A MÚOSZ Etikai Bizottságának összefoglalója a Halász Júlia-ügy kivizsgálásáról

Az Etikai Bizottság Gémesi Gábor bejelentése nyomán háromtagú tanácsot állított fel az ügy kivizsgálására.

A csoportból Elek Lenke találkozott Halász Júliával, a 444.hu újságírójával, aki nyilvánvalóan a saját szemszögéből adta elő a történteket. A kolléga a XI. kerületi, budai cisztergimnáziumban rendezett kerületi Fidesz gyűlésen felvételeket készített, azaz a munkáját akarta végezni. Előtte nem szóltak neki, hogy ez tilos, vagy hogy zárt lenne az ülés. A mobilt a kezéből kicsavarták, és gyakorlatilag kilökték a teremből, azt sem engedték meg neki, hogy bemenjen a teremben lévő holmijáért. Ma már bírósági és ügyészségi szinten van az ügy.

 A gimnázium igazgatója nem akarja kiadni a gyűlésről készült videófelvételt.

Természetesen meg akartuk hallgatni az ügyben Szabó Lászlót, aki úgymond kipenderítette a teremből Halász Júliát, de nem értük el.

Kárpáti Miklós nem tudott kapcsolatot létesíteni Szabó Lászlóval, a XI. kerületi önkormányzat hivatalvezető helyettesével, akire Halász Júlia panaszt tett. Bokor Pál is megkereste Szabó Lászlót a mobilján, de nem ő vette fel a telefonját, hanem egy munkatársa. Kérte, hogy Szabó László hívja vissza, mert szeretnénk közvetíteni a felek között a Halász Júlia által ismertetett konfliktus rendezése céljából. Szabó László kollégája arra hivatkozott, hogy a főnöke jelenleg kiszálláson van, így nem tud vele beszélni, de a kérést továbbítja. Miután még egyszer biztosította a fiatalembert, hogy célunk nem a konfliktuskeresés, hanem ellenkezőleg, a békés megoldást keressük, ő jelezte, hogy ezt is továbbítja Szabó Lászlónak és feljegyezte Bokor Pál elérhetőségeit. 

Úgy tűnik, hogy Szabó László  semmiféle együttműködésre nem hajlandó.

Mivel azonban a MÚOSZ Etikai Bizottsága nem valamiféle hatóság, és a józan észérveken kívül semmivel nem tud embereket nyilatkozatra bírni, az a vélemény alakult ki, hogy a történtek elbírálását elégséges  információk hiányában a bizonyítékok begyűjtésére és a felek megszólaltatására törvényes jogosítvánnyal rendelkező ügyészségre és bíróságra kell hagynunk. 

Az Etikai Bizottság december 5-i ülésén megvitattuk az alapszituációt, azt, hogy kötelező-e beengedni az újságírót egy pártgyűlésre, és hogy kell-e engedély a mobiltelefon használatához, amely ma már voltaképpen jegyzetfüzetként is funkcionál, arról nem is beszélve, hogy nem árt, ha a munkavégzés során megmarad a hang- vagy képfelvétel. Megállapítottuk: a rendező szervnek természetesen joga van zárt ülést elrendelni, erről viszont előzetesen tájékoztatni kell az újságírót, és nemcsak az „ellenségesnek” minősített orgánumok tudósítóját, hanem minden kollégát.

Önnek ajánljuk