Kleer László levele

2016. szeptember 30-án Kleer László és társai az alábbi levelet intézték a MÚOSZ ügyvezető elnökéhez, törvényes képviselőjéhez:

Tisztelt Ügyvezető Elnök Úr!

Küldött-társainkkal együtt az iménti leveléből értesültünk arról, hogy a Fővárosi Törvényszéknek a 35.P.21813/2016./12. sorszámú perben hozott jogerős ítéletére hivatkozva 2016. december 10-re összehívtad a MÚOSZ tisztújító küldöttközgyűlését, és egyúttal 2016. október 1-jei hatállyal elindítottad a küldöttállítási procedúrát. Mindezekkel kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmedet.

A Fővárosi Törvényszék a hivatkozott eljárásban csak és kizárólag a 2015. június 20. napján tartott tisztújító küldöttgyűlés határozatait semmisítette meg. Sem az azt megelőző küldöttállítási folyamattal kapcsolatban, sem a 2015. februári, alapszabály-módosító küldöttközgyűléssel kapcsolatban nem emelt kifogást. Álláspontunk szerint az, hogy a MÚOSZ alapszabályának a módosítását mindmáig nem jegyezte be a Fővárosi Törvényszék, nem jelenti azt, hogy jelenleg ne a 2015. februárjában elfogadott alapszabály lenne a hatályos. Az új alapszabály ugyanis nem a törvényszéki bejegyzés napján, hanem az elfogadása napján válik hatályossá, és azt a Törvényszék visszamenőleges hatállyal jegyzi be.

Tisztelt Ügyvezető Elnök Úr! Álláspontunk szerint ez azt is jelenti, hogy új küldöttállítási procedúrára nincs szükség, a 2015. februárjában elfogadott alapszabály alapján megválasztott küldöttek mandátuma jelenleg is érvényes, így a 2016. december 10-i tisztújító küldöttközgyűlést a már érvényes mandátummal rendelkező küldöttek szabályos összehívásával lehet csak megtartani. Kérjük, hogy ennek megfelelően a küldöttállítási procedúrát haladéktalanul leállítani szíveskedj.

Egyúttal tájékoztatunk arról is, hogy a Kúrián kezdeményeztük a Fővárosi Törvényszék vonatkozó ítéletének hatályon kívül helyezését, többek között azon ok miatt is, hogy a perben tartott tárgyaláson – mint ahogyan azzal nyilván Te is tisztában voltál – neked nem volt sem képviseleti, sem nyilatkozattételi jogod a MÚOSZ nevében. A tárgyalás idején a MÚOSZ képviseletére egyedül Komlósi Gábor megválasztott elnök volt jogosult. Amennyiben a Kúria helyt ad a kérelmünknek, úgy az a döntés a most elindított tisztújítás egészét semmissé teszi.

Budapest, 2016. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Kleer László
küldött

A levél tartalmával egyetértettek a következő küldöttek: Keleti Éva, Gönczi Mária, Hárshegyi János, Ezer László

Önnek ajánljuk