Az Etikai Bizottság állásfoglalása dr. Enyedi Nagy Mihály ügyében

ÁLLÁSFOGLALÁS

A MÚOSZ 2017 februárjában megválasztott Etikai Bizottsága az ugyanakkor felállt új Elnökség felkérésére vizsgálatot folytatott le Enyedi Nagy Mihály tagtársunk ügyében. A munka kiindulópontjaként az eljáró tanácsba beválasztott tagok tudomásul vették: a bíróság az elmúlt évek során két ízben is Enyedi Nagy Mihálynak adott igazat a MÚOSZ-szal szemben, azaz úgy határozott, hogy a tagtársunk ellen lefolytatott etikai bizottsági eljárások, az ezekből következő döntések, majd a folyamat végpontján ellene meghozott, a tagságát felfüggesztő döntés nem volt megalapozott.

Mindennek betudhatóan Enyedi Nagy Mihály tagsága fennáll, őt a februári küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta, az Elnökség pedig hozzájárult, hogy a Belpolitikai Szakosztály újjászervezését megindítsa. Az előzményekről és a pernyertességről beszámoló, álláspontját részletesen ismertető nyílt levele hónapok óta olvasható a MÚOSZ honlapján; olvasottságát bizonyítja, hogy a Google keresője tagtársunk nevét beírva első találatként adja ki.

Az eljáró tanács mindezek tudatában meghallgatta Enyedi Nagy Mihály nyilatkozatát az ellene lefolytatott eljárásokról és a bírósági ítéletekről. Tudomásul vette, hogy tagtársunk az eljárásokat tendenciózusnak, egymásra épülőnek, a kötelező objektivitást nélkülözőnek tartja, és elvárná az elkövetett szabálytalanságok felelőseinek megbüntetését.

Az eljáró tanácsot meghallgatva az Etikai Bizottság úgy döntött: elődei nevében megköveti Enyedi Nagy Mihályt az őt ért méltánytalanságért és felszólítja a bíróság által megsemmisített döntések meghozatalában résztvevő tagtársakat, hogy a jövőben az elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel járjanak el.

Ugyanakkor az eset tanulságát levonva a bizottság javasolja az Elnökségnek és a Küldöttgyűlésnek, hogy a jövőben menjen elébe az olyan helyzeteknek, amelyekben az etikai és a fegyelmi kérdések összemosódhatnak, a személyes ellentétekből, szakmai konfliktusokból a szabályozási hézagokat kihasználva elhúzódó, a szövetség tekintélyét romboló bírósági ügyek gerjednek. A bizottság kezdeményezi, hogy ilyen helyzet első jeleit észlelve az Elnökség azonnali hatállyal állítson fel „becsületbíróságként” működő vizsgáló testületet, az Etikai Bizottság eljárásrendjétől függetlenül.

  1. június 9.

a MÚOSZ Etikai Bizottsága nevében:
N.Kósa Judit elnök

Önnek ajánljuk