Közszereplő-e Orbán Ráchel?

A MÚOSZ Etikai Bizottságának állásfoglalása szerint „a miniszterelnök lányának terhessége kapcsán viccelődő” video etikai szempontból elfogadhatatlan, a közszolgálati újságírásra nézve káros és kerülendő gyakorlat. A 24.hu a vizsgálat előtt bocsánatot kért és eltávolította a bepanaszolt videót.
A Magyar Újságírok Országos Szövetsége Etikai Bizottsága Gémesi Gábor kezdeményezésére a következő
á l l á s f o g l a l á s t
teszi közzé.

Az etikai testület – egyetértve – a Gémesi Gábor vizsgálatot kérő panaszában foglaltakkal -, etikai szempontból elfogadhatatlannak, és a közszolgálati újságírásra nézve káros és kerülendő gyakorlatnak tartja a bepanaszolt jelenséget.

i n d o k o l á s

Gémesi Gábor a MÚOSZ elnökéhez fordulva, az Etikai Bizottság állásfoglalását kérte az általa felvetett ügyben. A 24.hu hírportál időközben – bocsánatkérésének kinyilvánítása mellett – eltávolította azt a videofelvételt, amelyen a portálhoz tartozó csatorna műsorvezetője, Katz Dávid – a csatorna megfogalmazása szerint: „a miniszterelnök lányának terhessége kapcsán viccelődött” .

Az etikai grémium azt a szakmai kérdést vizsgálta, hogy Orbán Ráchel közszereplő-e? Egyetértésre jutottunk abban, hogy a kormányfő leánya, még abban a minőségében sem tekinthető közszereplőnek, hogy a felsőoktatásban meghívott előadóként nyilvánosság elé lépett –, tehát a helyzet megítélésében a testületet az vezette, hogy a gyakorlat pár évtizede arra irányul (és irányult az ellenkező politikai oldalon is) hogy a szülők és egyéb felmenők politikai tevékenységéért a gyermekek és leszármazók nem tehetők felelőssé.
(Ld. a Pető Iván, ill. Pokorni Zoltán ellen indult kampányokat a szülők korábbi tevékenysége okán, amelyeket a maguk idején is elmarasztaltunk).

Rámutatunk továbbá, hogy Orbán Ráchelt leendő édesanyaként – és különösen a nemzetközi nőnap idején – akkor is megilletné ez az elvárás, ha történetesen nem az ország miniszterelnökének a leánya lenne. Ennélfogva nem köteles eltűrni ezt a műsorvezetői magatartást, amely egyáltalában nem a választópolgárok eligazítását és tájékoztatását szolgálta volna a megfelelő vagy elvárható tényanyaggal, hanem – mint a csatorna utóbb minősítette: „viccelődés” volt…

A csatorna a videót a saját kezdeményezésére már eltávolította az elérhető felületről.

A tárgyalás során megállapítottuk, hogy az ügyben egyetlen érintett MÚOSZ-tag szerepel: a bejelentő Gémesi Gábor. Minthogy ebben a helyzetben kizárólag szövetségünk tagjaival szemben van módunk etikai szankciót alkalmazni, Gémesi Gábor kérésének megfelelően az ilyenkor szokásos módon az állásfoglalás közzététele mellett döntöttünk.

A grémium úgy ítélte meg, hogy a bepanaszolt jelenség okán –, amely tapasztalhatóan elterjedőben van a magyar nyelven működő médiavilágban (is) –, a Média Önszabályzó Testület (MÖT) elé is elviszi a panaszt, amelyben hazai és a határon túl is működő újságíró szervezetek részesek –, azzal a céllal, hogy a jelenség terjedésének elejét vegye.

A közeli, a magyar sajtószabadság ünneplése kapcsán leszögezzük, hogy a sajtószabadság hívei és védelmezői vagyunk, azok törekvéseivel értünk egyet, akik annak sérüléseire naponta érzékenyek.
Ugyanakkor ezt a figyelmet és érzékenységet nem lehet összevonni azokkal a törekvésekkel, amelyek a rendszerváltás óta akként nyilvánulnak meg a médiavilágban, hogy a nézettség, az olvasottság, vagy még egyszerűbben: a reklámpiaci pozíciók javítása érdekében tett bármiféle taktikai lépést, botránykeltést ösztönöznek, és ennek során az emberi jogok tiszteletét semmibe veszik. E törekvéseket az Európai Uniós szabályozás éppúgy elmarasztalja, mint a hazai szervezetek etikai kódexei.

A MÚOSZ Etikai Bizottsága Fellebbviteli Tanácsa nevében:
Kövér Tamás elnök sk.
Kiss G. Péter alelnök sk.
Pánics György alelnök sk.

a kiadmány hiteléül:
Árkus Éva, az Etikai Bizottság titkára.

kapják:
Komlósi Gábor, a MÚOSZ elnöke,
Gémesi Gábor panaszos,
Média Önszabályzó Testület,
MÚOSZ EB irattár

Önnek ajánljuk