Ez itt a kérdés – az Etikai Bizottság állásfoglalása

A MÚOSZ EB állásfoglalása Dr. Domján László panaszos által kért vizsgálattal kapcsolatban, melyet az MTV 2019. február 20-án sugárzott „Ez itt a kérdés” c. műsorban elhangzottak miatt kezdeményezett.

Dr. Domján László panaszos levelében azt írta: „… az MTV EZ ITT A KÉRDÉS c. műsorában az hangzott el, hogy az agykontroll pszichiátriai betegséget okoz.” 

Panaszos és bepanaszolt között egy levélváltásra is sor került, mely Dr. Domján László szemszögéből negatív eredménnyel járt.

Az Etikai Bizottság Elsőfokú Eljáró Tanácsa az ügyet kivizsgálta, a tanács mindhárom tagja meghallgatta a szóban forgó műsort. Az eljáró tanács nem tartja szükségesnek a felek meghallgatását.

Az MTV munkatársa, a műsor moderátora Néveri F Igor nem tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, így az ügyben csak állásfoglalásra van lehetősége az Etikai Bizottságnak.

Az említett műsorban az ezotériával, illetve a New Age-dzsel kapcsolatban fejtették ki álláspontjukat a meghívott vendégek.

A műsor vendégei voltak:

  • Juhász Zoltánné természetgyógyász, megtért, abszolút Istenhívő vallásos asszony,
  • Lázár Kovács Ákos szintén hívő keresztény vallásos ember, teológus, valamint
  • Szász Péter történész, a katolikus egyház kutatója.

Mindhárman hithű keresztény, katolikus emberek. Arról beszélgettek, hogy az ezotéria és a New Age is a keresztény egyház tanításától idegen természetűek és így a hívő emberek számára nem kívánatos, káros tanok.

A műsor végén, szinte zárszóként hangzik el Juhász Zoltánné szájából:

„… tanulmányaim során egy előadáson a Magyar Természetgyógyász Szövetség elnöke azt mondta: nézzék meg, a pszichiátriák tele vannak agykontrolosokkal és végzett reikisekkel. Az egyes emberekre ez a nagy veszély.

Majd hozzátette: ne felejtsük el, mit mondott Blahacki (nem jól érteni a nevet, nem biztos, hogy jól írtam), azt mondta, hogy a kereszténységet el kell törölni a föld színéről és erre megy ki a játék.

A műsorban az agykontrollal kapcsolatban kizárólag ez az egy mondat hangzott el.

Az EB Eljáró Tanácsának véleménye az, hogy az MTV Dr. Domján László helyreigazítási kérelmére írt válasza helytálló, miszerint ezt írták:

„…Álláspontunk szerint a levelében említett műsorszám mindenben megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Tájékoztatjuk továbbá, hogy és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényben foglaltakra figyelemmel a sajtó-helyreigazítás feltételei nem állnak fenn, így kérését nem áll módunkban teljesíteni”

Az Etikai Bizottság Elsőfokú Eljáró Tanácsa megjegyezni kívánja, hogy a műsor szerkesztőjétől nem várható el, hogy egy riportalany megjegyzését oly mértékig vizsgálja, hogy az milyen további gondolatokat ébreszt a hallgatókban, mivel lehet, hogy nem is szakértője ennek a témának, illetve ebből nem készült fel. Nem az agykontroll volt a műsor témája. A vendég egyszerűen idézett egy konferencián hallottakból.

Az Etikai Bizottság Elsőfokú Eljáró Tanácsa egyetért azzal, hogy egy harmadik személyre sérelmesnek mondható kijelentés kapcsán lehetőséget kell biztosítani a sértettnek véleménye elmondására. Annak ellenére, hogy ebben az esetben nem erről volt szó, s a megjegyzés nem Dr. Domján László panaszosra irányult, az Eljáró Tanács javasolja az érintett televízió szerkesztőségének, hogy adjon lehetőséget Dr. Domján Lászlónak véleménye elmondására.

Budapest, 2019. április 15.

Az Etikai Bizottság tagjai:

Hajba Ferenc

Szabó György

Vigh György

Önnek ajánljuk