Május 27-én küldöttgyűlés – meghívó

Kedves Küldött!

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2017. május 27-én, szombaton 10.30 órától tartja küldöttközgyűlését a Sajtóház Rát-Táncsics termében (1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a). Határozatképtelenség esetén az ismételt küldöttgyűlést 2017. május 27-én 11 órakor tartjuk ugyanott. A megismételt küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül
határozatképes.

Javasolt napirend:

 1. A napirend elfogadása
 2. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető és -hitelesítő, szavazatszámlálók)
 3. A 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, a mérleg- és eredménykimutatás, valamint a közhasznúsági melléklet vitája és elfogadása
  1. a könyvvizsgáló jelentése
  2. a felügyelőbizottság jelentése
  3. vita és határozathozatal
  4. a kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet (MÚOSZ) 2016 évről szóló egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete elfogadása
 4. A MÚOSZ 2017. évi költségvetésének elfogadása
 5. A MÚOSZ könyvvizsgálójának megválasztása
 6. A MÚOSZ új Alapszabályának elfogadása
 7. Egyebek

A küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket az Alapszabályban megszabott határidőig elektronikusan küldjük meg Önnek.

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2017. május 15-ig szíveskedjen jelezni a titkarsag@muosz.hu e-mail címen.

Budapest, 2017. április 27.

Tisztelettel:

Nagy Gábor Miklós sk.
küldöttgyűlési elnök

Önnek ajánljuk