Tájékoztató a tisztújításról

Tisztelt MÚOSZ-tagok!

Amint arról korábban – két ízben is – tájékoztatást adtunk, 2016. november 8-án megnyitottuk a tisztségekre jelölést, azt megelőzően pedig a küldöttekre való szavazás procedúráját.

A küldötti mandátum elnyeréséhez 10 érvényes szavazatra van szükség. Az a MÚOSZ-tag szavazhat, és az kaphat szavazatot, aki a 2015-ös évi tagdíját megfizette. Egy tag csak egy szavazattal rendelkezik.

Ugyanez vonatkozik a tisztségekre jelölésre is – az jelölhető, akár több tisztségre is, illetve az jelölhet, aki a 2015-ös évi tagdíját megfizette. Aki a 2016-os évi tagdíját nem fizette meg, részt vehet mindkét procedúrában, mert a tagdíját 2017. április 1-ig megfizetheti.

A junior tagok választójoggal nem rendelkeznek (tehát küldöttre és vezető tisztégségekre nem jelölhetnek és azokká nem megválaszthatók), de bizottsági taggá (a bizottság vezetőségének tagsága kivételével) megválaszthatók.

Mindez olvasható az Alapszabályban és SZMSZ-ben.

A 2016 áprilisában regnáló elnökség 2016 áprilisában tartott elnökségi ülésének jegyzőkönyve szerint: „Értesíteni kell azokat, akiknek tagdíjtartozásuk van, de még nem törölt státuszúak. Második lépésben pedig törölni kell a több éves tartozással rendelkezőket.”

A jegyzőkönyvet jegyezte Kovács Brigitta jegyzőkönyvvezető, Komlósi Gábor elnök és Gönczi Mária jegyzőkönyvhitelesítő. Az elnökség határozatának csak az első részét hajtották végre, a második lépést, a 2015-ben nem fizetettek törlését nem. Ezt pótoltuk akkor, amikor 2016. december 9-i dátummal 325 tértivevényes levélben értesítettük a tagdíj hátralékosokat, tagsági viszonyuk törlését az Alapszabály előírásai szerint kilátásba helyezve.

A tértivevények visszaérkezése után ellenőrizzük a tagsági viszony érvényességét, illetve 2017. január 5-ig végrehajtjuk a törlést.

A szavazólapokat és a jelölő lapokat folyamatosan fogadjuk, ellenőrizzük, de az érvényességüket 2017. január 5. után állapítjuk meg.  Ezt a munkát dr. Hrabéczy Miklós, a MÚOSZ jogászának vezetésével a MÚOSZ apparátusa végzi el.

A szavazólapok végső beérkezési határideje 2017. január 26., déli 12 óra.

A tisztségekre jelölő lapok végső beérkezési határideje 2017. február 9., déli 12 óra.

A most hatályos és érvényes Alapszabály minden más kérdésben eligazítást ad.

Az Alapszabály szerint a küldöttgyűlést megelőző 25 nappal a napirendet is tartalmazó meghívóval, igazolható módon kell összehívni a küldöttgyűlést, amelyet majd a korelnök fog megtenni.

Budapest, 2016. december 20.

Tisztelettel:

Tóth Károly
ügyvezető elnök
Magyar Újságírók Országos Szövetsége

Önnek ajánljuk