Az Etikai Bizottság határozata a Tenner Anna vs. Wegera György ügyben

A MÚOSZ Etikai Bizottsága Tenner Anna fellebbezésére másodfokon is foglalkozott Wegera György kommunikátor, video blogger, a MÚOSZ tagja etikátlannak vélt közösségi megnyilvánulásainak vizsgálatával.

A bizottság tagjai tanulmányozták a bejelentő által mellékelt dokumentumokat, megtekintették Wegera videóinak egy részét, a Facebookon megjelent írásokat és az azokhoz kapcsolódó kommenteket és úgy találták, hogy Tenner Anna szakmai kifogásai nem alaptalanok.

Az elsőfokú eljárással ellentétben úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi médiaviszonyok között – bizonyos esetekben – joggal lehet újságírói tevékenységnek nevezni az online médiában közzétett véleményeket, információkat is, ezért azokat az újságírókat – kommunikátorokat – is kötelezik a szakmai-etikai elvárások, amelyekről a MÚOSZ Etikai Szabályzata rendelkezik.

Ennek értelmében etikátlanul járt el Wegera György, amikor a vele szakmai vitába bonyolódott vitapartneréről annak személyiségét sértő megjegyzéseket tett, ragadvány nevével emlegette, „bandita” jelzővel illette, sikkasztással, lopással, csalással, stb. vádolta. Mindez súrolta a revolverújságírás színvonalát.

A másodfokú eljárás során kiderült, hogy a feleknek nem is egymással, sokkal inkább az eljárásban nem érintett Szatmári Andreával van elszámolni valójuk, az ügy már bírósági szakban van.

Wegera György elismerte, hogy egyes kijelentéseivel valóban sérthette vitapartnere személyiségi jogait, visszaélt azzal a média-eszközzel, amelyet működtet. Vitapartnerei egy részét letiltotta a válaszadástól. A tárgyalás során kiderült, hogy mind a honlapján, mind a Facebook oldalán megjelent írások – és elsősorban az azokhoz fűzött követői kommentek – sérthetnek bizonyos net-etikai követelményeket. Tapasztalatlanságára hivatkozott, nem figyelt oda arra, hogy ezzel helyet ad rasszista, kirekesztő nézeteknek is. Ígéretet tett arra, hogy a jövőben elejét veszi a hasonló túlkapásoknak.

Ezt a bejelentő, Tenner Anna is tudomásul vette, és felajánlotta Wegera Györgynek az állatvédelemben szerzett szakmai tapasztalatait.

Az eljáró tanács figyelmeztetésben részesíti Wegera Györgyöt, és felszólítja, hogy a jövőben tartózkodjon az általa működtetett netes felületen mások személyiség jogainak megsértésétől, ne korlátozza az esetleges szakmai vitákban a vele egyet nem értők hozzászólási jogait és zárja ki e felületekről a rasszista, kirekesztő nézeteket.

Budapest, 2017. november 7.

A MÚOSZ Etikai Bizottsága nevében:
Somfai Péter és Dunay Csilla

Önnek ajánljuk