Tervezőszerkesztők Szakosztálya

A Tervezőszerkesztők Szakosztálya a MÚOSZ egyik régi hagyományokkal rendelkező szakosztálya. Céljai között szerepel, hogy a szakosztályi munkán keresztül tagjait bevonja a szövetség munkájába. A szövetség hivatalos főrumain, rendezvényein való képviselete az elnökön és a titkáron kersztül valósul meg. A célok között kiemelet figyelmet fodítunk a szakosztályi tagok rendszeres kapcsolattartási lehetőségének megteremtésére, a szakmai fejlődés segítésére és a szakmai hagyományok megőrzésére. Ennek érdekében programjaink, rendezvényeink az újság- és kiadványkészítés területén, a napi gyakorlathoz kapcsolódó szerkesztőségi és nyomdai munkához igazodnak. MIvel az úsjágírás és a nyomdai kivitelezés édestestvérek, ahol a leírt gondolat és annak újsággá, kiadvánnyá formálása, megvalósítása szorosan összefügg, szakmai programjainkban is igyekszünk ezt a szemléletet érvényesíteni.

A szakosztályi tagság önkéntes, a szakosztályi rendezvényeink nyitottak. A szakosztály tagja lehet, akit a szakosztály vezetése felvesz, a tagsághoz két szakosztályi tag ajánlása szükséges. A tagsági viszony minden évben szándéknyilatkozattal megújítandó. Arra törekszünk, hogy minél többen vegyenek részt programjainkon. Szakosztályi kapcsolatunk előbbé tétele az internet segítségével jobban megvalósítható, mivel a szakosztályi honlapunkon keresztül is informáljuk, tájékoztatjuk tagjainkat és minden érdeklődőt.

Honlapunkon megtalálható a Tervezőszekesztők Szakosztálya 2005. évi programja és a szaksosztály Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005 februárjában a szakosztály új elnököt választott Persovits József személyében. Az ez évi porgramjainkkal szeretnénk a szakosztály tagjai részére színvonalas, szakmai előadásokat, vitaesteket szervezni

Persovits József
elnök
E-mail: tervezoszerkesztok@muosz.hu

Szarka Judit
titkár
E-mail: tervezoszerkesztok@muosz.hu

Vezetőségi tag
Hupján Ria

A szakosztály publikációi