Jelölés vezető tisztségekre

Tisztelt MÚOSZ-tagok!

Tájékoztatjuk a MÚOSZ tagjait, hogy 2016. november 10-ével megnyitjuk a vezető tisztségre, a szakbizottsági tagságra vonatkozó jelölést. Ezt a folyamatot is a 2011-ben elfogadott, bejegyzett, hatályos és érvényes Alapszabály előírásai szerint hajtjuk végre. A jelölési procedúrában csak az vehet részt, azaz csak az jelölhet és csak az jelölhető, aki a 2015. évi tagdíját 2016. április 1-ig befizette. A jelölőlap átvehető a MÚOSZ portáján, titkárságán és letölthető itt!

Tájékoztatjuk a jelölésben résztvevőket, hogy az Alapszabály 10.3. pontja szerint „A junior tagok választójoggal nem rendelkeznek, de bizottsági taggá (a bizottság vezetőségének tagsága kivételével) megválaszthatók”.

A szabályosan, érvényesen kitöltött jelölőlapokat a titkárságon folyamatosan fogadjuk, dolgozzuk fel. A jelölőlapok utolsó, végső beérkezésének határideje 2017. február 9. csütörtök, 12 óra.

Felhívjuk a MÚOSZ-tagok figyelmét, hogy a küldöttválasztó szavazást már megnyitottuk.

A részletekről az Alapszabályból és a korábbi tájékoztatóból értesülhetnek. Itt most csak annyit, hogy a mandátum elnyeréséhez 10 /tíz/ érvényes szavazat szükséges. Azok választhatók és azok szavazhatnak, akik a 2015. évi tagdíjukat 2016. április 1-ig  befizették. Az Alapszabály szerint a junior tagok nem választhatók és nem szavazhatnak.

A tisztújító küldöttgyűlés tervezett időpontja 2017. február 25. szombat, 10 óra.

A küldöttválasztó szavazólapokat folyamatosan lehet leadni, azaz ajánlott levélben beküldeni vagy személyesen leadni a MÚOSZ titkárságán. A szavazólapokat folyamatosan dolgozzuk fel, és állapítjuk meg a mandátumok érvényességét vagy érvénytelenségét. A szavazólapok végső leadásának határideje: 2017. január 26. csütörtök, 12 óra.  A tisztújító küldöttgyűlésre szóló meghívókat, a mandátumot szerzett küldötteknek 2017. január 31-én tértivevényes levélben adjuk postára.

Tisztelettel:

Tóth Károly
ügyvezető elnök
a MÚOSZ törvényes képviselő

Budapest, 2016. november 8.

 

 

Önnek ajánljuk