Médiajogi szakjogász továbbképzés indul a Pázmányon

Ismét meghirdeti a „Médiajogi szakjogász” szakirányú továbbképzési szakot jogi diplomával rendelkezők számára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a 2017/2018-as tanév keresztfélévében, 2018. februári kezdéssel.

A két szemeszteres, levelező rendszerű szak célja olyan, a médiajog komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a médiapiac és a médiajog összefüggéseit és a felmerülő jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni bármely, a médiapiac által érintett jogágban vagy jogterületen.

Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a médiajog minden területével kapcsolatban, mindezt interdiszciplináris jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a médiapiacok közgazdasági szempontú elemzése és a médiaetikai ismeretek.

A képzés elvégzése LL.M. cím viselésére jogosít.

További információk a képzésről: http://bit.ly/mediajog-email
Jelentkezési tudnivalók: http://bit.ly/jeltud-email

Önnek ajánljuk