MÚOSZ: jövőre is változatlan tagdíjakkal

2018-ban sem emelkednek a MÚOSZ tagdíjai. Többek között erről döntött november 25-én az újságíró-szövetség küldöttgyűlése. A küldöttek emellett elfogadták az egyesület új szervezeti és működési szabályzatát, valamint döntöttek arról is, hogy kérik a Fővárosi Törvényszéktől a MÚOSZ közhasznú bejegyzését.

A MÚOSZ tagdíjainak mértéke, a kedvezmények rendszere és a tagdíjfizetés határideje a 2017-es előírásokat és gyakorlatot követi, a tagdíjfizetés a 2018-as évben nem változik. A kedvezményes időszak a tagdíjak meghirdetésétől 2018. március 31-ig tart. Így szól az a határozat, amelyet a küldöttek az új alapszabállyal összhangban elfogadtak a jövő évi tagdíjfizetéssel kapcsolatban a szombati küldöttgyűlésen. A 2018. évi tagdíjak befizetésére 2018. január 2-dikától átutalással lesz lehetőség.

A Fővárosi Törvényszék néhány hete jogerősen bejegyezte a MÚOSZ Alapszabályát. A küldöttgyűlésnek most az új Alapszabállyal kellett összhangba hoznia az egyesület szervezeti és működési szabályzatát. Az elmúlt hetekben, hónapokban egy, a MÚOSZ elnökség által felkért bizottság dolgozott az szmsz megújításán. Tekintettel arra, hogy az Alapszabály kellő részletességgel szabályozza a szervezet működését, a MÚOSZ testületeinek tevékenységét és feladatait, ezért a szervezeti és működési szabályzat csak azokat a kérdéseket rendezi, amelyek nem tárgyai az Alapszabálynak. A MÚOSZ új szmsz-ét a küldöttek elfogadták.

Még egy fontos döntést hozott az újságíró-szövetség küldöttgyűlése szombaton. A küldöttek úgy határoztak, hogy a MÚOSZ kezdeményezze az egyesület közhasznú státuszának visszaszerzését, és felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy kérelmezze a közhasznú jogállás bírósági bejegyzését a Fővárosi Törvényszéken. Mindehhez pedig – szükségszerűen – az Alapszabály II.1. pontját kiegészítették azzal a kitétellel, hogy a MÚOSZ közhasznú egyesület.

A küldöttek döntése alapján a MÚOSZ – tulajdonosi jogaival élve – kezdeményezi az évek óta nem működő Sajtóház Kft. végelszámolás útján történő megszüntetését. A küldöttek egyúttal felhatalmazták a MÚOSZ elnökét, hogy tegye meg az ezzel kapcsolatos jogi lépéseket.

A MÚOSZ november 25-i küldöttgyűlésének jegyzőkönyve ide kattintva letölthető (pdf).

Önnek ajánljuk