Repülés Világa Szakosztály

A legnagyobb magyar újságíró-szervezet keretein belül, de nemcsak azok tagjainak alakult meg 2012 nyarán a MÚOSZ Repülés Világa Szakosztálya. A célunk a magyar repülés mai állapotához képest – vagy talán épp a mostani nehézségek hatására – a régebbi repülővilág összetartóbb légkörében szervezni a repüléssel foglalkozó újságírókat.

A MÚOSZ keretein belül hiányt is pótoltunk azzal, hogy létrehoztuk a Repülés Világa Szakosztályt (REVISZ), amely elkötelezetten kíván foglalkozni a repülés valamennyi ágával. A repülés elválaszthatatlan a magyar gazdaságtól, szoros összefüggésben van az üzleti élettel, a kereskedelemmel, a honvédelemmel, a nemzetközi karitatív tevékenységgel, a sporttal, a hobbyval, a szabadidős tevékenységekkel, az idegenforgalommal. A repülés világának, a fennállásának több mint 100 éve alatt igen magas kultúrája jött létre.

A REVISZ integrálni kívánja a magyar sajtóban dolgozók közül azokat, akik a repülés valamelyik ágával foglalkoznak a médiákban a mindennapokban. 2012-ben kiépítjük a legfontosabb partnerekkel a kapcsolatokat az államigazgatásban, a katonai repüléssel, a repülésben érdekelt cégeknél, a repülőtereken, a sport –és szabadidős repülés szereplőivel. Részt kívánunk venni a sport-, a szabadidős-, és a katonai repülés rendezvényeinek népszerűsítésében.

A június 25-i alakuló ülésen a jelenlévő alapítók Timár Mátyást választották meg elnöknek. További vezetőségi tagok a szakosztály szeptemberi ülésén kerülnek megválasztásra.

Tímár Mátyás
elnök
E-mail: aventuri@freestart.hu

Titkár
Bekecsi Szabó László
E-mail: bekecsiszabolaszlo@citromail.hu

A szakosztály publikációi