Küldöttgyűlést tart a MÚOSZ

A Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 60.616/1989/77. végzése szerint a MÚOSZ-nak pontosítania kell „az alapszabály II. fejezet 3. pontjában az Ectv. 34.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy milyen közhasznú tevékenységet – mely közfeladathoz kapcsolódóan végez – és e közfeladatot mely jogszabályhely írja elő”. A 2018. március 24-én délelőtt fél 11-kor kezdődő rendkívüli küldöttgyűlés a tervek szerint első napirendi pontként ezt a munkát végzi el.

Ezt követően a MÚOSZ ingatlanjainak fenntartásával, használatával kapcsolatos tavalyi tapasztalatokat és idei terveket összegző elnöki beszámolót tárgyalják a küldöttek. A harmadik napirendi pont címe: „A Komlósi Gábort elnökké választó küldöttgyűlés határozatainak jogerős bírósági megsemmisítése, és a jelenlegi elnökséget megválasztó tisztújító közgyűlés között hozott elnökségi döntések jogszerűségének, illetve az adott időszak felelősségi viszonyainak tisztázása”.

A küldöttgyűlés helyszíne: MÚOSZ-székház, Rát-Táncsics terem (VI. kerület, Vörösmarty u. 47/a).

Önnek ajánljuk