MÚOSZ-küldöttgyűlés szeptember 30-án

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2017. szeptember 30-án, szombaton 10.30 órától tartja küldöttgyűlését a Sajtóház Rát-Táncsics termében (1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a).

Határozatképtelenség esetén az ismételt küldöttgyűlést 2017. október 3-án, kedden 11 órakor tartják ugyanott. A megismételt küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Javasolt napirend:
1. A napirend elfogadása
2. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és –hitelesítő, szavazatszámlálók)
3. A MÚOSZ Alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra felhívó 11.Pk. 60.616/1989/68 számú végzésének megfelelően
4. Egyebek

A küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket az Alapszabályban megszabott határidőig elektronikusan kapják meg a küldöttek.

A MÚOSZ kéri, hogy a küldöttek a részvételi szándékukat 2017. szeptember 15-ig szíveskedjen jelezni a iroda@muosz.hu e-mail-címen.

Önnek ajánljuk