Tagfelvétel

A Magyar Újságírók Országos Szövetségébe való tagfelvételt minden esetben kérelmezni kell. Természetes személy kérelméről a Tagfelvételi Bizottság egyéni elbírálás alapján dönt. A bizottság elutasító döntése ellen a kérelmező az Elnökséghez fordulhat panasszal. Az elutasított kérelem egy év elteltével megismételhető.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

Kitöltött tagfelvételi adatlap (Kérjük, hogy az oldal alján letölthető tagfelvételi adatlapon a NÉV rubrikába, a hivatalos, a központi adatnyilvántartásban szereplő nevet írják be!)
Részletes szakmai önéletrajz
Referenciaanyag
(Az elmúlt 2 évben megjelent cikkek, illetve fotók [5-6 db] eredetiben, vagy fénymásolatban, amelyen látszik a megjelenés helye és időpontja. A fotókat CD-én is be lehet mutatni. Az elektronikus sajtóban dolgozóktól publikációs jegyzéket kérünk. Az internetes újságoknál dolgozóktól, ahol a megjelent anyagoknál nem tüntetik fel a szerző nevét, a publikációs jegyzékhez kérjük a rovatvezető, vagy a főszerkesztő ellenjegyzését. Tördelőszerkesztők esetében főszerkesztői ajánlást.)
Színes igazolványkép (digitális vagy nyomtatott formában)
INFORMÁCIÓ:
Fülep Gabriella
E-mail: [email protected]
Tel.: (1) 478-9043

A tagfelvételi dokumentumokat a MÚOSZ recepcióján (1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a.) hétfőtől péntekig 8.00-19.00 óráig lehet leadni. A teljes anyagot elektronikus úton is elfogadjuk.

A tagfelvételi dokumentumok folyamatosan beadhatók, a kérelmeket a bizottság kéthavonta bírálja el. A döntésről e-mailen vagy postai levélben értesítik a kérelmezőket. Az újságíró-igazolvány a tagdíj befizetését követően vehető át.