Kérdőív szakosztályvezetőkhöz

Szakosztály neve: Kommunikációs és PR Szakosztály

A kérdőív kitöltője: Tímár Irén és Mag László

Szakosztályának létszáma:            100 fő                          Ebből aktív (%): 20%

A szakosztályi rendezvényeken résztvevő tagok létszáma átlagosan: 15 fő

 1. Miként ítéli meg szakosztálya aktivitását? (A megfelelő választ húzza alá!)
 2. Gyenge
 3. Közepes
 4. Nagyon jó

 

 1. Az Ön szakosztálya együttműködik más szakosztályokkal? (A megfelelő választ húzza alá, illetve egészítse ki!)
 2. Nem
 3. Nem, de szívesen tennénk
 4. Igen, a következő szakosztályokkal: Fotó, Életmód, Egészség (a téma függvényében)

 

 1. Elfogadhatónak tartaná, ha a szakosztályok a jövőben pályázatok útján jutnának támogatáshoz a MÚOSZ központi költségvetéséből? (A megfelelő választ húzza alá!)
 2. Nem
 3. Igen

Alapvetően nem, de ez attól is függ, hogy mi alapján kellene pályázni és milyen szempontok alapján értékelnék a pályázatokat. Ha egységes rendszert találna ki erre a vezetőség és olyan ellenőrizhető/összehasonlítható értékelés rendszert, melynek a célja a valódi műhelymunka, akkor igen.

 1. Ön a szakosztályok szakmai munkáját erősítené vagy inkább a klub jellegű tevékenységet részesítené előnyben? (A megfelelő választ húzza alá!)
 2. A szakmai munkát preferálom
 3. A klubszerű tevékenységet preferálom

Mindkét irányt követjük, szakmai találkozókat és klubot is szervezünk, hogy a tagság aktivitását növeljük.

 1. El tudná képzelni, hogy szakosztálya minden évben tartana egy olyan rendezvényt székházunkban, amely több szakosztály illetve MÚOSZ-tag érdeklődésére is számot tarthat? Lenne ilyen rendezvénynek szervezője? (A megfelelő választ húzza alá!)
 2. Igen, már több olyan rendezvényt is szerveztünk, amelyeken más szakosztályok tagjai is örömmel és nagyobb számban vettek részt. A jövőben is szívesen rendezünk ilyen eseményeket.
 3. Nem
 4. Ha nagyon muszáj
 5. Mit szólna ahhoz, ha szakosztálya, csak akkor kapna támogatást, ha évente legalább három új MÚOSZ tagot szerveznek? (A megfelelő választ húzza alá!)
 6. Könnyedén teljesítenénk
 7. Megpróbálnánk
 8. Nehezen, de megvalósítanánk
 9. Hallani sem akarunk ilyesmiről

Szakosztályunkba idén február folyamán 7 új tag lépett be és más szakosztályokból is jelezték, hogy szeretnének belépni hozzánk is.

 1. Mennyire elégedett az e-MaSa-val, és a MÚOSZ honlappal? Milyen javaslatai, elvárásai lennének velük kapcsolatban?

A honlap elavult és sajnos alapvető információkat is csak hosszabb keresgélés után lehet megtalálni. Több illusztrációval színesebbé, érdekesebbé lehetne tenni.

Javaslataim:

MÚOSZ honlappal kapcsolatban: több fotó jelenjen meg az oldalon.

A felső menüsor legyen jobban áttekinthető, legyenek kibontva az almenük. Pl. a szakosztályok is ilyen almenüben van és véleményünk szerint, nehezen megtalálható. Amennyiben tényleg fontos a szakosztályi munka, akkor a belépőket ill. a belépni szándékozókat jobban kellene informálni a szakosztályok munkájáról és arról, hogy egyáltalán milyen szakosztályok működnek. A szakosztályi munka propagálása is része kellene hogy legyen a MÚOSZ tagtoborzó kampányának, aminek a honlapon is nagyobb hangsúlyt kellene adni. A tagfelvételi űrlap kitöltési útmutatójában nem csak a szakosztályokat kellene felsorolni, hanem legalább egy linket arról, hogy az egyes szakosztályok munkájáról hol tájékozódhat, illetve arról egy mondat, hogy általában mi történik a szakosztályokban és miért érdemes szakosztályt választani az újonnan belépőnek (szakmai segítségnyújtás, továbbképzések, a szakterülethez kapcsolódó programok, kapcsolatépítési lehetőség a szakterület kollégáival stb.)

Egyértelműen kellene azt is kommunikálni a tagfelvételi űrlapon és a honlapon is, hogy egy ember maximum hány szakosztálynak lehet a tagja. Ezzel kapcsolatban nem találtam információt sem a kitöltési útmutatóban sem a honlapon. Továbbá arról is informálni az érintetteket, hogy ha valaki másik szakosztályba is be szeretne lépni a jelenlegi mellett, akkor ezt hogyan, kinél teheti meg.

e-MaSa-val kapcsolatban: A szakosztályi rendezvények kiemeltebben, jobban észrevehetőbben jelenjenek meg benne.

Facebook-os jelenlétet is érdemes lenne erősíteni, pl. szakosztályok rendezvényeit eseményként feltenni és meghívni a Facebook-os oldal tagjait.

 1. Szakosztályi rendezvényeikhez külső forrásokat is igénybe szoktak venni? (A megfelelő választ húzza alá vagy egészítse ki!)
 2. Nem
 3. Igen, a következő lehetőségeink adódtak: Előadóink, akik sokszor komoly tudást osztanak meg a közönséggel, minden alkalommal ingyen vállalják a szereplést.

Idén februárban egy rendhagyó ételkóstolóval egybekötött előadást szerveztünk 30 fő részére külsős támogatás segítségével.

További együttműködéseket is tervezünk, ezek szervezés alatt vannak.

 1. Milyennek tartja a MÚOSZ vezető testületeinek, apparátusának munkáját a    szakosztályokkal kapcsolatban? (A megfelelő választ húzza alá vagy egészítse ki!)
  1. Kielégítő
  2. Több segítségre lenne szükség. A javaslataim:

A szakosztályok kicsit mintha magukra lennének hagyva szakmai elképzeléseikkel, terveikkel. Olykor olyan érzése van az embernek, mintha a MÚOSZ is és a szakosztályok is mennének a maguk útján, de ezek az utak nem mindig egy irányba tartanak. Bár olykor összetalálkoznak.

Praktikus hiányosságokkal is szembe kell nézni: ilyen például a szakosztályi tagok e-mail-es címlistáinak frissítése. Erre az egyik megoldás az lehet, hogy a tagdíj befizetésével együtt mindenki (tehát új és régi MÚOSZ tag is) töltsön ki egy, az adataira vonatkozó rövid kérdőívet, amiben az is benne van, hogy mely szakosztály tagja.

Aktív tagsággal rendelkező szakosztályok jó példáinak közreadásával is lehetne segíteni a szakosztályok munkáját.

Szakosztályok Napjának rendezése a MÚOSZ jelenlegi, leendő tagjai számára: bemutatkozási lehetőség, munkatervek megismertetése, élő kapcsolatok kialakítása.

Szakosztályok fontosságának kiemelése a MÚOSZ központi kommunikációjában.

 1. Milyen ötletei, javaslati vannak a szakosztályi munka értékeléséhez, új ösztönző rendszer kialakításához?

Javaslataim: Az értékelés szempontjait dolgozza ki az, aki értékelni akar. Nekünk a saját tagságunk visszajelzései, a rendezvényeken való megjelenés a munkánk értékelése. Számunkra a legfontosabb ösztönzés a tagság pozitív visszajelzése.

Önnek ajánljuk