A MÚOSZ Etikai Bizottságának állásfoglalása Simó Ildikónak Tóth Gáborné Nagy Ildikó ellen benyújtott panasza ügyében

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának Eljáró Tanácsa – a felek személyes meghallgatásának mellőzésével meghozta a következő állásfoglalást a panaszos Simó Ildikó illetve a bepanaszolt Tóth Gáborné Nagy Ildikó ellen benyújtott panasza ügyében.

Az Etikai Bizottság megállapította, hogy sem a panaszos, sem a bepanaszolt fél nem tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének. Ezért az ügyben kizárólag állásfoglalás megtétele lehetséges.


Állásfoglalás

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának Eljáró Tanácsa a rendelkezésre álló dokumentumokat megvizsgálva, illetve a felekkel történt telefonbeszélgetés során hallottakat figyelembe véve arra az állásfoglalásra jutott, hogy a bepanaszolt Tóth Gáborné Nagy Ildikó nem követett el etikai vétséget. 


Indoklás

Megállapítottuk, hogy a bepanaszolt régi munkahelyén részmunkaidőben dolgozott. Miután onnan kilépett, nem helyezkedett el főállásban, szabadúszó újságíróként tevékenykedik. Kétségtelen, hogy a Szűcs Ágnes felkérésére Babanet illetve Kölöknet megbízása alapján ír cikket az oldalra.

A Bepanaszolt a MUOSZ Etikai Kódexében lefektetett magatartási és eljárási szabályok ellen nem vétett. A kódex nem tartalmaz olyan tényállást, amely egyértelműen illik a kifogásolt magatartásra. Az eljáró tanács azt is vizsgálta, hogy a bepanaszoltnak felrótt cselekedetek közvetlenül vagy áttételesen sértik-e az etikus újságírói magatartás négy alapelvét, amely: a tisztesség, a függetlenség, a megbízhatóság és az érzékenység.

Mint ahogy azt a Panaszos is írja, a két vállalkozás által működtetett internetes oldal nagy átfedést mutat. Szakmai szempontból a két weboldal tartalma a megjelentetett témák tekintetében nehezen elkülöníthető. A Szülők Lapja.hu és Nagyszülők Lapja.hu weboldal, illetve a Babanet.hu és Kölöknet.hu oldalak témái egyezőséget mutatnak.

Szűcs Ágnessel történt beszélgetés kapcsán kiderült, hogy a kifogásolt cikkeket a Babanet illetve a Kölöknet oldalról levették. Ennek tulajdonítható, hogy az NI illetve az NIC név alatti publikációk eltűntek.  Szűcs Ágnes azt is elmondta, hogy a témaválasztás tekintetében a két weblap azonos tartalmakat jelenít meg. Például a legjobb játszóterek, vagy a legjobb strandok ajánlása mindkét oldal stratégiájába belefér.

A Panaszos, Simó Ildikó megkeresésében leírt minden további, a Bepanaszolt újságírói ténykedésére vonatkozó panasz (vád) nem etikai kérdés, hanem munkajogi illetve szerzői jogi kérdés és egyes tekintetben büntetőjogi kérdés is.

Ezért a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának Eljáró Tanácsa nem foglal állást a munkaszerződést érintő panaszokkal kapcsolatban, továbbá a plagizálással, a szerzői jogok tekintetében alkalmazandó szerzői jogokkal, és az adatbázisokkal és szakértőkkel kapcsolatban leírt vádakkal kapcsolatban sem. Ezek a kérdések a bíróságokra tartoznak.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Etikai Bizottságának Eljáró Tanácsa örömmel fogadja a felekkel történt beszélgetések alkalmával tapasztalt nyitottságot a békés megegyezésre. Az Eljáró Tanács kéri a feleket és Szűcs Ágnest, hogy e szándékuknak mihamarabb tegyenek eleget.

 

Szabó György sk.
Léderer Pál sk.
Vigh György sk.

Önnek ajánljuk