Szegő Tamás-díj 2018

„Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség,

midőn már sikerhez nincsen remény.” – Deák Ferenc

 

AZ IDÉN IS!!!

A Radnóti Miklós-díjjal kitüntetett
Dr. Szegő Tamás-díj Alapítvány
Pályázati felhívása

A Dr. Szegő Tamás-díj Alapítvány ösztöndíjban részesít évente egy 30 év alatti újságírót (aki 2018. december 31-ig tölti be 30. életévét) – az írott vagy az elektronikus média bármely területén –, aki publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért.

A díjra minden újságíró saját munkájával – szöveg, fotó, mozgókép, hang – pályázhat egyénileg. Indoklással és a megjelent művekkel javaslatot tehet egy-egy szerkesztőség, osztály, közösség, a MÚOSZ bármelyik szakosztálya, valamint az illető főszerkesztője is.

Pályázni a 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között a nyomtatott sajtóban, az interneten megjelent egyes cikkekkel, fotóriportokkal, rádióban vagy televízióban sugárzott műsorok felvételével és sorozatokkal lehet. Egy pályázó legfeljebb három önálló művel jelentkezhet.

A pályázatokat (szakmai életrajzzal és személyi adatokkal: születési év, hó, nap, lakcím, értesítési cím, e-mail cím, telefonszám)

  1. augusztus 31-ig

kérjük a szegodij@gmail.com e-mail címre elküldeni. A pályázatok mellékleteit elektronikus formában kérjük, rádió és tv-produkció esetén egy tárhely, archívum, honlap linkjét megnevezve. (Abban az esetben, ha e-mailen nem lehetséges továbbítani a szakmai életrajzot, a cikkek fénymásolatait nyolc példányban, DVD-t, CD-t, kazettát stb. nyolc, fotókat három példányban a MÚOSZ titkárságára szíveskedjenek eljuttatni – MÚOSZ – Dr. Szegő Tamás-díj – 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.).

Az ünnepélyes díjátadó 2018. szeptember 28-án, pénteken 10 órakor a MÚOSZ székházában lesz.

A díjazott az alapítvány 100 000 Ft összegű ösztöndíját nyeri el.

A díj és a vele járó ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt.

Budapest, 2018. május

Dr. Szegő Tamás Díj Alapítvány kuratóriuma

Információ: szegodij@gmail.com

 

Önnek ajánljuk