Mediációs szolgáltatás MÚOSZ-tagoknak féláron

A kedvezményt a felek tetszőlegesen oszthatják meg egymás között: tehát vagy mindketten féláron vagy például a MÚOSZ tag ingyen és a külső fél egész áron jut a szolgáltatáshoz. A mediátor a jogvitában álló felek részére semleges harmadikként szakmai felkészültsége és gyakorlata által biztosítja a megegyezés lehetőségét. Dr. Szegő Krisztina mediátor tájékoztatója.

Miért ajánlható a mediáció újságíróknak?

A kedvezményes mediációs szolgáltatás olyan kérdésekkel foglalkozhat, mint amilyen problémák tagjainak munkája során felmerülnek: sajtó-helyreigazítás, rágalmazás, sajtópert megelőző állapot, hitelrontás, jó hírnév megsértése, szerzői jogi viták, szellemi termékek tulajdonjogi vitája, írói név viselése, munkaügyi viták, vállalkozó újságírók ügyei, számlaadás, elmaradt honoráriumok, alulfizetések stb. Ezek a kisebb jelentőségű ügyek tipikusan mediációs témák, melyekkel senki más nem foglalkozik, rendőrséghez, bírósághoz nem érdemes fordulni miattuk.

A mediátor a jogvitában álló felek részére semleges harmadikként szakmai felkészültsége és gyakorlata által biztosítja a megegyezés lehetőségét. Nemcsak költségtakarékossá teszi a vitarendezést, hanem igyekszik a felek között a korábban meglevő jó üzleti kapcsolatot is helyreállítani. A bíróságon kívüli megegyezés jogintézménye – a sajátos üzleti szempontokat figyelembe véve – lényeges előnyökkel bír a peres eljárással szemben. A konfliktus gyakran a végtelen bírósági tárgyalások sorozatába torkollik, és a később bírói ítélettel egyik fél sem lesz igazán elégedett. A mediáció jogszabályi kereteit elsősorban az Országgyűlés 2002. évi LV. törvénye szabályozza. A teljes jogi hátteret honlapomon, a www.uzletimediacio.eu foglaltam össze.

A mediációt az különbözteti meg a többi alternatív vitarendezési eljárástól, hogy nem az igazságot, hanem a konfliktus megoldását keresi olyan formában, hogy azzal a vitázó felek mindegyike jól járjon. Nyertes-nyertes játszma kialakítására törekszik. A felek között közvetítő, pártatlan mediátor kommunikációjával abban segíti a feleket, hogy – a közös megegyezés után – a jövőben is együtt tudjanak működni. A mediációs eljárás során mindkét fél kifejtheti álláspontját, a mögötte húzódó valós okokat, és ezen érdekek mentén hozzák meg közös döntésüket. Mivel a megállapodást önmaguk alkotják ezért be is tartják az abban foglaltakat.

A megállapodás nem lehet jogszabályellenes, de eltérő jogokat és kötelezettségeket megállapíthat azoktól, amelyek a feleket egy bírósági eljárás során egyébként megilletnék.

A jogalkotó ezen túlmenően illetékkedvezményt és előnyös perköltség-viselési szabályokat biztosított a mediációt igénybe vevőknek, arra az esetre, ha a mediáció sikertelen lenne, és mégis bíróságon folytatódna az ügy.

A mediáció előnyei

A mediáció az intelligens emberek művészete, akik kulturált formában, indulataikat kordában tartva, valós érdekeiket szem előtt tartva tudják rendezni vitás ügyeiket. Mivel a megállapodást önmaguk alkotják ezért be is tartják az abban foglaltakat. Olcsóbb, mint a pereskedés, rövidebb idő alatt zajlik le, és az üzleti titkok nem kerülnek nyilvánosságra. Ha pedig nem sikerül megállapodást kötni, a bíróság illetékkedvezménnyel „díjazza” a felek megegyezésre törekvését.

További előnyök:

• a felek kapcsolatának helyreállítása,
• költségkímélés, nagyságrendekkel alacsonyabbak a költségei a peres eljárásnál, és nincs eljárási illeték sem
• időfaktor szerepe, az eljárás maximális hossza négy hónap
• a megegyezés tartalmát maguk határozzák meg
• saját felelősségre döntenek minden kérdésben
• a megromlott viszony javulhat
• lényegesen rövidebb és olcsóbb, mint a bírósági út
• kötetlen, kevésbé formalizált, gondosan felépített eljárás, amelynek minden eleme a végcél – a kölcsönös előnyökkel kecsegtető kompromisszum – elérése érdekében lépésről-lépésre következik
• titoktartás az eljárás folyamán, üzleti titkok nem kerülnek ki

További információk: www.uzletimediacio.eu

Dr. Szegő Krisztina

Mediátor
Mobil: 06/30/2217 144
E-mail: szekrisz@chello.hu
1011 Budapest, Corvin tér 12.
www.uzletimediacio.eu
http://twitter.com/SzegoKriszta
http://youtube.com/uzletimediacio
http://facebook.com/uzletimediacio

Képesítések:

Mediátor Partners Hungary Alapítvány 2012. április 19.
Köztisztviselői szakvizsga Fővárosi Közigazgatási Hivatal 2009. február 18.
PhD fokozat ZMNE, Doktori Iskola 2001. június
Egyetemi diploma ELTE, Szociológia szak 1998
Egyetemi diploma ELTE, Média szakosító 1997

Dr. Szegő Kriszta mediátor