Levél Tóth Károly ügyvezető elnöknek

Tisztelt Tóth Károly Úr!

Az elmúlt hetek, hónapok történései méltatlanok a fennállásának 120. évfordulóját idén ünneplő MÚOSZ gazdag kulturális, szellemi és szakmai örökséghez. Úgy véljük, elfogadhatatlan mindaz, ami a Szövetségünkkel, a magyar újságírók legpatinásabb szakmai szervezetével történik. Nem nézhetjük tétlenül egyesületünk erkölcsi és szakmai hitelének további rombolását.

Ön a Népszabadság felfüggesztése kapcsán a HírTV-nek adott nyilatkozatával is méltatlanná vált arra, hogy a nevét bármilyen összefüggésben is együtt említsék a magyar újságírók szakmai szervezetével. Amikor a hazai sajtó egésze – pártállástól függetlenül, gyakorlatilag egyöntetűen – szolidaritását fejezi ki a Népszabadság alkotó közösségével, és a sajtószabadság elleni újabb támadásként értékeli a napilap ellehetetlenítését, szövetségünkre nézve vállalhatatlan az Ön nyilatkozata. Mint ahogyan vállalhatatlan az is, hogy a MÚOSZ – a hazai sajtó egyik, ha nem a legfontosabb érdekvédelmi, szakmai szervezeteként – nem ad ki egy határozott, a történteket mélységesen elítélő állásfoglalást.

A történtekért az Ön alkalmatlansága mellett természetesen részben az a bonyolult jogi helyzet is okolható, ami a MÚOSZ kapcsán az elmúlt hónapokban kialakult. Elkeserítő, hogy a szövetség alapszabály-módosításait 2011 óta nem sikerült bejegyeztetni a Fővárosi Törvényszéken, és elkeserítő, hogy a 2015. júniusi tisztújító küldöttközgyűlés döntéseit Szántó István tagtársunk presztízsokokból, a következményekkel nem törődve, adminisztrációs hibákra hivatkozva támadta meg a bíróságon. Az eljárási hibáktól sem mentes ítélet jogerőre emelkedéséhez az is kellett, hogy Ön – noha minden bizonnyal tisztában volt vele, hogy elnöki mandátuma lejárt, a képviseleti joga pedig a 2015-ös tisztújítással megszűnt – a Fővárosi Törvényszéken 2016 nyarán a MÚOSZ törvényes képviselőjének vallotta magát, alperesként elismerte a tisztújító küldöttgyűlés összehívásának formai hibáit, kérte a bírótól a MÚOSZ elmarasztalását, majd a MÚOSZ nevében lemondott a fellebbezés jogáról. Nyilván már ekkor is arra készült, hogy ha a MÚOSZ nevében elveszíti a pert, ügyvezető elnökként visszaülhet a Vörösmarty utcai elnöki irodába. Ezt meg is tette: a MÚOSZ hagyományaihoz és történelméhez méltatlanul eljárva, ügyvéddel, informatikussal és biztonsági őrökkel érkezve kényszerítette a megválasztott elnököt, Komlósi Gábort a MÚOSZ-székház kulcsainak átadására…

Tisztában vagyunk vele, hogy a kialakult jogi helyzet meglehetősen összetett. Ugyanakkor nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a Fővárosi Törvényszék ítéletére hivatkozva Ön a MÚOSZ ügyvezető elnökének tekinti magát. Nem tartjuk elfogadhatónak azt sem, ahogyan ebben a minőségében október elsejével meghirdette a tisztújítási procedúrát a küldöttállítási folyamat elindításával. Nem értünk egyet azzal az álláspontjával, amely nem tekinti érvényesnek a 2015 tavaszán megválasztott küldöttek mandátumát. Álláspontunk szerint ugyanis jelenleg a MÚOSZ 2015 elején elfogadott, már az új Ptk.-nak és civil törvénynek megfelelő Alapszabálya az irányadó a Szövetség működésére, függetlenül attól, hogy azt még nem jegyezte be a Fővárosi Törvényszék. Az új Alapszabályról szóló, 2015. februári szabályos küldöttgyűlési döntést ugyanis sem a küldöttgyűlés nem vonta vissza, sem a Törvényszék nem semmisítette meg. Ez esetben viszont az a jogi helyzet is fennállhat, hogy Ön szabálytalanul indította el a küldöttállítási folyamatot, a tisztújító küldöttgyűlést ugyanis csak a már mandátummal rendelkező küldöttek összehívásával lehetne megtartani.

Tisztelt Tóth Károly Úr!

Felszólítjuk Önt arra, hogy a MÚOSZ nevében, önhatalmúlag ne nyilatkozzon, ne folytassa e patinás szövetség lejáratását!

Felszólítjuk arra is, hogy a jogi helyzet tisztázásáig állítsa le az október elsejével elindított küldöttállítási folyamatot!

Végezetül pedig felszólítjuk arra, hogy a jogi helyzet rendezéséig, a tisztújítási folyamat jogszerű lebonyolítása érdekében a MÚOSZ irányítását adja át egy ügyvezető szakmai grémiumnak!

Budapest, 2016. október 11.

Fentiek tartalmával egyetértünk:
Árpási Zoltán, Bódi Ágnes, Dunay Csilla, Eötvös Pál, Ezer László, Gönczi Mária, Hárshegyi János, Keleti Éva, Kleer László, Komlósi Gábor, Sárosi Péter

Önnek ajánljuk