Eredményes volt a küldöttgyűlés

A MÚOSZ 2017. V. 27-i küldöttgyűlése az új alapszabályt – amelynek megalkotására a Ptk. és a civil törvény előírásai miatt volt szükség – 30 igen és 2 nem szavazattal elfogadta. Szintén jóváhagyta a küldöttgyűlés a 2016-os gazdálkodásról szóló jelentést, az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, a közhasznúsági mellékletet, a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását, valamint a 2017. évi költségvetés tervezetét. A küldöttgyűlés dokumentumait a szerkesztés és véglegesítés után közzétesszük a MÚOSZ honlapján.

Önnek ajánljuk