Tisztújító Küldöttgyűlés 2017 – határidők és szabályok

Küldöttjelölés
A szavazólapok leadásának határideje: 2017. január 26., 12 óra
Küldöttjelölő szavazólap 2016-2017

Alapszabály: III./3.1.
„A küldötteket egyéni szavazás útján választják. Küldött az lehet, aki legalább 10 szavazatot kapott. Egy tag csak egy jelöltre adhatja szavazatát, aki több jelöltre szavaz, valamennyi szavazata érvénytelen. A megválasztott küldöttek személyét a küldött nevére szóló szavazócédulák hitelesítik.„
Nem válaszhatók és nem szavazhatnak azok, akiknek tagsági jogviszonya nem hatályos, azaz például a 2015. évi tagdíját 2016. április 1-ig nem fizette be. (Alapszabály: I/11. „A tag kötelessége a tagdíj fizetése”.)
Alapszabály: III/A/3.3.
„A szavazólapok leadásának határideje a küldöttgyűlést megelőző 30. nap. A szavazólapok leadása a küldöttjelölt kötelessége.”
A szavazólapokat a MÚOSZ titkárságán kell leadni, vagy ajánlott levélben vagy személyesen. A beküldési határidót követően megállapítjuk az érvényes mandátumokat, és a korelnök  „…a küldöttgyűlést a határnapot megelőzően 25 nappal írásban kiküldött napirendet is tartalmazó meghívóval hívja össze”  ( Alapszabály: III/A/4.1 ). A megválasztott küldöttek a meghívót tértivevényes levélben kapják meg, ezért kérjük, hogy a küldöttek postacímüket pontosan közöljék.
A küldöttjelölő szavazólap személyesen is átvehető a Sajtóház portáján (minden hétköznap 9-18 óráig).

Vezető tisztségek
Jelölőlapok leadásának határideje2017. február 9., 12 óra
Jelölőlap vezető tisztségekre

A vezető tisztségekre vonatkozó jelölési procedúrában csak az vehet részt, azaz csak az jelölhet és csak az jelölhető, aki a 2015. évi tagdíját 2016. április 1-ig befizette. A jelölőlap átvehető a MÚOSZ portáján, titkárságán, illetve letölthető a fenti linken!
Az Alapszabály 10.3. pontja szerint „A junior tagok választójoggal nem rendelkeznek, de bizottsági taggá (a bizottság vezetőségének tagsága kivételével) megválaszthatók”.
A szabályosan, érvényesen kitöltött jelölőlapokat a titkárságon folyamatosan fogadjuk, dolgozzuk fel.

Önnek ajánljuk