünk előzetes szerződést a vele egyetértésben közlésre gyűjtött versekre.)
Ehelyett az Oppenheim Ügyvédi Iroda közreműködésével több mint félmillió forintot követelt, s a könyv visszavonását.
Négy év megviselő pereskedésével próbáltuk megakadályozni, hogy kiderüljön ez a szégyen. Hogy ez is megtörténhetett a magyar zsidó kultúra históriája végjátékában. (A Peterdi család a Patai féle Múlt és Jövő meghatározó munkatársai voltak, a zsidó kultúra elszánt harcosai.)
A közérdekűbb baj, hogy az effajta jogérvényesítés a költők által meghatározott magyar kultúrában esett meg. Hogy sem az Oppenheim Ügyvédi Iroda munkatársainak, sem igazságszolgáltatásunk (Polgári Kollégium) másodfokon eljáró bíróinak nem tűnt fel (nem kérdeztek rá), hogy a kánonba be nem került költők, nem kánonképző lapokból (többnyire az Egyenlőség-ben, az Új Idők-ben, a Zsidó Szemlé-ben, s néhányuk a Népszavá-ban, valamint első világháborús antológiákban 1907 és 1917 között megjelent) versei utánközlésének jogdíja nem rúghat a sokszorosára annak, amit a mai legrangosabb író a regényéért kap. (Ha kap.) Hogy a magyar jogrendszer és jogalkalmazás – a magunk esete csak egy a sok hasonló közül – nem találta meg a megoldást, hogy megvédje az alkotókat és emléküket a jogörökösök kényétől és kedvétől.
A jog (de hitünk szerint nem az igazság) lehetőségei kimerültek. Hozzátok fordulunk, versszerető közönséghez, a magyar társadalom nyilvánosságához és erejéhez, a magyar zsidó ügy, emlékőrzés és kultúra barátaihoz.
Arra kérünk benneteket, hogy adományaitok segítségével szedjük össze a védtelen költők nevében is a több mint félmillió forintot Peterdi Andor és Várnai Zseni jogörököse számára. Kaparjuk össze az Oppenheim Ügyvédi Iroda napról napra fojtogatóan emelkedő költségeit, és kamatait, s a ránkszabadított végrehajtók díjait, hogy a Múlt és Jövő fent tudjon maradni.
Ha már muszáj, legyetek megváltók az adományotokkal! A szolidaritás, és a kultúra- és emlék-felszabadítás mágikus-szimbolikus megváltói!
S persze a leghasznosabb lázadás a Két évszázad magyar-zsidó költészete I. köz- és iskolai könyvtárakba eljuttatása. Ne a kiadó „gazdagodjon” (ez volt az ellenünk benyújtott kereset fő argumentuma), hanem ti. S nem a ti jog-, hanem a ti szellemi örököseitek gazdagodjanak a magyar-zsidó költők, köztük Peterdi Andor és Várnai Zseni szép verseivel.”
 
Az adományokat az alábbi bankszámlára várják:
Múlt és Jövő Alapítvány
K & H Bank, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
10200823-22220378-00000000
IBAN HU13 1020 0823 2222 0378 0000 0000
Swift kód: OKHBHUHB

Önnek ajánljuk