Dr. Hrabéczy Miklós jogi okfejtése – Tóth Károly ügyvezető elnök levele

A fenti levéllel kapcsolatban az alábbiakban közöljük a MÚOSZ jogászának, dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd úrnak jogi okfejtését.

A Fővárosi Törvényszék három, egymástól független polgári perben tette vizsgálat tárgyává a MÚOSZ törvényes működésének jelenlegi helyzetét.

29.P.24.099/2015. sz. alatt folyamatban volt eljárásban a Fővárosi Főügyészség által indított kereset alapján a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletet hozott.

Az etikai bizottság működésével kapcsolatban – az összes bizottság és az elnökség személyi összetételére is irányt mutató jelleggel – megállapította azt, hogy a 2011. december 10. napját követően alapszabály szerűen a MÚOSZ küldöttgyűlése a Eljáró Tanács tagjának senkit nem választott meg.

4.Pkf.26.360/2016. sz. határozatával a Fővárosi Ítélőtábla elrendelte Dr. Nagy Mihály által a MÚOSZ ellen benyújtott kereset érdemi elbírálását.

A kereset a 2015. június 20. napján tartott tisztújító rendkívüli küldöttgyűlésen hozott határozatok felülvizsgálatára irányult.
Ez az eljárás jelenleg nem zárult le, de gyakorlatilag okafogyottá vált, mivel a Fővárosi Törvényszék a 35.P.21.813/2016/12. sorszámú határozatával és egy másik eljárás keretén belül (Szántó István felperes-MÚOSZ alperes) a felperes keresetének teljes egészében helyt adott, a 2015. június 20. napján tartott küldöttgyűlésen hozott valamennyi határozatot hatályon kívül helyezte.

A küldöttgyűlés határozatai az alapszabály módosításával kell, hogy együtt járjanak. Az alapszabály módosításának bejegyzése iránti kérelmet a fővárosi törvényszék elutasította jogerősen ezért (ha a küldöttek állításának folyamata egyébként nem lett volna törvénysértő) akkor sem lehet mást figyelembe venni, mint a 2011-es alapszabály rendelkezéseit. A junior tagok nem választhatnak és nem is választhatók meg.

A Fővárosi Törvényszék 11.Pk.60.616/1989/60. sz. végzésével elrendelte a MÚOSZ közhasznú jogállásának nyilvántartásból való törlését.
Ugyanezen végzésével a 2015. június 29. napján érkezett változások bejegyzésére irányuló kérelmét elutasította (vezető tisztségviselők megválasztásának nyilvántartásba történő bejegyzése tárgyában).

A MÚOSZ alapszabályában történt változásokat a Fővárosi Törvényszék nem jegyezte be, erre irányuló eljárás folyamatban nincs.

Jelenleg a 2011. december 10. napján megtartott küldöttgyűlésen meghozott határozatoknak megfelelő alapszabály rendelkezései hatályosak és a küldött állítási folyamatra is irányadóak. A látszólag kaotikus helyzetet a felsorolt három ítélet és a Civil Szervezetek nyilvántartását vezető Fővárosi Törvényszék adnak biztos támpontot.

A MÚOSZ-on belüli közélet tisztaságának megőrzése olyan elvárás, amely szükségessé teszi a küldöttállítási folyamat alapszabály szerű, a törvényes határidők betartásával történő lefolytatását.

A küldöttek, a bizottságok, az elnökség és az elnök megválasztását követően lesz abban a helyzetben a Szövetség, hogy törvényes működését helyreállítva átlátható és tiszta helyzetet teremtsen.

A jelenlegi kusza jogi helyzetben egyetlen járható út áll a Szövetség előtt, ha a Civil Szervezetek nyilvántartásának közhiteles és senki által meg nem kérdőjelezhető adatait figyelembe véve alakítja ki a tényleges jogi helyzetnek megfelelő és demokratikus alapszabályát. Erre csak az újonnan megválasztandó és hiteles küldöttgyűlés képes.

Tisztelt MÚOSZ-tagok!

A MÚOSZ jogászának, dr. Hrabéczy Miklós úrnak a fenti jogi okfejtése alapján nem látunk nyomós indokot a tisztújítási folyamat leállítására, felfüggesztésére, ezért az folytatódik. Miután azonban a kirobbantott levelezési áradat elbizonytalanította a tagságot, ezért a tervezett menetrenden korrekciót hajtunk végre. /Mellesleg ezt a közjátékot megspórolhattuk volna, ha levélírók azt követően, hogy állítólag bírói fórumhoz fordultak, erről tájékoztatást adtak volna, nem veszítettünk volna tempót, időt!/

Nos, tehát a tisztújítási folyamat menetrendje a következőképpen alakul: /hangsúlyozzuk, mindez tervezet!/

A küldöttválasztási folyamat továbbra is tart, mégpedig a 2011-es Alapszabály előírásai alapján.

A részletekről az Alapszabályból és a korábbi tájékoztatóból értesülhetnek. Itt most csak annyit, hogy a mandátum elnyeréséhez 10 /tíz/ érvényes szavazat szükséges. Azok választhatók és azok szavazhatnak, akik a 2015. évi tagdíjukat 2016. április 1-ig  befizették. Az Alapszabály szerint a junior tagok nem választhatók és nem szavazhatnak.

A tisztújító küldöttgyűlés tervezett időpontja 2017. február 25. szombat, 10 óra.

A küldöttválasztó szavazólapokat folyamatosan lehet leadni, azaz ajánlott levélben beküldeni avagy személyesen leadni a MÚOSZ titkárságán. A szavazólapok végső leadásának határideje: 2017. január 26. csütörtök, 12 óra.  A tisztújító küldöttgyűlésre szóló meghívókat, a mandátumot szerzett küldötteknek 2017. január 31-én tértivevényes levélben adjuk postára.

A különböző tisztségekre való jelölést későbbi időpontban nyitjuk meg, várhatóan november közepén, de erről kellő időben tájékoztatjuk a tagságot.

Budapest, 2016. október 6.

Tisztelettel:

Tóth Károly
ügyvezető elnök
a MÚOSZ törvényes képviselője

Önnek ajánljuk