Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek
Távolsági értékesítési és elektronikus szolgáltatási szabályzat

 § 1. Bevezetés

Jelen szabályzat a MÚOSZ honlapján történő rendelés felhasználási szabályait határozza meg. A weblap üzemeltetője és az Eladó a MÚOSZ, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a, Adószám: 19002471-2-42, Nyilvántartási szám: 01-02-0000469. Kérjük, hogy az adásvétellel kapcsolatos bármilyen kérdésével forduljon az Eladóhoz a +36 1 478 9041 telefonszámon ügyfélszolgálati időben, vagy az uf@muosz.hu e-mail címen. A MÚOSZ-ról részletes információt talál a muosz.hu honlapon.

 § 2. Alapfogalmak

 1. Eladó: MÚOSZ.
 2. Vásárló: aki természetes vagy jogi személy megrendelést szándékozik tenni vagy megrendelést tett az Eladó weboldalán keresztül.
 3. Felek: a MÚOSZ és a Vásárló.
 4. Áru: a megrendelés tárgya.
 5.  Megrendelés – a Vásárló által lebonyolított folyamat, amelynek célja a az áru megvásárlása.
 6. Adásvétel illetve Tranzakció: megvalósult megrendelés.

§ 3. A Megrendelés felhasználási feltételei a weboldalon

1.    Internetkapcsolóval és böngészővel rendelkező készülékre van szükség (ajánlott böngészők: Mozilla Firefox 24.0 vagy újabb verzió, Opera 10 és újabb verziók, Google Chrome 28.0 és újabb verziók, MS Internet Explorer minimum 8.0 vagy újabb verzió), amely támogatja a sütiket (cookie-kat) és a Javascript szkripteket. Más böngészők használata akkor megengedett, ha teljes mértékben megfelelnek a fent említett verzióknak.

2.    Ajánlott, hogy a Vásárló által használt készülék rendelkezzen az alábbiakkal:

 • a legújabb vírusdefiníciókkal és frissítésekkel működő vírusvédelmi rendszer,
 • megfelelően működő tűzfal,
 • az operációs rendszer és a böngésző összes hozzáférhető biztonsági frissítésének telepítése,
 • a sütik és a Java Script engedélyezése a böngészőben,
 • PDF olvasó program.

§ 4. A Megrendelési folyamat

 1. A Vásárló bármikor tehet megrendelést amennyiben Eladó honlapjának e célra működő része üzemel. Bizonyos megrendeléseket csak MÚOSZ tag tehet, érvényes tagsággal. Ennek ellenőrzése a tagszám megadásával történik. Amennyiben Eladó lehetővé teszi, megrendelés telefonon vagy e-mailben is indítható az Ügyfélszolgálaton keresztül, amelyre ugyanezen szabályzat vonatkozik az adott elektronikus hírközlési csatorna jellegzetességeinek ésszerű figyelembe vételével, és itt a honlapon történő közvetítést értelemszerűen e-mail-en illetve telefonon történő közvetítés váltja fel.
 2. A honlap közvetítésével távollevők között kötött adásvételhez megkötéséhez a Vásárló ellátogat a MÚOSZ honlapjára, kiválasztja az Árut és a megjelenített üzenetek vagy információk alapján elvégzett műveletekkel Megrendelést tesz.
 3. A sikeres Megrendelés feltétele, hogy a Vásárló elolvassa és tudomásul vegye a Szabályzatban foglaltakat.
 4. A befejezett és kifizetett Megrendelés a Polgári törvénykönyv értelmében vett adásvétel.
 5. Ha a Megrendelés elküldése után kiderül, hogy a Megrendelés teljesítése vagy részleges teljesítése nem lehetséges, a Szolgáltató elektronikus levélben vagy telefonon haladéktalanul tájékoztatja erről a Vásárlót. Ilyen esetben a Vásárló visszavonhatja elküldött Megrendelését vagy a Megrendelésnek azt a részét, amely nem teljesíthető.

 

§ 5. Árak, fizetés és szállítás

1.    Adott áru megrendeléshez tartozó árakat, fizetési és szállítási kondíciókat az áru mindenkori ismertetője tartalmazza.
2.    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Eladóhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
3.    Az Eladó elfogadhat banki átutalást is.
4.    Az Eladó kizárja a készpénzes fizetés lehetőségét.
5.    Javasoljuk, hogy a megrendelt Árut tartalmazó csomag átvételekor a Vásárló ellenőrizze a csomagot, és amennyiben úgy látja, hogy
1) a csomag tartalmán külső sérülés nyoma látható,
2) a csomag nem teljes,
3) a csomag tartalma nem egyezik a Megrendelés tárgyával,
a Vásárlónak jogában áll megtagadnia a csomag átvételét.

 § 6. Reklamációkezelés és áruvisszavétel

 1. A jóhiszeműség elvét gyakorolva Eladó a Vásárló által bármilyen okból kifogásolt és 14 napon belül visszaküldött termék árát visszatéríti, amely a Vásárló részéről elállásnak minősül.
 2. Elállás esetén a távollévők közötti adásvétel meg nem kötöttnek minősül, a Vásárló pedig minden kötelezettsége alól mentesül. Az Árut és a pénzösszeget változatlan állapotban kell visszaszolgáltatni, kivéve ha a változtatásra normál használat mellett is feltétlenül szükség volt. Az Áru ill. a pénzösszeg visszaszolgáltatására haladéktalanul, de 14 napnál nem később kell sort keríteni.
 3. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni.

Az Eladó kötelezettségei elállás esetén

4. Eladó késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által megfizetett teljes összeget, beleértve adott esetben a szállítás költségeit is, amikor a 1. cikknek megfelelően értesül a Vásárló azon döntéséről, hogy eláll a szerződéstől. Az Eladó említett visszatérítést a Vásárló által az eredeti ügylet során igénybe vett fizetési móddal megegyező módon hajtja végre, kivéve, ha az ettől való eltérésbe a Vásárló kifejezetten beleegyezik, és amennyiben a Vásárlót az ezen visszatérítésből adódóan semmilyen díj nem terheli.
5. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, a Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
6. Adásvételi szerződések esetében a Eladó – amennyiben nem vállalta, hogy az árut maga szállítja vissza – mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a Vásárló bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló kötelezettségei elállás esetén:

7.    A Vásárló a határidőt akkor tartja be, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.
8.    A Vásárló kizárólag az áruk visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
9.    A Vásárló csak az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelésből adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel.

§ 7. Vitás kérdések rendezése

1. Eladó és Vásárló közötti vitás kérdésekben a polgári perrendtartásról szóló törvényvonatkozó jogszabályaiban meghatározott bíróság illetékes.

§ 8. Személyes adatok

1. Az Eladó az Adatvédelmi szabályzatban (https://muosz.hu/adatvedelmi-szabalyzat/) leírtaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Vásárló személyes adatait. Az adatkezelés célja az adásvételi tranzakció lebonyolítása, továbbá Számviteli Törvénynek megfelelés a tranzakciók számlázása és könyvelése céljából. Ennek alapján az adatok kezelése a Számviteli Törvény előírásainak követésével történik.