Az ügyvezető elnök levele a MÚOSZ tagjaihoz

Tisztelt MÚOSZ-tagok!

A Fővárosi Törvényszék 2016. július 13-án hozott jogerős ítéletével „…a 2015. június hó 20. napján tartott küldöttgyűlésen hozott valamennyi határozatát (a vezető tisztségviselők, így a szövetség elnökének megválasztására vonatkozó határozatát is) hatályon kívül…” helyezte.

A bíróság az ítéletét azzal indokolta, hogy a „…küldöttek meghívása szabályszerűen nem történt”. A bíróság a felperes keresetét megalapozottnak fogadta el. A törvényszék indoklásában kifejtette, hogy „a civil szervezetek névjegyzékében az alperes törvényes képviselőjeként Tóth Károly van bejegyezve, egyéb eljárás folyamatban létére utaló adatot a névjegyzék nem tartalmaz, a névjegyzék pedig a 2011.évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése alapján közhiteles. […] A bírósági joggyakorlat alapján az alperes képviselőjének a bejegyzett  képviselő minősül.”

Mindezek alapján a bíróság ítélete szerint Tóth Károly a MÚOSZ törvényes képviselője.

A fentiket előre bocsátva nyomatékosan kijelentem, hogy több sajtóorgánumban megjelent híreszteléssel ellentétben, nem én indítottam pert a szövetség ellen, hanem küldött társunk – tőlem teljesen függetlenül – szilárd alapokon nyugvó jogi és erkölcsi meggyőződése alapján.

Azt mindannyian tudjuk, hogy a küldöttgyűlés összehívása a küldöttgyűlés elnökének a kompetenciája.

A szövetség elnökének nincs és nem is lehet befolyása sem a rendes, sem a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására.

Fentiekből következően azok a hangok, amelyek arról szólnak, hogy  „a küldöttgyűlés összehívására Tóth Károly elnökségének idején került sor”, enyhén szólva csúsztatják, torzítják a tényeket.

Sem lehetőségem, sem motivációm nem volt a küldöttgyűlés összehívására. Megjegyzem, hogy azt mindannyian tudjuk, hogy a 2015. június 20-i esemény nem küldöttgyűlés, hanem rendkívüli küldöttgyűlés volt, hiszen az – egyébként idő előtti – tisztújításon kívül más napirendi pontja nem volt. A rendkívüli küldöttgyűlés összehívásának pedig megvannak az alapszabályi előírásai.

A törvényszék hozott egy jogerős ítéletet.

Ami volt, az elmúlt, én magam nem kívánom tovább firtatni azt, hogy kinek, vagy kiknek állt érdekében a rendkívüli küldöttgyűlés összehívása, és azt sem, hogy a kapkodó sietségben ki vagy kik voltak azok, akik az alapszabályt és a jogszabályokat lábbal tiporva próbálták meg etikailag és jogilag is megkérdőjelezhető módon szerzett befolyásukat a küldöttgyűlésre erőltetni.

Tisztelt MÚOSZ-tagok!

2016. augusztus 10-én a jogerős bírósági ítélet birtokában, megtörtént az átadás-átvétel, amit jegyzőkönyvben rögzítettünk. Megvizsgáltuk a pénzügyi helyzetet. Dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd úr és Juhász István úr, a MÚOSZ  Ingatlanpiaci Szakosztálya titkára, ingatlankezelési tanácsadó közreműködésével hozzákezdtünk valamennyi szerződés, kötelezettségvállalás, és a 2015. június 20. óta keletkezett íratok  felülvizsgálatához, miközben biztosítjuk a ház zavartalan, folyamatos működését. Ismételten át kell tekinteni nemzetközi kapcsolataink helyzetét.

Számításaink szerint ezzel a  munkával szeptember elején végzünk, és tájékoztatást adunk.

Augusztus 10-én benyújtottuk pótlólag az Országos Bírósági Hivatalhoz a MÚOSZ 2015. évi egyszerűsített beszámolóját, közhasznúsági mellékletét.

Az íratok átvizsgálásával egyidejűleg dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd úr megkezdte az elmúlt időszakban megtartott küldöttgyűlések, testületi ülések jegyzőkönyveinek, a hozott határozataiknak, állásfoglalásaiknak a tanulmányozását. Jogi álláspontját ezt követően közzéteszi.

Tisztelt MÚOSZ-tagok!

2016. augusztus 10-én munkáltatói felmondással megszűnt a munkaviszonya Kovács Brigitta titkárságvezetőnek.

Közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya Keresztes Kata rendezvényszervezőnek.

A küldöttgyűlés titkára, Árkus Éva 2016. augusztus 15-én bejelentette, hogy lemond küldöttgyűlési titkári megbízatásáról. Bejelentését sajnálattal vettem tudomásul, és Árkus Évának köszönetemet fejeztem ki eddig végzett tevékenységéért!

A MÚOSZ jogi képviseletére dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd urat kértem fel. Az ügyvéd úr a felkérést elfogadta.

Tisztelt MÚOSZ-tagok!

Ha végzünk a fenti teendőkkel, megkezdjük a  tisztújító küldöttgyűlés előkészítését. Ismételten leszögezem, hogy a küldöttgyűlést az ügyvezető elnök jogosultság hiányában nem hívhatja össze, viszont az előkészítés feladata ráhárul. Úgy vélem, hogy szeptember közepére kialakulhat  annak  menetrendje. Ehhez azonban békére, nyugalomra, higgadtságra, felelősségre van szükség, azért, hogy a tisztújítás törvényesen, szabályszerűen történhessen meg!

Tisztelettel:
Tóth Károly
a MÚOSZ ügyvezető elnöke

Budapest, 2016. augusztus 17.

Önnek ajánljuk