Május 18-án lesz a MÚOSZ Küldöttgyűlése

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Küldöttgyűlése 2019. május 18-án, szombaton 10.30 órától ülésezik a Sajtóház Rát-Táncsics termében (1064 Budapest,Vörösmarty utca47/a).

Javasolt napirend:

1. A napirend elfogadása
2. Elnökválasztás (Nagy Gábor Miklós lemondása miatt)
3. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítő, szavazatszámlálók, küldöttgyűlés elnöke)
4. Elnöki beszámoló
5. A 2018-as gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás megvitatása és elfogadása
a) A könyvvizsgáló jelentése
b) Az Ellenőrző Bizottság jelentése
c) Vita és határozathozatal
6. A 2019. évi költségvetés megvitatása és elfogadása
7. A MÚOSZ stratégiájának elfogadása
8. Helyzetértékelés az ingatlangazdálkodásról
9. A MÚOSZ könyvvizsgálójának megválasztása
10. Egyebek

Önnek ajánljuk