80 éves Dr. Nagy Károly

Köszöntjük a 80 éves Dr. Nagy Károly Kozma Sándor-díjas ügyészt, a karikatúra és a karikaturisták barátját!

Dr. Nagy Károly Kozma Sándor-díjas ny. ügyész, a karikatúra és a karikaturisták barátja, aki Kaján Tibort “összehozta” egy Pro Urbe Miskolc-díj erejéig szülővárosával és aki 35 éve vezeti a fővárosi Borsodi Kört, és aki megszervezte, hogy az ausztráliai Színész Shakespeare szobor azonos méretű másolata 13 éve a Duna-korzón a Marriott Hotel előtt sétálóknak tisztelegjen. Dr. Nagy Károly 2017. április 18-án, a mai napon tölti be 80. születésnapját! Kedves Karcsi! Születésnapod alkalmából köszöntünk! Isten éltessen nagyon sokáig!

A MÚOSZ Magyar Karikatúraművészeti Szakosztálya a Zene Világnapja alkalmából „A zene a karikatúrában” címmel tavaly ősszel nagysikerű kiállítást rendezett a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtár galériájában. Dr. Nagy Károly a tárlat megnyitóján (Fotó: Fábry János)

Bevezetésképpen el kell mondanunk, hogy a mindig konkrét és világos célokat maga elé tűző ünnepelt hosszú évtizedek óta fáradhatatlanul és eredményesen szervez és cselekszik a karikatúraművészet területén is. A mai, keddi születésnapra is van már egy konkrét terv: Dr. Nagy Károly meggyőzte a Kőfaragó Kft-t, hogy éppen a 80. születésnapja reggelén MÉGIS kezdjék el a Shakespeare-emlékmű (szobor + emlékfal) – a jövő vasárnapi ünnepségre való tekintettel – részleges helyreállítását, és a magyar Shakespeare-kultusz emlékfalán a műfordítók sorában örökítsék meg a feledhetetlen Dezső “bácsi” emlékét. A munkának ez a része a szobortörténeti szöveg alatti “BUDAPESTI SHAKESPEARE SZOBOR BIZOTTSÁG DR. MÉSZÖLY DEZSŐ ELNÖK” vésett szöveg felvitele lesz, amely a jövő csütörtökre el is készül (zárójelben megjegyzem itt azt, hogy mindezt az ő saját költségére!).

Dr. Nagy Károly interjút ad. A Karikatúraművészeti Szakosztály és a Budapesti Borsodi Kör ÁGAI ADOLF (PORZÓ) halálának 100. évfordulója alkalmából koszorúzást és kiállítást rendezett a Kozma utcai zsidó temetőben. Az Ágai Adolf (“Porzó) élete és munkássága c. kiállítás korábban Ágai Adolf szülővárosában, Jánoshalmán és a Budapesti VÁROSVÉDŐ Egyesület budapesti Kossuth Lajos utcai hajdani székhelyén is látható volt. A budapesti kiállítást egy teljes hónapig lehetett megtekinteni, a rendezvényt Ráday Mihály neves városvédő és kiemelkedő televíziós személyiség nyitotta meg. A résztvevők egy csoportja balról jobbra: Dr. Nagy Károly, Széplaki Kálmán újságíró, Berényi Ödön vállalkozó és a riporter, Nagy József Aranytollas újságíró (Fotó: Fábry János)

Dr. Nagy Károly tevékenységével kapcsolatban a teljesség igénye nélkül idézzünk fel néhány emlékezetes eseményt és általa szervezett rendezvényt. A közelmúlt karikatúraművészetét érintő történések összegyűjtése – a szakosztályi dokumentációnkon kívül – művészettörténeti és sajtótörténeti szempontból is fontos!

A Kerepesi temetőben huszenegy évvel ezelőtt volt Jankó János síremlékének megkoszorúzása a neves karikaturista halálának századik évfordulójának tiszteletére. Dr. Nagy Károly, mint a Magyar Nemzeti Múzeum Baráti Körének alapítója és elnöke kötelességének érezte, hogy megkoszorúzzuk az akkor 100 éve elhunyt Jankó János (Tótkomlós, 1833. november 3. – Budapest, 1896. március 29) festő, rajzoló, karikaturista síremlékét a Fiumei úti sírkertben. A z 1996. március 29-én megtartott koszorúzásra meghívást kapott a MÚOSZ akkori elnöke és egyben a Népszava akkori főszerkesztője Kereszty András is, aki beszédet mondott az emlékünnepségen. Az ünnepi beszédet Dr. Nagy Károly mondta el. A sáros és esős idő ellenére sokan jelentünk meg a koszorúzáson. A karikaturista síremlékét jóval korábban,1905-ben állították Kallós Ede és Márkus Géza tervei alapján.

  • Dr. Nagy Károly 3
  • Dr. Nagy Károly 4
  • Dr. Nagy Károly 5
  • Dr. Nagy Károly 11
  • Dr. Nagy Károly 10
  • Dr. Nagy Károly 9
  • Dr. Nagy Károly 8
  • Dr. Nagy Károly 7

Dr. Nagy Károly rendszeresen és aktívan részt vett a Magyar Kultúra Alapítvány által, a Budai Várban évenként megrendezett Karikatúra Fesztiválokon is. Egy alkalommal a kiállítás lebontásakor, a bemutatott anyag elszállítása közben azt is láttuk, hogy Dr. Nagy Károly saját maga vitte le a lépcsőn a bronzból készült nehéz karikatúra portrészobrot.

A múlt év őszén Dr. Nagy Károly szervezésével (hivatalos engedélyeket is kellett kérni a megemlékezés lebonyolításához és az emlékkiállítás megrendezéséhez!) leróttuk kegyeletünket a száz éve elhunyt Ágai Adolf emléke előtt. Ágai Adolf (Rosenzweig Adolf, 1836. Jankovác, 1836. március 31.- Budapest, 1916. szeptember 22.) jeles humorista és lapszerkesztő, tanult orvos, a Kisfaludy Társaság tagja volt. A korszak legsikeresebb politikai élclapja a Borsszem Jankó 1868. január 5-én jelent meg Ágai Adolf szerkesztésében, aki egyben a lap alapítója is volt, és aki Csicseri Bors álnéven publikált is a lapban. A Borsszem Jankó 1938-ban jelent meg utoljára.

A MÚOSZ koszorúját is elhelyeztük Ágai Adolf síremlékénél. A koszorúzás résztvevői balról jobbra: Széplaki Kálmán újságíró (ipar, kerületi lapok, Mezökövesd c. városi újság), Nagy József a MÚOSZ örökös tagja, az Észak-Magyarország fővárosi tudósítója, Dr. Nagy Károly MÚOSZ-tag, a Borsodi Kör alapító-elnöke, Berényi Ödön a MÚOSZ Sajtóklub, (volt sajtólevelezők klubja) régi tagja és Nagy Józsefné (Fotó: Fábry János)

Legutóbb a Budapest, XI. kerületi TIT stúdióban találkoztam Dr. Nagy Károllyal, aki az igen jól működő ausztrál, új-zélandi és magyar kapcsolatok továbbfejlesztésén fáradozott.

Sokszínű közhasznú, jogi, kulturális és társadalmi tevékenységéért Dr. Nagy Károly több kitüntetést és elismerő oklevelet kapott. Ráday Mihály jóvoltából a Város- és Faluvédők Szövetsége Békéscsabán – mint alapító városvédőnek, a megalakulás egyik kiharcolójának – Podmaniczky-díjat adott, szülővárosa Szikszó pedig a legelsők között díszpolgári címmel adományozta meg a város szülöttét a Budapesti Borsodi Kör /ma már 35 esztendős/ működtetéséért, a pesti Shakespeare szobor felállításáért, továbbá a rendszeres Shakespeare ünnepségekért, melyen a szikszóiak, minden évben jelen vannak. A szikszóiak és a környékbeli abaújiak 2001.április 23-tól 2003.április 23-ig pénzt is adományoztak a szobor megvalósításához.

Az Ausztrália Magyar Baráti Köre idén április 5-én tartott rendezvényén (TIT Stúdió, Budapest, XI.ker. Zsombolyai u. 6. sz.) a Békési és Ausztráliai Polgárok Egyesületének és az Ausztráliai és Új-Zélandi Magyarok Szövetségének vezetői zászlót ajándékoztak Dr. Nagy Károlynak a 2017. április 23-án tartandó hagyományos műsoros koszorúzási ünnepségre, mely a Duna-korzón 14. éve álló ausztrál-magyar Shakespeare-szobornál lesz. A fotón balról jobbra: Darvas László, Heider Csilla, Juhász Zoltán, Dr. Nagy Károly (Fotó: Fábry János)

A Madách Színház a Szerelmes Shakespeare c. júniusi zenés műből felléptet két-három színművészt, ami hatalmas és örvendetes meglepetés lesz a szoborünnep közönségének.

A születésnapi köszöntőt Szírtes Tamásnak, a Madách Színház igazgatójának Dr. Nagy Károlynak írt e-mailjének jókívánságával zárjuk:

„Kedves Károly!

Remélem, egészsége rendben van, kérem, vigyázzon Magára. Ez sokunknak és William Shakespeare-nek is fontos.

Barátsággal:

Szirtes Tamás
igazgató”

2017. április 23-án de. fél 11 órakor kezdődik a 14. Shakespeare-ünnep, zenés művészi műsorral és a világ 21. közterületről látható Shakespeare-szobor koszorúzásával zárul.

Fábry János

Források és további információk:

Gálos Rezső: Ágai Adolf

Porzó (Ágai Adolf): Utazás Pestről Budapestre. Budapest, 1908

Szini Gyula: Ágai Adolf, Nyugat, 1912. 5. szám

Borsszem Jankó

Tarján M. Tamás: 1868. január 5. – Először jelenik meg a Borsszem Jankó

Buzinkay GézaBorsszem Jankó és társai. Magyar élclapok és karikatúráik a XIX. század második felében; Corvina, Bp., 1983

Ügyészek lapja – Interjú dr. Nagy Károllyal

Népszava – Nemcsak humora volt Torgyánnak!

Önnek ajánljuk